Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2104 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Δικαστικές Αρχές του Πειραιά.
Αριθμός 2104/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Σεπτεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την υπόθεση που αφορά την καταγγελία του εγκαλούντος Χ, κατοίκου ..., που κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1) Ψ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και 2) Ψ2, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Η καταγγελία αυτή με ημερομηνία 30 Απριλίου 2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 787/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ανδρέας Ζύγουρας, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη με αριθμό 268/20.05.2008 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω την από 30/4/2008 καταγγελία του Χ, πολιτικού μηχανικού, κατοίκου ..., οδός ... κατά (α) της Ψ1, Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών, που εξέδωσε την υπ'αρ. 79/2008 διάταξή της με την οποία απορρίφθηκε στην ουσία η με αριθμ. 31/2008 προσφυγή του Χ, κατοίκου ..., κατά της ΕΓ 43-07/164/ΙΔ/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και (β) του Ψ2, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, που εξέδωσε την υπ'αρ. ΕΓ 43-07/164/ΙΔ/2008 διάταξή του με την οποία απορρίφθηκαν εν μέρει οι από 3/3/2005 και 15/12/2005 συσχετισθείσες εγκλήσεις του Χ, κατοίκου ..., με τις οποίες στρέφεται κατά των (1) Α, (2) Β, (3) Γ, (4) Δ, (5) Εκαι (6) των νομίμων εκπροσώπων της "Eurobank Ergasias EFG A.E." για παράβαση καθήκοντος κ.λ.π. και εκθέτω τα ακόλουθα. Κατά τη διάταξη του άρθρ. 136 ε' ΚΠΔ στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις της αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο μηνυόμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ, δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή ο καταγγελλόμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη για την ταυτότητα της αιτίας, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρέτησης (ΑΠ 613/01 Π.Χρ. ΝΒ'/136, ΑΠ 1761/06, ΑΠ 1917/06 κ.ά.).
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρ. 137 παρ. 1γ' ΚΠΔ, αρμόδιο Δικαστήριο να αποφασίσει για τη παραπομπή, είναι το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών.
Επειδή οι καταγγελλόμενοι Εισαγγελικοί Λειτουργοί υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών αντίστοιχα (βλ. συνημμ. υπηρεσιακές βεβαιώσεις), συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και παραπομπή της υποθέσεως από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά.

Για τους λόγους αυτούς - Π ρ ο τ ε ί ν ω
Να διαταχθεί η παραπομπή της υπόθεσης που αφορά την από 30/4/2008 καταγγελία του Χ, πολιτικού μηχανικού, κατοίκου ..., οδός ..., κατά των (1) Ψ1, Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών και (2) Ψ2, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, Εισαγγελικών Λειτουργών που υπηρετούν στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών αντίστοιχα, από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών στις ίδιες (αντίστοιχες) αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιά.
Αθήνα 8 Μαΐου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε' του ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρ. 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρ. 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του επ. αρ. 137 § 1 την παραπομπή μπορεί να ζητήσει πλην άλλων και ο Εισαγγελέας του αρμόδιου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει: α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης, β) το συμβούλιο των εφετών αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κύρια διαδικασία αλλά και για την προδικασία συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της άσκησης ποινικής δίωξης, για την ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλ. του ανεπηρέαστου της κρίσης των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας λόγω συνυπηρέτησης, και για την προδικασία, καθώς και το στάδιο της ασκήσεως της ποινικής δίωξης.
Στην προκειμένη περίπτωση με το 268/20-5-2008 έγγραφο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εισάγεται προς το Συμβούλιο αυτό η από 30-4-2008 καταγγελία του Χ, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου ... (οδός ...) κατά των: α) Ψ1, Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών, που εξέδωσε τη με αριθμ. 79/2008 διάταξή της, με την οποία απορρίφθηκε κατ' ουσίαν η με αριθμ. 31/2008 προσφυγή του Χ κατά της ΕΓ 43-07/164/ΙΔ/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και β) Ψ2, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που εξέδωσε τη με αρ. ΕΓ 43-07/164/ΙΔ/2008 διάταξή του με την οποία απορρίφθηκαν εν μέρει οι από 3-3-2005 και 15-12-2005 συσχετισθείσες εγκλήσεις του Χ, με τις οποίες στρέφεται κατά των: 1) Α, 2) Β, 3) Γ, 4) Δ, 5) Ε και 6) των νομίμων εκπροσώπων της "Eurobank Ergasias EFG Α.Ε." για τα αναφερόμενα στην έγκληση αυτή αδικήματα. Οι καταγγελόμενοι Εισαγγελικοί λειτουργοί, όπως φαίνεται από τις επισυναπτόμενες υπηρεσιακές βεβαιώσεις, υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Πρωτοδικών Αθηνών, αντίστοιχα. Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και παραπομπή της υποθέσεως από τις άνω αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Αθηνών στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει την υπόθεση που αφορά την από 30-4-2008 καταγγελία του Χ, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου ... κατά των: 1) Ψ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και 2) Ψ2, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών αντίστοιχα, από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών στις αντίστοιχες αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.-

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Νοεμβρίου 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ και ήδη ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ