Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1401 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας για αναφορά κατά τριών Δικαστών του Εφετείου Αθηνών. Διατάσσει την παραπομπή της μηνύσεως κατά τριών δικαστών του Εφετείου Αθηνών από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να κρίνει για την ορθότητα ή μη της αρχειοθέτησης αναφοράς κατά τριών δικαστών και στις ανακριτικές και στις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Εφετείου Πειραιώς, σύμφωνα με τα άρθρα 43 παρ. 2 ΚΠΔ, 136 και 137 παρ. 1γ ΚΠΔ.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1401/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Eμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ' αριθμό 42/2009 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γρηγορίου Μάμαλη), Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 6 Μαΐου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούσα την Χ1. Με εγκαλούμενους τους: 1. Ψ1, 2. Ψ2, 3. Ψ3, 4. Ψ4 και 5. Ψ5.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 8500/6-2-2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 236/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη με αριθμό 109/30.3.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Η Χ1, δημόσιος υπάλληλος, υπέβαλε στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Εφετείου Αθηνών, την από 3-8-2007 και με αριθμό πρωτ. 10839 αναφορά της με την οποία κατήγγειλε τις 1) Ψ1, Εφέτη Αθηνών και ήδη Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, 2) Ψ2, Εφέτη Αθηνών, 3) Ψ3, Εφέτη Αθηνών, ήδη παραιτηθείσα 4) Ψ4, Αντεισαγελέα Εφετών Αθηνών και τον Ψ5, γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, για ψευδή βεβαίωση. Η αναφορά αυτή αρχειοθετήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ, από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και αντίγραφό της υποβλήθηκε με την αριθμ. ΕΓ 78-08/11/14-7-2008 αναφορά του στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, αναφέροντας τους λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν να μην κινήσει την ποινική δίωξη. Με το αριθμ. 8500/6-2-2009 έγγραφό του ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών αιτείται τον κανονισμό αρμοδιότητος προκειμένου αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών να κρίνει περί της ορθότητας ή μη της αρχειοθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2α-β Κ.Ποιν.Δ.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' του Κ.Ποιν.Δ. στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις της αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Ποιν.Δ. δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή ο καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας λόγω της συνυπηρέτησης (ΑΠ 440/2006, ΑΠ 331/2001 Π.Δικ. 917, ΑΠ 204/87 ΝοΒ 35-412).
Εξάλλου από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 43 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας Εφετών, αν δεν συμφωνεί με την αναφορά του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για την αρχειοθέτηση της μήνυσης, όπου δεν έχει προηγηθεί προδικασία, έχει τα εξής δικαιώματα α) να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για κακούργημα ή για πλημμέλημα αρμοδιότητας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ή β) να κινηθεί η ποινική δίωξη για τα λοιπά εγκλήματα και όταν έχει προηγηθεί προδικασία, αν δεν συμφωνεί με την αναφορά του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, έχει το δικαίωμα να παραγγείλει την κίνηση της ποινικής δίωξης από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 περ. γ' του ίδιου Κώδικα αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών.
Κατά συνέπεια, επειδή η εγκαλουμένη Εφέτης Ψ2 υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών και η εγκαλουμένη Αντεισαγγελέας Εφετών Ψ4, υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. β' και 137 Κ.Ποιν.Δ.) λόγω συμμετοχής δε (άρθρο 130 Κ.Ποιν.Δ.) και για την ενότητα της κρίσης και για τις εγκαλούμενες Ψ1, Πρόεδρο Εφετών, που υπηρετεί στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, Ψ3, πρώην Εφέτη Αθηνών και ήδη παραιτηθείσα και τον εγκαλούμενο Ψ5, γραμματέα του Εφετείου Αθηνών και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή στον πλησιέστερο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές αρχές που θα επιληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 43 Κ.Ποιν.Δ.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω το Συμβούλιό Σας να διατάξει τη παραπομπή της υποθέσεως, που αναφέρεται στο αριθμ. 8500/6-2-2009 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και αφορά την αριθμ. πρωτ. 10839/3-8-07 αναφορά της Χ1 κατά των Ψ1, Εφέτη Αθηνών, ήδη Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης, Ψ2, Εφέτη Αθηνών, Ψ3, πρώην Εφέτη Αθηνών και ήδη παραιτηθείσης, Ψ4, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Ψ5, γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου αυτός να κρίνει περί της ορθότητας ή μη της αρχειοθέτησης της παραπάνω αναφοράς της Χ1 σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ. και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές.
Αθήνα 17 Μαρτίου 2009
Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ευτέρπη Κουτζαμάνη

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του ΚΠοινΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές Δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο Δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το Δικαστήριο της περιφέρειας ενός Εφετείου σε Δικαστήριο της περιφέρειας άλλου Εφετείου, ο Άρειος Πάγος, σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠοινΔ. Στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι με την από 3-8-2007 έγγραφη αναφορά της Χ1, μηνυόμενοι για ψευδή βεβαίωση δικαστικοί λειτουργοί, α) Ψ1, εφέτης Αθηνών και ήδη πρόεδρος εφετών Θεσσαλονίκης, β) Ψ2, εφέτης Αθηνών, γ) Ψ3, εφέτης Αθηνών και δ) Ψ4, αντεισαγγελέας εφετών Αθηνών, υπηρετούσαν όταν υποβλήθηκε η μηνυτήρια αναφορά και ήδη οι τρεις υπηρετούν ακόμη στο Εφετείο και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών αντίστοιχα. Η εν λόγω μηνυτήρια αναφορά αρχειοθετήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.2 του ΚΠοινΔ, και αντίγραφό της υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Με το με αριθ. πρωτ. 8500/6-2-2008 έγγραφό του ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών ζητεί τον κανονισμό αρμοδιότητας, προκειμένου αρμόδιος Εισαγγελέας, άλλος εκτός Αθηνών, να κρίνει την ορθότητα ή μη της γενόμενης ως άνω αρχειοθετήσεως. Επομένως συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 του ΚΠοινΔ), και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υποθέσεως από του κατά τόπον αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να κρίνει την υπόθεση, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, και αν συντρέξει περίπτωση στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς, όπως ορίζεται στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της από 3-8-2007 μηνυτήριας αναφοράς της Χ1, αρχειοθετηθείσας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, από του κατά τόπον αρμοδίου Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου ο τελευταίος να κρίνει περί της ορθότητας ή μη της άνω αρχειοθετήσεως και αν συντρέξει περίπτωση, στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου 2004. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ