Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης



Court decision number 1203 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.




Περίληψη:
Απών στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Επίδοση αποφάσεως. Άσκηση αναιρέσεως μετά το 10ήμερο από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο. Εκπρόθεσμη. Απαράδεκτη. Απορρίπτει.




Αριθμός 1203/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 11 Μαρτίου 2009 προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ..., που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 55947/2005 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1789/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 24/19.1.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω στο Συμβούλιο Σας, την από 20/10/2008 αίτηση αναίρεσης του ..., κατά της με αριθμό 55947/2005 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, η έφεσή του κατά της με αριθμό 1767/2003 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και εκθέτουμε τα ακόλουθα: Ι. Από τις διατάξεις των άρθρων 507 § 1 και 473 § 1,3 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως κατ'αποφάσεως είναι 10ήμερη και αρχίζει από την επίδοση της καταχωρηθείσης καθαρογραμμένης απόφασης εις το ειδικό βιβλίο που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Περαιτέρω, από την διάταξη του άρθρου 474 § 2 Κ.Π.Δ. προκύπτει, ότι εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο οφείλει να αναφέρει στην έκθεση σε περίπτωση εκπρόθεσμης άσκησης, τον λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή του, δηλαδή τα περιστατικά της ανωτέρας βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύματος από τα οποία παρεμποδίσθηκε στην εμπρόθεσμη άσκησή του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποδεικνύουν την βασιμότητα τους, άλλως το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο (ΑΠ 429/05 Ποιν. Δικαιοσύνη 2005 σελ. 922). Στη προκείμενη περίπτωση η προσβαλλομένη απόφαση καταχωρίσθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 7/12/05 και επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο καθώς και στον αντίκλητο δικηγόρο του, στις δηλωθείσες με την έφεση διευθύνσεις τους, με θυροκόλληση στις 10/4/2007 και 15/5/2008 αντίστοιχα (βλ. σχετικά αποδεικτικά), η δε κρινομένη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε στις 20/10/2008, δηλαδή μετά την πάροδο της τασσομένης από τον νόμο 10ήμερης προθεσμίας. Ως λόγος ανωτέρας βίας δε προβάλλεται το γεγονός ότι ο αναιρεσείων δεν έλαβε γνώση της απόφασης εγκαίρως δεδομένου ότι ανακάλεσε την πληρεξουσιότητα προς τον ορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο του. Ο λόγος αυτός όμως προβαλλόμενος αόριστα και χωρίς να αναφερθούν τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν την βασιμότητά του, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη άσκηση της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης.
Κατ'ακολουθίαν των προεκτεθέντων η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Ι) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η από 20/10/2008 αίτηση αναίρεσης του ..., κατά της με αριθμό 55947/2005 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Και 2) Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Π. Παντελής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέως της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ. 1 και 473 παρ. 1, 3 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεως είναι 10ήμερη και αρχίζει από την επίδοση της καταχωρηθείσης καθαρογραμμένης απόφασης εις το ειδικό βιβλίο που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 474 παρ. 2 Κ.Π.Δ. προκύπτει, ότι εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο οφείλει να αναφέρει στην έκθεση σε περίπτωση εκπρόθεσμης άσκησης, τον λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή του, δηλαδή τα περιστατικά της ανωτέρας βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύματος από τα οποία παρεμποδίσθηκε στην εμπρόθεσμη άσκησή του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποδεικνύουν τη βασιμότητά τους, άλλως το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο.
Στην προκείμενη περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση καταχωρίσθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 7/12/05 και επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα-κατηγορούμενο, καθώς και στον αντίκλητο δικηγόρο του, στις δηλωθείσες με την έφεση διευθύνσεις τους, με θυροκόλληση τις 10/4/2007 και 15/5/2008 αντίστοιχα (βλ. σχετικά αποδεικτικά), η δε κρινομένη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε στις 20/10/2008, δηλαδή μετά την πάροδο της τασσομένης από το νόμο 10ήμερης προθεσμίας. Ως λόγος ανωτέρας βίας δε προβάλλεται το γεγονός ότι ο αναιρεσείων δεν έλαβε γνώση της απόφασης εγκαίρως δεδομένου ότι ανακάλεσε την πληρεξουσιότητα προς τον ορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο του. Ο λόγος αυτός όμως προβαλλόμενος αόριστα και χωρίς να αναφερθούν τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν τη βασιμότητά του, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη άσκηση της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης.
Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (ΚΠΔ 476 παρ. 1, 583 παρ. 1). Σημειώνεται ότι για την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης, κλήθηκε να προσέλθει και να εκθέσεις τις απόψεις του στο Συμβούλιο αυτό, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος (ΚΠΔ 476 παρ. 1 εδ. τελε.) όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του αρμόδιου Γραμματέα στο φάκελο της δικογραφίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 20/10/2008 αίτηση αναίρεσης του ..., κατά της με αριθμό 55947/2005 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 8 Μαΐου 2009.

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Μαΐου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ