Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2321 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιες τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά καθώς και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες.
Αριθμός 2321/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Στ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 7 Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την 22275/10.4.2008 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούσα την Χ και με εγκαλούμενους τους: 1) Ψ1, 2) Ψ2 και 3) Ψ3, Εφέτες Αθηνών. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 10 Απριλίου 2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 683/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή, με αριθμό 284/26.05.2008 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω υπό τη κρίση του Συμβουλίου σας την με αριθμ. 22275/10-4-2008 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με την συνημμένη σ'αυτή δικογραφία και εκθέτω τα εξής:
Ι. Η Χ κατεμήνυσε με δύο εγκλήσεις για διάφορες αξιόποινες πράξεις διαφόρους κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και τους: 1) Ψ1, 2) Ψ2 και 3) Ψ3, Εφέτες Αθηνών. Επί της υποθέσεως διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, μετά το πέρας της οποίας, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, με την ΕΓ 65-08/1/1Δ'/08/18-2-2008 Διάταξη, απέρριψε, για τους λόγους που αναφέρονται σ'αυτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47 Κ.Π.Δ, τις εγκλήσεις (βλ. Διάταξη).
ΙΙ. Κατά της απορριπτικής αυτής Διάταξης ασκήθηκε από την εγκαλούσα η με αριθμό 101/5-3-2008 προσφυγή και η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για να κρίνει επ'αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Π.Δ. Δεδομένου όμως ότι οι παραπάνω εγκαλούμενοι είναι δικαστικοί λειτουργοί, που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, ανακύπτει ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 εδ. ε' και 137 Κ.Π.Δ. Για τον λόγο αυτό ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με την παραπάνω 22275/10-4-2008 αίτηση, διαβίβασε την υπόθεση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζήτησε να γίνει ο κανονισμός αυτός (βλ. αίτηση).
ΙΙΙ. Επειδή στη προκειμένη περίπτωση συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και η υπόθεση θα πρέπει να παραπεμφθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, προκειμένου να κρίνει επί της παραπάνω προσφυγής κατά της Διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω
Να παραπεμφθεί η υπόθεση στο σύνολο της στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, προκειμένου εισαγγελικός λειτουργός που υπηρετεί σ'αυτό να κρίνει επί της 101/5-3-2008 προσφυγής, που άσκησε η Χ κατά της ΕΓ 65-08/1/1Δ'/08/18-2-2008 Διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Αθήνα 22 Μαΐου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΒασίλειος Μαρκής"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠοινΔ συνάγεται ότι, όταν εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω, ο οποίος υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα δικαστήριο, διατάσσεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα ή του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντα, από τον Άρειο Πάγο σε Συμβούλιο, η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, ομοειδές και ισόβαθμο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 ΚΠοινΔ. Η παραπομπή αυτή νοείται, όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ασκήσεως της ποινικής διώξεως, διότι και κατ' αυτό συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας μεροληψίας αυτού, εξ αιτίας της συνυπηρετήσεώς του στο ίδιο δικαστήριο με τον εγκαλούντα, παθόντα ή κατηγορούμενο δικαστικό λειτουργό.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η Χ κατεμήνυσε με δύο εγκλήσεις για διάφορες αξιόποινες πράξεις διαφόρους κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και τους: 1) Ψ1, 2) Ψ2 και 3) Ψ3, Εφέτες Αθηνών. Επί της υποθέσεως διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, μετά το πέρας της οποίας, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, με την ΕΓ 65-08/1/1Δ'/08/18-2-2008 Διάταξη, απέρριψε, για τους λόγους που αναφέρονται σ'αυτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47 Κ.Π.Δ, τις εγκλήσεις (βλ. Διάταξη). Κατά της απορριπτικής αυτής Διάταξης ασκήθηκε από την εγκαλούσα η με αριθμό 101/5-3-2008 προσφυγή και η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για να κρίνει επ'αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Π.Δ. Δεδομένου όμως ότι οι παραπάνω εγκαλούμενοι είναι δικαστικοί λειτουργοί, που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, ανακύπτει ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 εδ. ε' και 137 Κ.Π.Δ. Για τον λόγο αυτό ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με την παραπάνω 22275/10-4-2008 αίτηση, διαβίβασε την υπόθεση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζήτησε να γίνει ο κανονισμός αυτός (βλ. αίτηση). Η αίτηση είναι νόμιμη, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, και κατ' ουσίαν βάσιμη, ενόψει των προεκτεθέντων. Πρέπει, επομένως να γίνει δεκτή και να χωρήσει κανονισμός αρμοδιότητας, προκειμένου να αποκλεισθεί κάθε υπόνοια μεροληψίας. Προς τούτο, πρέπει να ορισθούν ως αρμόδιες οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες για το χειρισμό των προαναφερομένων μηνύσεων, ως προς όλους τους μηνυομένους, λόγω συναφείας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ορίζει ως αρμόδιες τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, καθώς και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες για το χειρισμό των αναφερόμενων στο σκεπτικό μηνύσεων της Χ

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Οκτωβρίου 2008.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ