Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 967 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Άρθρο 132 ΚΠΔ. Περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος ανακύπτει εάν αμφισβητείται η αρμοδιότης μεταξύ πολλών αρμοδίων δικαστηρίων ή ανακριτικών αρχών, που δεν υπάγονται το εν εις το άλλο δια το αυτό έγκλημα ή τα περισσότερα αυτά δικαστήρια ή ανακριτικές αρχές αρνήθηκαν να επιληφθούν διότι έκριναν ότι δεν είχαν αρμοδιότητα. Πότε καταφατική σύγκρουση αρμοδιότητος και πότε αποφατική - άρθρο 16 ΠΚ τόπος τέλεσης εγκλήματος άρθρο 122 ΠΚ.

Αριθμός 967/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειο Κουρκάκη, Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 24 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, περί κανονισμού αρμοδιότητας Δικαστηρίου, με εγκαλούμενο τον Ψ, και με εγκαλούντα τον Χ.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 4 Απριλίου 2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 671/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πρίαμου Λεκκού, με αριθμό 241/15.06.2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγων την από 4-4-2007 αίτηση του εισαγγελέως πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, περί κανονισμού αρμοδιότητος, εκθέτω τα εξής:
Από το άρθρο 132 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι, αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξ ίσου αρμοδίων που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ή μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα, ο 'Αρειος Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία, προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου, του πολιτικώς ενάγοντος ή του εισαγγελέα ενός από τα πολλά αρμόδια δικαστήρια? η αίτηση πρέπει να είναι νομότυπη και να απευθύνεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος εισάγει την αίτηση στον 'Αρειο Πάγο που συνέρχεται σε συμβούλιο. Εξ'άλλου, κατά το άρθρ. 122 Κ.Π.Δ., εφ'όσον δεν πρόκειται περί εγκλήματος τελεσθέντος με έντυπο, η τοπική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τον τόπο όπου ετελέσθη το έγκλημα ή όπου κατοικεί ή διαμένει προσωρινώς ο κατηγορούμενος όταν αρχίζει η ποινική δίωξη. Κατά δε το άρθρ. 16 Π.Κ., τόπος τελέσεως της πράξεως θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε εν όλω ή εν μέρει την αξιόποινο ενέργεια ή παράλειψη, καθώς και ο τόπος όπου επήλθε ή , σε περίπτωση αποπείρας, έπρεπε σύμφωνα με την πρόθεση του υπαιτίου να επέλθη το αξιόποινο αποτέλεσμα.
Στην προκειμένη περίπτωση, εκ των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Ψ, υπέβαλε στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Ιωαννίνων την από 18-7-2006 έγκλησή του κατά του Χ, και κάθε άλλου υπευθύνου, ο δε εισαγγελεύς πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, δια του από 19-7-2006 εγγράφου του, διεβίβασε την ανωτέρω έγκληση στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών, λόγω αρμοδιότητος κατά τόπο. Εν συνεχεία, ο εισαγγελεύς πλημμελειοδικών Αθηνών, δια του από 3-3-2007 εγγράφου του, επέστρεψε την εν λόγω έγκληση στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, επικαλούμενος αρμοδιότητα του τελευταίου, "εκ του τόπου τελέσεως-Ιωάννινα", και έτσι επήλθε αποφατική σύγκρουσις αρμοδιότητος. Εφ'όσον δε οι ανωτέρω εισαγγελείς υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία (Αθηνών-Ιωαννίνων), αρμόδιος προς κανονισμό αρμοδιότητος, στην περίπτωση αυτή, είναι ο 'Αρειος Πάγος εν συμβουλίω.
Δια της ανωτέρω εγκλήσεως, καταγγέλεται ότι στις .... και στις ....., δια δελτίων ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ".......", εκπέμποντος σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά και πέραν αυτού, ο ανωτέρω εγκαλούμενος, δημοσιογράφος του ως άνω σταθμού και κάτοικος .... (τηλεοπτικός σταθμός "......"), είπε ότι ο εγκαλών τιμωρήθηκε με πρόστιμο, ως Υποδιευθυντής αρμόδιος για το Τ.Μ.Δ. Ιωαννίνων, για το θέμα της απόδρασης του ρώσου δολοφόνου Γ1 (που έγινε στις .....) και για τον θάνατο των δύο αστυνομικών του Τμήματος Μεταγωγών Κρατουμένων Ιωαννίνων. Ως αναφέρεται δε στην υπό κρίση αίτηση, ο ανωτέρω σταθμός εκπέμπει το σήμα του από την Αθήνα, όπου ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις του (στούντιο). Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, ως εκ του τόπου τελέσεως της ανωτέρω πράξεως, αλλά και λόγω της κατοικίας του εγκαλουμένου (Αθήνα), πιθανότατα δε και της κατοικίας κάθε άλλου, εναντίον του οποίου στρέφεται η ανωτέρω έγκληση, πρέπει να προσδιορισθή ως αρμόδιος κατά τόπο εισαγγελεύς πλημμελειοδικών, επί της εγκλήσεως αυτής, ο εισαγγελεύς πλημμελειοδικών Αθηνών. Επομένως, πρέπει να γίνη δεκτή η νομοτύπως υποβληθείσα υπό κρίση αίτηση και να κανονισθή ως άνω η τοπική αρμοδιότης, στην προκειμένη περίπτωση.
Για τους λόγους αυτούς-Προτείνω
Να γίνη δεκτή η από 4-4-2007 αίτηση του εισαγγελέως πλημμελειοδικών Ιωαννίνων και να προσδιορισθή ως αρμόδιος κατά τόπο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών, επί της από 18-7-2006 εγκλήσεως του Ψ, κατά του Χ, και κάθε άλλου υπευθύνου, ο εισαγγελεύς πλημμελειοδικών Αθηνών. Αθήναι 28 Μαΐου 2007Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου ΠάγουΔημήτριος-Πρίαμος Λεκκός"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατ' άρθρον 132 § 1 Κ.Ποιν.Δικ. Αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξ ίσου αρμοδίων, που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ή μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα.... § 2, ο Άρειος Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία.... προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου, του πολιτικώς ενάγοντος ή του εισαγγελέως ενός από τα πολλά αρμόδια δικαστήρια· η αίτηση πρέπει να είναι νομότυπη και να απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος την εισάγει στον Άρειο Πάγο που συνέρχεται σε συμβούλιο. Τα δικαστήρια δεν υπόκεινται το εν εις το άλλο, όταν επιλαμβάνονται της υποθέσεως εις πρώτον βαθμόν και όχι κατόπιν προσβολής της αποφάσεως του ενός ενώπιον του άλλου. Εκ των διατάξεων του άνω άρθρου σαφώς προκύπτει ότι περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος υπάρχει και όταν έχουν επιληφθεί της αυτής ή συναφούς αξιοποίνου πράξεως, περισσότερα από ένα δικαστήρια ή Συμβούλια ή ανακριτικές αρχές, τα οποία είναι εξ ίσου αρμόδια και δεν υπάγονται το εν στο άλλο, και ή θεώρησαν ότι η πράξη αυτή υπάγεται εις την αρμοδιότητά των ή απέσχον να επιληφθούν, διότι εθεώρησαν ότι δεν είχαν αρμοδιότητα. Ούτως η σύγκρουση αρμοδιότητος είναι α) καταφατική, όταν πλείονα δικαστήρια (ή ανακριτικές αρχές) επιληφθέντα της υποθέσεως εθεώρησαν εαυτά αρμόδια, ότε δημιουργείται κίνδυνος εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων και β) αποφατική, όταν απέσχον θεωρήσαντα εαυτά αναρμόδια, ότε δημιουργείται κίνδυνος αρνησιδικίας. Σκοπός του κανονισμού της αρμοδιότητος είναι η πρόληψη ή η άρση μεταξύ των περισσοτέρων παραλλήλως ενεργούντων δικαστηρίων ή ανακριτικών αρχών, της διενεργείας πολλαπλών ασκόπων ενεργειών και αμφισβητήσεων ή διενέξεων και συνεπώς προϋπόθεση του κανονισμού της αρμοδιότητος αποτελεί η ύπαρξη περισσοτέρων τοπικώς αρμοδίων δικαστηρίων ή ανακριτικών αρχών, που να έχουν επιληφθεί της αυτής υποθέσεως ως αρμόδια. Εξάλλου κατ' άρθρον 122 § 1 Κ.Ποιν.Δικ., εφ' όσον δεν πρόκειται για έγκλημα που τελέστηκε με έντυπο, περί του οποίου αναφέρει η παρ. 2 του αυτού άρθρου, "η τοπική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τον τόπο όπου τελέστηκε το έγκλημα ή όπου κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο κατηγορούμενος όταν αρχίζει η ποινική δίωξη", και κατ' άρθρον 16 Π.Κ. "Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε ολικά ή μερικά την αξιόποινη ενέργεια ή παράλειψη...". Στην προκειμένη περίπτωση, εκ των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Ψ, υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων την από 18/7/2006 έγκλησή του κατά του Χ και κάθε άλλου υπευθύνου, δια της οποίας καταγγέλεται ότι την ..... και την ..... δια των (απογευματινών και βραδινού) δελτίων ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού "....." εκπέμποντος από την .... όπου και τα στούντιο του σταθμού, σε όλο τον ελλαδικό χώρο και πέραν αυτού ο εγκαλούμενος δημοσιογράφος του σταθμού αυτού, κάτοικος Αθηνών, ισχυρίστηκε ενώπιον των τηλεθεατών ότι ο εγκαλών τιμωρήθηκε με πρόστιμο, ως Υποδιευθυντής αρμόδιος για το Τ.Μ.Δ. Ιωαννίνων, για το θέμα της απόδρασης του ρώσου δολοφόνου Γ1 (που έγινε στις .....) και για τον θάνατο των δύο αστυνομικών του Τμήματος Μεταγωγών Κρατουμένων Ιωαννίνων. Ο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων δια του από 19/7/2006 εγγράφου του διεβίβασε την άνω έγκληση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, λόγω, αρμοδιότητός του κατά τόπο, ο δε Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια του από 3/3/2007 εγγράφου του επέστρεψε την έγκληση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, επικαλούμενος αρμοδιότητα του τελευταίου "εκ του τόπου τελέσεως - Ιωάννινα και του ότι ο παθών είναι κυρίως γνωστός στην πόλη των Ιωαννίνων". Ούτω και επήλθε αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητος, εφ' όσον δε οι ανωτέρω εισαγγελείς υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία, αρμόδιος προς κανονισμόν αρμοδιότητος είναι, εν προκειμένω ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο. Εις την κρινομένη από 4/4/2007 αίτηση του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων αναφέρεται ότι ο τηλεοπτικός σταθμός "......" εκπέμπει το σήμα του από την ...., όπου ευρίσκονται και τα στούντιο του σταθμού, ως εκ του τόπου τελέσεως δε της ανωτέρω πράξεως, αλλά και λόγω της κατοικίας του εγκαλουμένου (Αθήνα) και πιθανότατα και της κατοικίας κάθε άλλου υπευθύνου, πρέπει, κατά παραδοχήν, της αιτήσεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ιωαννίνων περί κανονισμού αρμοδιότητος, να προσδιορισθεί ως αρμόδιος κατά τόπο, ο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Αθηνών, επί της εγκλήσεως αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προσδιορίζει ως αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, επί της από 18/7/2006 εγκλήσεως του Ψ, κατά του Χ και κάθε άλλου υπευθύνου, τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.-
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 5 Δεκεμβρίου 2007.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Απριλίου 2008.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ