Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2128 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει ως αρμόδιες τις Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά και την Εισαγγελία Πρωτοδικών και Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2128/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της σύνθεσης, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή-Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτιου Μακρή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ1 και εγκαλούμενους τους 1. Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και 2. Χ2, Εφέτη Αθηνών.
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 56952/2-2-2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 507/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτιος Μακρής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού .με αριθμό 246/13-5-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω την με ημερομηνία 24-1-2008 μήνυση κατά των Χ2 Εφέτη Αθηνών, Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και Χ1 Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Χ3 α.λ.σ και Χ4 δικηγόρου Αθηνών του Ψ1 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 ΚΠΔ και εκθέτω τα παρακάτω: Από τις διατάξεις των άρθρων 136 εδ. ε και 137εδ.β ΚΠΔ κατά τις οποίες, κατά μεν την πρώτη '' Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 -125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν . α) ......... ε) όταν ο εγκαλών η ο ζημιωμένος η ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο η εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122- 125 δικαστήριο '' κατά δε την δεύτερη '' ..... Για την παραπομπή αποφασίζει α) .......... β) το συμβούλιο εφετών αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές η τριμελές Πλημ-κείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο.......'' προκύπτει ότι εφ' όσον εγκαλών, ζημιούμενος ή μηνυόμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο με βαθμό από του παρέδρου και πάνω το δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί δεν μπορεί να επιληφθεί τής εκδίκασης υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται ο δικαστικός αυτός λειτουργός με οποιαδήποτε από τις παραπάνω ιδιότητες και για τον λόγο αυτό απαιτείται η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται να παραπεμφθεί σε άλλο ομοιόβαθμο δικαστήριο και ότι για την παραπομπή αποφασίζει το συμβούλιο εφετών .Η υπό στοιχείο ε περίπτωση μπορεί ν' ανακύψει και κατά την προδικασία οπότε από το αρμόδιο συμβούλιο εφετών αποφασίζεται η παραπομπή τής υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου οι οποίες καθίστανται αρμόδιες για όλες τις απαραίτητες προανακριτικές και ανακριτικές διαδικασίες .Στην περίπτωση όμως που ο μηνυόμενος είναι δικαστικός ή Εισαγγελικός Λειτουργός με βαθμό Εφέτη και Προέδρου Εφετών, Αντ/λέα ή Εισαγγελέα Εφετών και υπάρξει θέμα εκδίκασης προσφυγών ή παραπομπής του στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου θα ανακύψει θέμα κανονισμού αρμοδιότητας από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 και 137 εδ.γ ΚΠΔ για τον λόγο αυτό σκόπιμο κρίνεται να γίνεται από την αρχή κανονισμός αρμοδιότητας από το Συμβούλιο σας με παραπομπή της κρινομένης μήνυσης ή έγκλησης στην αρμοδιότητα πλησιέστερου Εφετείου προς αποφυγή όλων των δικονομικών ταλαιπωριών άλλα και καθυστερήσεων της εκδίκασης των κατά των δικαστικών λειτουργών των βαθμών αυτών μηνύσεων και εγκλήσεων τούτου δυναμένου άλλωστε να υποστηριχθεί περί του ότι δεν αποκλείεται από τις ίδιες τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου 137 εδ. γ κατά το οποίο ο 'Αρειος Πάγος; που συνέρχεται σε συμβούλιο είναι αρμόδιος σε κάθε άλλη περίπτωση πλην των στα εδ. α και β του ίδιου άρθρου αναφερόμενες περιπτώσεις αλλά και για να διασφαλιστεί το αμερόληπτο και το ανεπηρέαστο της δικαστικής κρίσης λόγω της συνυπηρέτησης .(ΑΠ 1761/2006,1917 /2006 αδημοσίευτοι ,ΑΠ 613/2001 Π.Χρ. ΝΒ' σελ. 136). Στην προκειμένη περίπτωση κατά των Χ2 Εφέτη Αθηνών Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και Χ1 Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Χ3 α.λ.σ και Χ4 δικηγόρου υποβλήθηκε η με ημερομηνία 2-6-2006 μήνυση του Ψ1 και ζητάει την ποινική τους δίωξη.
Κατόπιν των παραπάνω υποβάλλομε στο Συμβούλιο σας την κατά των Χ2 Εφέτη Αθηνών, Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και Χ1 Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών λόγω της ιδιότητας τους σαν δικαστικού του πρώτου και εσαγγελικού λειτουργού του δεύτερου και λόγω συναφείας για του λοιπούς, για τον ορισμό του Εφετείου Πειραιά και της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά για τον χειρισμό και την περάτωση της κατά των παραπάνω μήνυσης του Ψ1. Δια ταύτα Προτείνω όπως Οριστούν σαν αρμόδιες oι αρμόδιες oι Δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά και η Εισαγγελία Πρωτοδικών και η Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για τον χειρισμό και περάτωση της κατά των Χ2 Εφέτη Αθηνών, Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και Χ1 Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Χ3 α.λ.σ και Χ4 δικηγόρου μήνυσης με ημερομηνία 24-1-2008 μήνυσης του Ψ1.
Αθήνα την 10-5-2008
Ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ.1 περ. γ' ΚΠοινΔ συνάγεται ότι, όταν εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω, ο οποίος υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα δικαστήριο διατάσσεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα ή του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντα, από τον 'Αρειο Πάγο σε Συμβούλιο, ή παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, ομοειδές και ισόβαθμο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των άρθρων 132, 134 και 135 παρ.1 ΚΠοινΔ. Η παραπομπή αυτή νοείται όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ασκήσεως της ποινικής διώξεως, διότι και κατ'αυτό συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας μεροληψίας αυτού, εξαιτίας της συνυπηρετήσεώς του στο ίδιο δικαστήριο με τον εγκαλούντα, παθόντα ή κατηγορούμενο δικαστικό λειτουργό. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Κατά τωνΧ2, Εφέτη Αθηνών και Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, υποβλήθηκε στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η με ημερομηνία 24-1-2008 μήνυση του Ψ1, για παράβαση καθήκοντος, και στην οποία ο αναφερόμενος συμπεριέλαβε και τους Χ3, α.λ.σ. και Χ4, δικηγόρο Αθηνών. Ανακύπτει, συνεπώς, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος, λόγω της αναφερόμενης ιδιότητάς τους, σαν δικαστικού λειτουργού του πρώτου και εισαγγελικού λειτουργού του δεύτερου και που ασκούν τα καθήκοντα του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών ο πρώτος και του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ο δεύτερος και, λόγω συναφείας, για τους λοιπούς. Τον κανονισμό αρμοδιότητας ζητεί από τον 'Αρειο Πάγο η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών με την από 2-7-2008 αίτησή της, η οποία είναι νόμιμη και, ενόψει των προεκτεθέντων, κατ'ουσίαν βάσιμη και ως εκ τούτου, κατά παραδοχή αυτής, πρέπει να ορισθούν ως αρμόδιες οι Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς καθώς και η Εισαγγελία Πρωτοδικών και η Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς, για το χειρισμό της προαναφερόμενης μήνυσης του Ψ1.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ορίζει, ως κατά παραπομπή αρμόδιες, τις Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς και την Εισαγγελία Πρωτοδικών και Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς, για το χειρισμό της με ημερομηνία 24-1-2008 μήνυσης του Ψ1, κατά των 1)Χ2, Εφέτη Αθηνών, Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, 2) Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, 3) Χ3 α.λ.σ. και 4) Χ4, δικηγόρου Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και ήδη ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ