Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 648 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Υπέρβαση εξουσίας, Αναβολής αίτημα, Εφέσεως ανυποστήρικτο.
Περίληψη:
Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος της κατηγορουμένης για αναβολή της δίκης. Η εν συνεχεία απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης δεν συνιστά αρνητική υπέρβαση εξουσίας.
Αριθμός 648/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 27 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ, που παρέστη με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ανδριάνα Νάκκα, περί αναιρέσεως της 1451Α, 1473/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Πειραιώς.
Το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29 Οκτωβρίου 2008 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1791/2008.

Αφού άκουσε Την πληρεξούσια δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Από τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ. 1, 349 και 139 του Κ.Π.Δ., ως και του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο εκκαλών - κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια. Η παραδοχή ή μη του σχετικού αιτήματος απόκειται μεν στην κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, όμως, οφείλει να απαντήσει στο υποβαλλόμενο αίτημα αναβολής και σε περίπτωση απόρριψής του να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόφασή του. Διαφορετικά, αν απορρίψει το αίτημα χωρίς την επιβαλλόμενη κατά τα ανωτέρω αιτιολογία, ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ. λόγος αναίρεσης (ΟΛ. Α.Π. 7/2005). Η δε εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως, ως ανυποστήρικτης, του νομίμως και εμπροθέσμως κλητευθέντα εκκαλούντος - κατηγορουμένου, ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' Κ.Π.Δ. λόγο αναίρεσης, με τη μορφή της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης 1451Α -1473/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Πειραιώς, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου την 15 Οκτωβρίου 2008, μετά από προηγηθείσα διακοπή της δίκης, κατ' άρθρον 349 παρ. 1 εδ. β' Κ.Π.Δ. κατά τη δικάσιμο της 13ης Οκτωβρίου 2008, κατόπιν σχετικού αιτήματος της πληρεξουσίας δικηγόρου της αναιρεσείουσας και λόγω ασθενείας της τελευταίας, δεν εμφανίσθηκε η εκκαλούσα κατηγορουμένη, αλλά ο δικηγόρος Παναγιώτης Τζαμτζής και δήλωσε στο Δικαστήριο ότι είναι συνεργάτης της Μαρίας Εξαρχουλάκου, δικηγόρου της κατηγορουμένης. Επίσης ανήγγειλε ότι η κατηγορουμένη παραμένει ασθενής, εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να εμφανιστεί σήμερα σ'αυτό το Δικαστήριο και ζητεί την αναβολή της δίκης. Προς απόδειξη του γεγονότος, προσκόμισε σχετικό από 5.10.2008 ιατρικό σημείωμα του ιατρού Α, του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ", το οποίο και αναγνώσθηκε, εξετάσθηκε δε περί του κωλύματος εμφανίσεως και η θυγατέρα της κατηγορουμένης Β, η οποία κατέθεσε "Η μητέρα μου μπήκε πάλι στο νοσοκομείο, βήχει έντονα, ο γιατρός της συνέστησε πλήρη αφωνία, δεν μπορεί να έρθει στο Δικαστήριο, δεν έκανε πληρεξούσιο, γιατί θέλει να έρθει η ίδια στο Δικαστήριο, ζητά την αναβολή της δίκης". Το Δικαστήριο απέρριψε ακολούθως το ως άνω αίτημα αναβολής, με την εξής αιτιολογία: "Όπως προκύπτει από το πιο πάνω αναγνωσθέν ιατρικό σημείωμα του ιατρού Α, κατά τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 15ης Οκτωβρίου 2008, δηλαδή λίγες ώρες πριν από τη σημερινή συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, η κατηγορούμενη προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του "ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΩΡΛ" πάσχουσα από "λοίμωξη ανωτέρου αναπνευστικού" (χωρίς να αναφέρεται στο ιατρικό αυτό σημείωμα ότι εμφανίζει και πυρετό) και ο προαναφερόμενος ιατρός πρότεινε σ' εκείνη "κατ' οίκον νοσηλεία για -4- ημέρες, άνευ φαρμακευτικής αγωγής". Όμως, στο ίδιο ιατρικό σημείωμα δεν αναγράφεται ότι η κατηγορούμενη αδυνατεί να εμφανιστεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου για να υποστηρίξει την ένδικη έφεσή της. Με τα δεδομένα αυτά, η σημερινή κατάσταση της υγείας της κατηγορούμενης δεν συνιστά, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σημαντικό αίτιο, το οποίο να δικαιολογεί την αναβολή της προκειμένης δίκης. Επί πλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι, ενόψει του υφισταμένου κινδύνου παραγραφής για τα διωκόμενα και αποδιδόμενα στην κατηγορούμενη εγκλήματα (χρόνος τελέσεως εγκλημάτων κατά τις 26.1.2001 και 11.5.2001), αυτή μπορούσε να διορίσει με έγγραφη δήλωσή της συνήγορο - δικηγόρο, ο οποίος θα την εκπροσωπούσε κατά τη σημερινή δικάσιμο. Άλλωστε, όπως προκύπτει από την εκκαλούμενη απόφαση (ΓΤ-372/2007) του Γ' Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιώς, η κατηγορούμενη δεν είχε εμφανιστεί στο ακροατήριο του ως άνω πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, αλλά είχε εκπροσωπηθεί από τον διορισθέντα εκ μέρους της πληρεξούσιο δικηγόρο Βασίλειο ΧΕΙΡΔΑΡΗ. Επομένως, ενόψει και των όσων προεκτέθηκαν, το Δικαστήριο τούτο καταλήγει στην κρίση ότι το υποβληθέν νόμιμο (άρθρο 349 παρ. 1 ΚΠΔ) αίτημα, "για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτιών στο πρόσωπο της κατηγορουμένης", πρέπει να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμο". Με αυτά που δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, διέλαβε την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, που υποβλήθηκε από την πλευρά της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης, αφού εκθέτει σ'αυτήν με πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη και αξιολόγησε, προκειμένου να καταλήξει στη σχετική απορριπτική του κρίση. Και μπορεί μεν, στο προοίμιο του σκεπτικού της προσβαλλόμενης απόφασης, να μη γίνεται αναφορά κατ' είδος, στα αποδεικτικά μέσα στα οποία στηρίχθηκε, πλην, όμως, στο όλο αιτιολογικό αυτής, που παρατίθεται εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη της. Ειδικότερα, αναφέρεται ρητά στο αιτιολογικό, το από 15 Οκτωβρίου 2008 ιατρικό σημείωμα του ιατρού Α, το οποίο προσκομίσθηκε και στη συνέχεια αναγνώσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και στη συνέχεια αιτιολογείται γιατί το σημείωμα αυτό δεν παρέχει την επιβαλλόμενη βεβαιότητα, αναφορικά με την επικαλούμενη ασθένεια της αναιρεσείουσας. Όσον αφορά την κατάθεση της κόρης της αναιρεσείουσας Β, δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι λήφθηκε υπόψη και αρκούντως αξιολογήθηκε, αφού, η κατάθεση της αναφερόμενης δεν διαφέρει, αναφορικά με το είδος της επικαλούμενης ασθένειας της αναιρεσείουσας, από το περιεχόμενο του προαναφερθέντος ιατρικού σημειώματος, περαιτέρω δε, εμμέσως πλην σαφώς, με το σκεπτικό της προσβαλλομένης, δίδεται απάντηση στον ισχυρισμό που, με την κατάθεσή της, προέβαλε η μάρτυρας αυτή, ότι δηλαδή η μητέρα της δεν θέλει να διορίσει δικηγόρο να την εκπροσωπήσει στη δίκη, αλλά θέλει να εμφανιστεί η ίδια, εκθέτοντας τις σκέψεις με τις οποίες ήταν επιβεβλημένος αυτός ο διορισμός, από την προτιμηθείσα αίτηση για αναβολή της δίκης.
Συνεπώς, ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του Κ.Π.Δ. προβαλλόμενος πρώτος λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλονται αντίθετες αιτιάσεις, είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Επίσης, είναι αβάσιμος και απορριπτέος και ο δεύτερος λόγος αναίρεσης, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η του Κ.Π.Δ., καθόσον, με την προαναφερθείσα αιτιολογημένη απόρριψη του ως άνω αιτήματος της αναιρεσείουσας, ορθώς στη συνέχεια το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε, ως ανυποστήρικτη, την έφεση της νομίμως και εμπροθέσμως κλητευθείσας κατηγορουμένης αναιρεσείουσας, και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται η εκκαλούμενη υπέρβαση εξουσίας. Μετά από αυτά η αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της και να καταδικαστεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρ. 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).-

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αρ. 106/2008 αίτηση της Χ για αναίρεση της υπ' αρ. 1451Α - 1473/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Πειραιώς. Και

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) Ευρώ.-

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 5 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή