Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 638 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιώς και τον αντιστοίχων Εισαγγελιών, αν ήθελε συντρέξει.

ΑΡΙΘΜΟΣ 638/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη-Εισηγητή, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Ιανουαρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ1 και εγκαλουμένη την Χ1, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών..
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 7-6-2007., που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1090/2007 Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Στέλιος Γκρόζος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου με αριθμό 422/30-10-2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω, ενώπιον του Δικαστηρίου, κατά τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' Κ.Π.Δ., την υπ'αριθμόν πρωτοκόλλου 33312/7-6-2007 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για την παραπομπή της από 1-8-2005 εγκλήσεως του Ψ1, κατά της υπ'αριθμόν ΕΓ 122-06/210/11Δ/07 Διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, από το αρμόδιο Εφετείο Αθηνών, σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές και εκθέτω σχετικά τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 136 περ. εδ' ε'Κ.Π.Δ., όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης το δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένη στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως και αυτού ακόμη της διενέργειας προκαταρκτικής εξετάσεως. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 Κ.Π.Δ., την παραπομπή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι'αυτήν ο 'Αρειος Πάγος σε συμβούλιο, εκτός αν είναι για τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' του ιδίου άρθρου και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 Κ.Π.Δ.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών με την προαναφερομένη αίτησή του ζητάει να προσδιορίσει ο 'Αρειος Πάγος άλλο δικαστήριο από το Εφετείο Αθηνών, για να εκδικάσει μία υπόθεση ως κατά παραπομπή αρμόδιο, λόγω του ότι η κατηγορουμένη υπηρετεί στο άνω Εφετείο.
Συγκεκριμένα ο Ψ1, με την από 1.8.2005 έγκλησή του κατά της υπηρετούσης στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών αντεισαγγελέα Εφετών Χ1, εγκαλεί αυτήν για συκοφαντική δυσφήμηση, ισχυριζόμενος ότι στην υπ'αριθμόν 406/2005 Διάταξή της αναφέρει σε βάρος του συκοφαντικά γεγονότα. Η άνω έγκλησή του, κατόπιν προκαταρκτικής εξετάσεως απορρίφθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την υπ'αριθμόν ΕΓ 122-06/210/11Δ/2007 Διάταξή του. Κατά της Διατάξεως αυτής ο άνω εγκαλών άσκησε την υπ'αριθμόν 141/2007 προσφυγή του ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ούτω ο τελευταίος και επειδή η εγκαλουμένη υπηρετεί στην άνω Εισαγγελία, ζήτησε δια της άνω αιτήσεως την παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Ανακύπτει λοιπόν περίπτωση παραπομπής της δικογραφίας σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών, κρίνω δε ότι πρέπει να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α------------------
Π ρ ο τ ε ί ν ω να παραπεμφθεί η δικογραφία που έχει σχηματισθεί κατά της αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών Χ1, από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.
Αθήνα 25.9.2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κυριάκος Καρούτσος
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' ΚΠοινΔ, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125, Δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές Δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο Δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά το στάδιο της κύριας διαδικασίας αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η άσκηση ποινικής διώξεως, καθώς και η διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' ΚΠοινΔ, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορούν να ζητήσουν ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το Δικαστήριο της περιφέρειας ενός Εφετείου σε Δικαστήριο της περιφέρειας άλλου Εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδάφ. 1 του ΚΠοινΔ.
Στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Ψ1, με την από 1-8-2005 έγκλησή του κατήγγειλε την Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 'Χ1 για τη διαλαμβανόμενη σ' αυτήν αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφημήσεως. Στη συνέχεια, με τη διάταξη ΕΓ 122-06/210/11Δ/07 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών απορρίφθηκε η πιο πάνω έγκληση ως προφανώς αβάσιμη κατ' ουσίαν, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 1 ΚΠοινΔ. Κατά της διατάξεως δε αυτής ο εγκαλών Ψ1 άσκησε, κατά το άρθρο 48 του ίδιου Κώδικα, την από 7 Μαρτίου 2007 προσφυγή του στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με τις πιο πάνω διατάξεις και προκειμένου να αποφευχθεί κάθε υπόνοια μεροληψίας, πρέπει να χωρήσει κανονισμός αρμοδιότητας, αφού συντρέχει νόμιμη περίπτωση, ενόψει του ότι η πιο πάνω καταγγελλομένη υπηρετεί ως Αντεισαγγελέας Εφετών στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, όπως βασίμως ζητεί με την υπ' αριθμ. 33312/7-6-2007 αναφορά του ο Εισαγγελεύς Εφετών Αθηνών. Προς τούτο, πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, ως πλησιέστερον, προκειμένου να επιληφθεί αυτός της ανωτέρω προσφυγής του εγκαλούντος και να ενεργήσει στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, καθώς και στις δικαστικές Αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιώς και των αντιστοίχων Εισαγγελιών, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση της από 7 Μαρτίου 2007 προσφυγής του εγκαλούντος Ψ1, κατά της ΕΓ 122-06/210/11Δ/07 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών (που απέρριψε την από 1-8-2005 έγκλησή του κατά της Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών), στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στις δικαστικές Αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιώς και των αντιστοίχων Εισαγγελιών, αν ήθελε συντρέξει, περαιτέρω, νόμιμη περίπτωση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ