Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 147 / 2009    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση κανονισμού αρμοδιότητας κατηγορουμένου για λόγους δημόσιας τάξης.
Αριθμός 147/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 5 Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με κατηγορουμένους τους: 1) Χ και 2) Ψ. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1838/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού, με αριθμό 551/26.11.2008 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω την με ημερομηνία κατάθεσης στην 6647/6-10-2008 αίτηση των Χ και Ψ με την οποία ζητούν να οριστεί κατά παραπομπή αρμόδιο για την εκδίκαση της κατά του πρώτου κατηγορίας για Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βρασμό ψυχικής ορμής, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εκτός της περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης για λόγους δημόσιας τάξης, και για λόγους αποφυγής πράξεων αντεκδίκησης σε βάρος του πρώτου σαν κατηγορουμένου και του δευτέρου σαν μάρτυρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136&γΚΠΔ και εκθέτω τα παρακάτω.
Κατά του εκ των αιτούντων Χ ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία οπλοκατοχή και οπλοχρησία υπόθεση και με το με αριθμ. 64/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Ρεθύμνου παραπέμπεται να δικαστεί για τις πράξεις αυτές, της πρώτης τελεσθείσας σε βρασμό ψυχικής ορμής, σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης το οποίο θα οριστεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης... Στην υπόθεση αυτή εξετάστηκε σαν μάρτυρας και ο δεύτερος των αιτούντων. Με την υπό κρίση αίτηση ζητούν να οριστεί Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εκτός της περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης επικαλούμενοι τους παραπάνω εκτιθέμενους λόγους δημόσιας τάξης και αποφυγής πράξεων αντεκδίκησης τόσο ενάντιο του δράστη όσο και του μάρτυρα υιού του.
Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 136 στοιχ. γ και 137 &1 ΚΠΔ κατά τις οποίες " Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ομοειδές όταν α)............. γ) επιβάλλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με την δημόσια ασφάλεια και τάξη "και ότι την παραπομπή την ζητούν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, ενώ στις περιπτώσεις των στοιχείων γ και δ του άρθρου 136 ΚΠΔ μόνο ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου αυτεπαγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης και ότι την παραπομπή την αποφασίζει α)...........γ) Ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση (εκτός από αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 499) και πάντοτε όταν ζητείται η παραπομπή για το λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο γ του άρθρου 136........." προκύπτει ότι περίπτωση ορισμού κατά παραπομπή αρμοδίου δικαστηρίου γίνεται και στην περίπτωση κατά την οποία το επιβάλλουν λόγοι δημόσιας ασφάλεια και τάξης, και ότι την παραπομπή την ζητούν σε όλες τις περιπτώσεις τις προβλεπόμενες στο άρθρο 136 ΚΠΔ o Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων εκτός των περιπτώσεων γ και δ του άρθρου αυτού που την παραπομπή ζητεί Μόνο ο Εισαγγελέας του αρμοδίου Δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Επομένως για την παραπομπή για όλους του λόγους του άρθρου 136 πλην των περιπτώσεων των εδαφίων γ και δ του άρθρου αυτού την ζητεί ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων και ποτέ ο μάρτυρας και στις περιπτώσεις των εδαφίων γ και δ του άρθρου 136 Μόνο ο Εισαγγελέας του αρμοδίου Δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης και όχι οι κατηγορούμενος και πολιτικώς ενάγων. Εάν δε ζητηθεί από αυτούς η παραπομπή με αίτηση στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 136 εδ. γ και δ ΚΠΔ η αίτηση αυτή υποβάλλεται απαραδέκτως και απορρίπτεται σαν τέτοια.
Στην προκειμένη περίπτωση όπως αναφέρθηκε και παραπάνω κατά του πρώτου κατηγορουμένου Χ ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία οπλοκατοχή και οπλοχρησία υπόθεση και με το με αριθμ. 64/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Ρεθύμνου παραπέμπεται να δικαστεί για τις πράξεις αυτές, της πρώτης τελεσθείσας σε βρασμό ψυχικής ορμής, σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης το οποίο θα οριστεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης και ότι στην υπόθεση αυτή εξετάστηκε σαν μάρτυρας και ο δεύτερος των αιτούντων. Οι παραπάνω με την υπό κρίση αίτηση του ζητούν να οριστεί αρμόδιο μικτό Ορκωτό Δικαστήριο που θα επιληφθεί της εκδίκασης των κατά του πρώτου κατηγοριών Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο άλλης περιφέρειας ή του Εφετείου Κρήτης επικαλούμενοι τους λόγους που αναφέρθηκαν. Την παραπομπή αυτή όμως κατά τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να την ζητήσουν Μόνο οι Εισαγγελείς Εφετών Κρήτης και Αρείου Πάγου και όχι ο κατηγορούμενος. Κατ'ακολουθία των παραπάνω η αίτηση του Ψ είναι απαράδεκτη λόγω του ότι αυτός δεν νομιμοποιείται γιατί στην υπόθεση αυτή είναι μάρτυρας, όπως επίσης και του κατηγορουμένου Χ λόγω του ότι αυτός δεν νομιμοποιείται στην υποβολή της αίτησης αυτής.
Επιπρόσθετα όμως και για την πληρότητα της πρότασης μας, και εφ'όσον η αίτηση αυτή ήθελε αξιολογηθεί η γνωστοποίηση ύπαρξης λόγου Δημόσιας Τάξεως προκειμένου να κινηθεί αυτεπαγγέλτως η διαδικασία παραπομπής σε ΜΟΔ περιφέρειας άλλου εφετείου ή της Περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης, ερευνήθηκε και η περίπτωση του να συντρέχουν οι λόγοι που επικαλούνται στην αίτηση τους ώστε με βάση αυτή να ζητήσομε αυτεπαγγέλτως την παραπομπή την οποία ζητούν στην αίτηση τους, αλλά από την έρευνα που έγινε και συγκεκριμένα όπως προκύπτει από το με αριθμ. Πρω. 1045/59031/50-3/3-11-2008 έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης και το με αριθμ 6647/7-11-2008 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης δεν συντρέχουν οι λόγοι του οποίους αναφέρουν οι αιτούντες και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος για αυτεπάγγελτη ενέργεια μας επ'αυτού.
Διά ταύτα Προτείνω όπως Α Να απορριφθεί ως αβάσιμη η αίτηση των Χ και Ψ με την οποία ζητούν να οριστεί κατά παραπομπή αρμόδιο για την εκδίκαση της κατά του πρώτου κατηγορίας για Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βρασμό ψυχικής ορμής, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εκτός της περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης για λόγους δημόσιας τάξης, και για λόγους αποφυγής πράξεων αντεκδίκησης σε βάρος του πρώτου σαν κατηγορουμένου του δευτέρου σαν μάρτυρα.
Αθήνα την 25-11-2008
Ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν: α) αποφασίστηκε η εξαίρεση ολόκληρου δικαστηρίου ή τόσων μελών ενός δικαστηρίου, ώστε τα υπόλοιπα να μη συμπληρώνουν το νόμιμο αριθμό για τη συζήτηση της υπόθεσης, β) δεν υπάρχει ο νόμιμος αριθμός δικαστών για τη σύνθεση του δικαστηρίου, εξαιτίας ασθένειας ή άλλου λόγου, και το κώλυμα αυτό διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει δύο τουλάχιστον μήνες από την ημέρα που παραπέμφθηκε αμετάκλητα η υπόθεση στο ακροατήριο, γ) επιβάλλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη, δ) ο κατηγορούμενος εκτίει σε φυλακή εκτός της περιφέρειας του αρμόδιου κατά τα άρθρα 122-125 δικαστηρίου ποινή στερητική της ελευθερίας που το ανεκτέλεστο υπόλοιπό της υπερβαίνει τα τρία έτη και πρόκειται να δικαστεί για κακούργημα, ή αν κρίνεται ύποπτος να αποδράσει, και για πλημμέλημα, ε) όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο..... και στ) όταν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 117, (δηλαδή εξύβριση ή δυσφήμιση του δικαστηρίου από δικηγόρο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης), περίπτωση που προστέθηκε με το άρθρο 10 περ. ε του Ν. 3160/30.6.2003. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 137 ΚΠΔ, το δικαστήριο επιλαμβάνεται με αίτηση του εισαγγελέα, του κατηγορούμενου ή του πολιτικώς ενάγοντος, εκτός από τις περιπτώσεις των στοιχείων γ' και δ' του άνω άρθρου 136, οπότε την παραπομπή μπορεί να ζητήσει μόνο ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αρμόδιο να διατάξει την παραπομπή, όταν πρόκειται να γίνει παραπομπή από το ένα Εφετείο στο άλλο, καθώς και όταν ζητείται η παραπομπή για το λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο γ' του άνω άρθρου 136, είναι ο Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε Συμβούλιο. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση (στην περίπτωση γ' του άρθρ. 136), αν την παραπομπή τη ζητεί ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισάγει την αίτηση σε συζήτηση μόνο αν συμφωνεί για την παραπομπή.
2. Στην προκειμένη περίπτωση οι Χ και Ψ με την από 6.10.2008 αίτησή τους αναφέρουν ότι σε βάρος του πρώτου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή και με το υπ' αριθμ. 64/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Ρεθύμνου παραπέμπεται να δικασθεί για τις πράξεις αυτές, της πρώτης τελεσθείσας σε βρασμό ψυχικής ορμής, σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της περιφερείας του Εφετείου Κρήτης το οποίο θα οριστεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης και στην υπόθεση αυτή εξετάσθηκε σαν μάρτυρας και ο δεύτερος των αιτούντων. Με βάση την αίτηση αυτή ζητούν την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ομοειδές δικαστήριο εκτός της περιφερείας του Εφετείου Κρήτης για λόγους δημόσιας τάξης και αποφυγής πράξεων αντεκδίκησης σε βάρος του πρώτου σαν κατηγορουμένου και του δευτέρου σαν μάρτυρα. Η αίτηση αυτή είναι απαράδεκτη, αφού για τους περιεχόμενους σ'αυτή (αίτηση) λόγους δημόσιας ασφάλειας και τάξης την παραπομπή μπορεί να ζητήσουν σύμφωνα με την παρατεθείσα παρ.1 της διατάξεως του άρθρου 137 ΚΠΔ μόνο ο Εισαγγελέας του Εφετείου Κρήτης ή του Αρείου Πάγου. Επομένως, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί, να μην επιβληθεί όμως στους αιτούντες το κατά το άρθρο 134 ΚΠΔ πρόστιμο, διότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 6.10.2008 αίτηση των Χ και Ψ για παραπομπή της ποινικής σε βάρος του πρώτου υπόθεσης από το αρμόδιο κατά τόπο και καθ' ύλη Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο περιφερείας Εφετείου Κρήτης σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές εκτός της περιφερείας του Εφετείου Κρήτης Δικαστήριο.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ