Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 945 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.

Αριθμός 945/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Ηρακλή Κων-σταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 15 Φεβρουαρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Εμμανουήλ- Ρούσσου Παπαδάκη (κωλυομένου του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου χ1, που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της με αριθμό 71191/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων ζητεί την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Απριλίου 2007 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 807/2007.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκειμένη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατ' άρθρον 515 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δικ. με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του εισαγγελέα μπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις να αναβάλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο. Στην προκειμένη περίπτωση κατά την εκφώνηση της υποθέσεως η δικηγόρος Μαρία Γκολφινοπούλου ζήτησε την αναβολή της υποθέσεως διότι ο αναιρεσείων θέλει προθεσμία για να υποβάλει αίτημα στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου να του διορίσει συνήγορο, προς δε ότι και ο δικηγόρος του Φώτιος Μήτσης, ο οποίος επρόκειτο να παραστεί χωρίς αμοιβή, δεν μπορεί σήμερα να βρίσκεται εδώ. Ο προβαλλόμενος λόγος αναβολής δεν συνιστά εξαιρετική περίσταση, αφού και αντιφατικά είναι, το ένα σκέλος του με το άλλο, και δεν δικαιολογείται ο λόγος αδυναμίας της παραστάσεως σήμερα του δικηγόρου Φωτίου Μήτση. Δι' ό και πρέπει να απορριφθεί το αίτημα αναβολής.
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν. Δ., οΕισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155 -161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ιδίου Κώδικος εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει απότα υπό ημερομηνίας ..... και ..... αποδεικτικά επιδόσεως των Δικ.Επιμελητών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς και Εισαγγελίας Αρείου Πάγου ...... και ....... εις τον αναιρεσείοντα και τον αντίκλητό του, αντιστοίχως, ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής, πλην όμως δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτήν και την εκφώνηση της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 26.4.2007 αίτηση του χ1 για αναίρεση της υπ'αριθμ. 71191/2006 αποφάσεως Τριμελούς Πλημμε-λειοδικείου Αθηνών.Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220,00) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2008.Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή