Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1368 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.

Αριθμός 1368/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Z' Ποινικό Τμήμα- Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Θεοδώρα Γκοΐνη, Ιωάννη Παπουτσή, που ορίσθηκε με την με αριθμό 44/2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, (που ορίσθηκε με τη με αριθμό 30/2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου)- Εισηγητή και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 14 Μαΐου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ1 και εγκαλουμένη την Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίουυ 2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 358/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 149/2.4.2008 έγγραφη πρότασή του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Ι) Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε Κ.Π.Δ., το δικαστήριο που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ίδιου Κώδικα, διατάσσει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων, και όταν ο κατηγορούμενος -στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται και ο καταγγελλόμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη βλ ΑΠ 364/2006 - είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άνω δικαστήριο. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κύρια διαδικασία, αλά και για την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του λόγου της άσκησης της ποινικής δίωξης για την ταυτότητα του λόγου, δηλ. την εξασφάλιση του ανεπηρεάστου της κρίσης των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας -βλ. ΑΠ 2080/2006-. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνεται η κρίση επί της προσφυγής του εγκαλούντος κατά απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών κατά το άρθρο 48 Κ.Π.Δ. -βλ. ΑΠ 2264/2005, ΑΠ 1011/2005, ΑΠ 1304/2004 κ.ά.- Κατά το άρθρο 137 § 1 Κ.Π.Δ. την παραπομπή μπορεί να ζητήσει και ο εισαγγελέα του αρμοδίου δικαστηρίου. Κατά την αυτή διάταξη την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο Πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης, β) το συμβούλιο των Εφετών, αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων και άνω και γ) ο 'Αρειος Πάγος "σε κάθε άλλη περίπτωση" -σε συμβούλιο. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση ο Ψ1, αφού υπέβαλε την από 10-5-2007 έγκλησή του κατά της Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών Χ1, επειδή η τελευταία απέρριψε με την 818/2006 διάταξη της (που εκδόθηκε συνεπεία προσφυγής αυτού κατά της 42/2006 διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών), και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών με την ΕΓ 45-07/45/4Δ/08 διάταξή του απέρριψε αυτή, άσκησε την υπ'αριθμ. 57/2008 προσφυγή επί της οποίας αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Επειδή όμως στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών υπηρετεί η άνω καταγγελλομένη, ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών με την από 21-2-2008 αναφορά του ζήτησε την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών, δηλαδή εντός Αθηνών. Ενόψει των ανωτέρω νόμιμη είναι η αίτηση αυτή και πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση και δη η σχετική κρίση επί τη υπό κρίση προσφυγής κι η τυχόν περαιτέρω πορεία της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.Προτείνω όπως παραπεμφθεί η υπόθεση και δη η κρίση επί της υπ'αριθμ.57/2008 προσφυγής του Ψ1 κατά της υπ'αριθμ. ΕΓ 45-0745/4Δ/08 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και η τυχόν περαιτέρω πορεία αυτής στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Αθήνα 17 Μαρτίου 2008.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κ.Κονταξής".

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' Κ.Ποιν.Δ το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του επόμενου άρθρου 137 παρ. 1, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει πλην άλλων και ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει α)το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης, β) το συμβούλιο των εφετών, αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κύρια διαδικασία, αλλά ένεκα της ταυτότητας του νομικού λόγου, για την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της κρίσεως των δικαστικών λειτουργών και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως και για την προδικασία, καθώς και το στάδιο της ασκήσεως ποινικής διώξεως. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 48 Κ.Ποιν.Δ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ) εξετάζει και κρίνει ο εισαγγελέας Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση, στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών έχει υποβληθεί προσφυγή του Ψ1 κατά της υπ' αριθ. ΕΓ 45-0745/4Δ/08 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημ/κών Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η από 10.5.2007 έγκληση του προσφεύγοντος κατά της Χ1, η οποία υπηρετεί ως αντεισαγγελέας Εφετών στο Εφετείο Αθηνών.
Συνεπώς, συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως σε δικαστικές αρχές άλλες από εκείνες των Αθηνών, για να κρίνουν την υπόθεση, γενομένης δεκτής της αιτήσεως του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση από τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου ο τελευταίος να αποφανθεί επί της προσφυγής του εγκαλούντος Ψ1 κατά της υπ' αριθμ. ΕΓ 45-0745/4Δ/08 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημ/κών Αθηνών και στις λοιπές Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πλημμελειοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Μαΐου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 21 Μαΐου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ