Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1153 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.
Αριθμός 1153/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο ----
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γεωργίου Σαραντινού), Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 15 Απριλίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου. Με εγκαλούμενους τους: 1) ....., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας, 2) ....., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 3) ....., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 4) ....., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 5) ...., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 6) ...... Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και 7) ....., Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης. Η αίτηση αυτή με αριθμό "12909" και ημερομηνία 10.01.2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 104/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Δημήτριος - Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 110/27.2.2008 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, με τη σχετική δικογραφία την υπ' αριθμ. πρωτ. 12909/10-1-2008 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή της κατωτέρω ποινικής υπόθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 ΚΠΔ και εκθέτω τα εξής: Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού, και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι περίπτωση τέτοιας παραπομπής συντρέχει όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και της προδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και των σταδίων της προκαταρκτικής εξέτασης και της άσκησης της ποινικής δίωξης (ΑΠ 1642/1988 Π.Χ. ΛΘ/500, ΑΠ 724/2000 Υπερ. 2000/1994). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κ.Π.Δ., την παραπομπή αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων και αποφασίζει γι'αυτή, αν δεν πρόκειται για τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τα στοιχεία α' και β' του ίδιου άρθρου, ο 'Αρειος Πάγος σε Συμβούλιο, εφαρμόζονται δε αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132 και 135 του Κ.Π.Δ. Στην προκείμενη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει, ότι με την από 13/12-2007 μήνυση του ....., καταγγέλονται οι 1) ....., Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 2) ......, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 3) ......, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 4) ........, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 5) ....., Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 6) ......, Αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης και 7) ....., Εισαγγελέας Πρωτοδικών 'Εδεσσας, για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας (βλ. συνημμ. μήνυση .....). Επειδή οι μηνυόμενοι Εισαγγελικοί Λειτουργοί υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και 'Εδεσσας, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και παραπομπή της υπόθεσης από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Θεσσαλονίκης και του Πρωτοδικείου Έδεσσας στις ομοειδείς Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές άλλου Πρωτοδικείου και Εφετείου και συγκεκριμένα αυτές της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης).

Για τους λόγους αυτούς
- Π ρ ο τ ε ί ν ω Να διαταχθεί η παραπομπή της υπόθεσης που αφορά την από 13/12/2007 μήνυση του ....., κατά των 1) ..... Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 2) ....., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 3) ......., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 4) ......., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 5) ......, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 6) ....., Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης και 7) ....., Εισαγγελέα Πρωτοδικών 'Εδεσσας, από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Θεσσαλονίκης και του Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας 'Εδεσσας στις ίδιες Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης).
Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 2008.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης".

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠοινΔικ, συνάγεται ότι, όταν εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω, ο οποίος υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 του ίδιου Κώδικα, δικαστήριο, διατάσσεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα ή του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, από τον Άρειο Πάγο σε Συμβούλιο ή παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, ομοειδές και ισόβαθμο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 ΚΠοινΔ. Η παραπομπή αυτή νοείται όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ασκήσεως της ποινικής διώξεως, διότι και κατ' αυτό συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας μεροληψίας αυτού, εξαιτίας της συνυπηρετήσεώς του στο ίδιο δικαστήριο με τον εγκαλούντα, παθόντα ή κατηγορούμενο δικαστικό λειτουργό. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την από 13.12.2007 μήνυση του ...... καταγγέλονται οι 1) ....., Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 2) ....., Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 3) ......, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 4) ....., Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 5) ......, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 6) ....., Αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης και 7) ......, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Έδεσσας, για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Ανακύπτει, συνεπώς, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, λόγω του ότι οι ανωτέρω δικαστικοί λειτουργεί, όπως προαναφέρθηκε, υπηρετούν, οι μεν πέντε πρώτοι, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο έκτος στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και η έβδομη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Έδεσσας. Τον κανονισμό αρμοδιότητας ζητεί από τον Άρειο Πάγο ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, με την υπ' αρ. πρωτ. 12.909/10.1.2008 αίτησή του, η οποία είναι νόμιμη και, ενόψει των προκτεθέντων, κατ' ουσίαν βάσιμη και ως εκ τούτου, κατά παραδοχή αυτής, πρέπει να παραπεμφθεί η ανωτέρω υπόθεση στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την από 13.12.2007 μήνυση του ...... κατά των 1) ....., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 2) ...., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 3) ....., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 4) ...., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 5) ....., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 6) ......, Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης και 7) ....., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας, από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Θεσσαλονίκης και του Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Έδεσσας, στις ίδιες Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Απριλίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 23 Απριλίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ