Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 487 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών.

Αριθμός 487/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ - Ρούσσου Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Ιανουαρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενο το Χ1, Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και με εγκαλούντα τον Ψ1.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1715/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ - Ρούσσος Παπαδάκης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου, με αριθμό 473/28.11.2007 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιά με το υπ'αριθμ. 2533/28-9-2007 έγγραφό του, μας κατέστησε γνωστό ότι ο Ψ1, υπέβαλε την υπ'αριθμ 202/2007 προσφυγή του κατά της υπ'αριθμ. 271/2007 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, με την οποία απέρριψε ως κατ'ουσία αβάσιμη την από 14-7-2006 έγκληση αυτού, που εστρέφετο κατά του Χ1, Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.
Κατά το άρθρο 136 περιπτ. ε', του Κ.Π.Δ. εάν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο (κατά τόπο) σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 137 Κ.Π.Δ. την παραπομπή μπορεί να ζητήσει και ο Εισαγγελέας (όπως στην κρινόμενη περίπτωση), αποφασίζει δε περί αυτής ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις, που δεν διαλαμβάνονται στα εδάφια α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 137 του ιδίου Κώδικα, συνεπώς και στην περίπτωση της παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλο ισόβαθμο Εισαγγελέα.
Η Νομολογία πάγια δέχεται, ότι η περίπτωση του άρθρου 136 στοιχ. ε' του Κ.Π.Δ. αποβλέπει στο αδιάβλητο της δικαστικής κρίσης στην κοινή συνείδηση, γι'αυτό δε το λόγο η παραπομπή μπορεί να ανακύψει και στην προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της ασκήσεως ποινικής διώξεως (ΑΠ 311/2001 Ποιν. Δικ/νη 917, ΑΠ 156/2003). Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 48 Κ.Π.Δ. την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της απορριπτικής (της έγκλησης του) διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών (άρθρο 47 Κ.Π.Δ.) εξετάζει και κρίνει ο Εισαγγελέας Εφετών.
Κατά συνέπεια, επειδή ο ως άνω εγκαλούμενος υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, όπου εκκρεμεί η παραπάνω ασκηθείσα προσφυγή κατά διάταξης απορριπτικής έγκλησης που στρέφεται κατ'αυτού, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 Κ.Π.Δ.). 'Εχουμε δε τη γνώμη, ότι πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, στον πλησιέστερο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, που θα επιληφθεί και θα κρίνει στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Π.Δ.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Να διατάξει το Δικαστήριό σας την παραπομπή της υπόθεσης, που αφορά το υπ'αριθμ. 2533/28-9-2007 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και αναφέρεται στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά Χ1, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά στον πλησιέστερο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για να επιληφθεί της μνημονευόμενης προσφυγής του Ψ1. Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 του ΚΠΔ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 ΚΠΔ) εξετάζει και κρίνει Εισαγγελέας Εφετών... Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα? Ο εγκαλούμενος Εισαγγελέας Εφετών Χ1 υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Κατ' αυτού ο Ψ1, υπέβαλε την από 14-7-2006 έγκληση για συκοφαντική δυσφήμιση. Η έγκληση αυτή απορρίφτηκε με την υπ' αριθμ. 271/2007 διάταξη της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά. Κατ' αυτής ο εγκαλών άσκησε, κατ' άρθρο 48 του ΚΠΔ, την υπ' αριθμ. 202/2007 προσφυγή του. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2533 /007 έγγραφο ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιά αιτείται τον κανονισμό αρμοδιότητας, προκειμένου αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών να κρίνει την προσφυγή. Επομένως συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή(άρθρα 136 εδ. ε' και 137 του ΚΠΔ), και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υπόθεσης από του κατά τόπον αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, και όταν συντρέξει περίπτωση στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό αυτής, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

Για τους λόγους αυτούς Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2533/2007 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και αναφέρεται στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά Χ1, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου 2008. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 2008.Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ