Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1174 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Παύση οριστική ποινικής διώξεως, Κατηγορούμενου θάνατος .
Περίληψη:
Αν αποβιώσει ο κατηγορούμενος μετά την άσκηση αναιρέσεως απ’ αυτόν, ο Άρειος Πάγος αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση και παύει οριστικώς την ποινική δίωξη. Αναιρεί. Παύει οριστικά λόγω θανάτου.

Αριθμός 1174/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση), Θεοδώρα Γκοΐνη - Εισηγήτρια, Νικόλαο Ζαΐρη (ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 44/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βαρβάρα Κριτσωτάκη (ορισθείσα με την υπ' αριθμ. 30/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Απριλίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, περί αναιρέσεως της 65423/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 31 Δεκεμβρίου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 216/2008.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος ανακοίνωσε στο δικαστήριο ότι, όπως προκύπτει από τη με αριθμό 13/2008 ληξιαρχική πράξη θανάτου της ληξιάρχου Λιβανάτων Φθιώτιδας, η οποία κατατέθηκε στο ακροατήριο σε φωτοαντίγραφο, ο αναιρεσείων απεβίωσε στις 2 Απριλίου 2008, πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης και να παύσει οριστικά η κατά του αναιρεσείοντος ασκηθείσα ποινική δίωξη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 370 περ. β' ΚΠοινΔ, η ποινική δίωξη τελειώνει και με την οριστική παύση της ποινικής διώξεως, η οποία διατάσσεται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, και όταν ο κατηγορούμενος έχει πεθάνει. Από τη διάταξη αυτή, που εφαρμόζεται αναλόγως και στην κατ' αναίρεση δίκη, προκύπτει ότι αν ο κατηγορούμενος αποβιώσει μετά την άσκηση απ' αυτόν αιτήσεως αναιρέσεως ο Άρειος Πάγος παύει οριστικώς την ποινική δίωξη, αφού προηγουμένως αναιρέσει την προσβαλλόμενη απόφαση ως προς όλες τις διατάξεις της.
Στην προκειμένη περίπτωση η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως από 31.12.2007, ασκήθηκε από τον Χ1 στις 31.12.2007 και στρέφεται κατά της 65423/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων για παράβαση του ν.δ. 86/1969 και του ν. 993/1979 σε συνολική ποινή φυλακίσεως 15 μηνών και σε συνολική χρηματική ποινή 1.550 ευρώ. Όπως, όμως, προκύπτει από την υπ' αριθ. ...... ληξιαρχική πράξη θανάτου της ληξιάρχου Λιβανατών Φθιώτιδας, η οποία κατατέθηκε στο ακροατήριο σε φωτοαντίγραφο, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, σύμφωνα με το συνημμένο σ'αυτήν σημείωμα του Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου, ο αναιρεσείων απεβίωσε στις 2.4.2008, δηλαδή μετά την άσκηση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως. Επομένως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παύσει οριστικώς η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του κατηγορουμένου - αναιρεσείοντος για τις ανωτέρω πράξεις.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 65423/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και Παύει οριστικώς λόγω θανάτου την κατά του Χ1 ασκηθείσα ποινική δίωξη για το ότι: Στη Δασική θέση "......" της περιφέρειας Δήμου Κορωπίου Αττικής στις 23 Μαΐου 2002: Α) Με πρόθεση επιχείρησε να καταπατήσει δημόσια δασική έκταση που έχει εξαιρετική σημασία, από τη θέση και τη σύστασή της, για να δημιουργήσει ανύπαρκτα δικαιώματα κατά τρόπο που να εμφανίζονται νόμιμες αξιώσεις καταφανώς αθέμιτες, δηλαδή, χωρίς να έχει δικαίωμα καταπάτησε δημόσια δασική έκταση 20.534 τ.μ. που βρίσκεται στην παραπάνω θέση "......" περιφερείας Δήμου Κορωπίου αφού ισοπέδωσε και διαμόρφωσε την έκταση με μηχανικά μέσα και προέβη στη σπορά κηπευτικών με σκοπό να δημιουργήσει ανύπαρκτα δικαιώματα κατοχής, νομής και κυριότητας στην έκταση αυτή, η οποία έχει εξαιρετική σημασία γιατί βρίσκεται σε προνομιούχο θέση και έχει οικοπεδική αξία. Β) Παρέβλαψε καθ' οιονδήποτε τρόπο την κατά προορισμό χρήση δασικής έκτασης. Συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος στην ανωτέρω δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 20.534 τ.μ. προέβη στη σπορά κηπευτικών ισοπεδώνοντας και διαμορφώνοντας αυτήν παραβλάπτοντας την κατά προορισμό χρήση της εκτάσεως αυτής που είναι η δασική της μορφή.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Απριλίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ