Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 6 / 1995    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ψευδής βεβαίωση, Ορκωτός λογιστής.
Περίληψη:
Η ιδιότητα του ορκωτού λογιστή ως προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί δημόσια υπηρεσία, υφίσταται όχι μόνον όταν χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς αλλά και όταν χρησιμοποιείται προαιρετικώς. Η ιδιότητα του ορκωτού λογιστή ως προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί δημόσια υπηρεσία, υφίσταται όχι μόνο στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 2 αλλά και στο άρθρο 3 του ν.δ. 3329/1955, ήτοι όχι μόνον όταν χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς αλλά και όταν χρησιμοποιείται προαιρετικώς. Αναιρείται εν μέρει το προσβαλλόμενο βούλευμα λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως διότι εσφαλμένως έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ψευδούς βεβαιώσεως, επειδή η χρησι-μοποίηση του ορκωτού λογιστή έχει λάβει χώρα προαιρετικώς, και γι' αυτό δεν συνέτρεχε η ιδιότητα του υπαλλήλου. Κατά την αντίθετη γνώμη της μειοψηφίας οι ορκωτοί λογιστές ασκούν δημόσια υπηρεσία μόνον όταν χρησιμοποιούνται υποχρεωτικώς, αφού μόνο τότε η παροχή των υπηρεσιών τους εντάσσεται στην επιδίωξη σκοπών δημοσίου ενδιαφέροντος, ενώ όταν χρησιμοποιούνται προαιρετικώς ενεργούν ιδιωτικώς (Ολομ. ΑΠ 6/1995 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.827). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Η ιδιότητα του ορκωτού λογιστή ως προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί
δημόσια υπηρεσία, υφίσταται όχι μόνον όταν χρησιμοποιείται υπο-
χρεωτικώς αλλά και όταν χρησιμοποιείται προαιρετικώς. Η ιδιότητα του
ορκωτού λογιστή ως προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί δημόσια υπηρεσία,
υφίσταται όχι μόνο στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 2 αλλά
και στο άρθρο 3 του ν.δ. 3329/1955, ήτοι όχι μόνον όταν χρησιμοποιείται υπο-
χρεωτικώς αλλά και όταν χρησιμοποιείται προαιρετικώς. Αναιρείται εν μέρει το
προσβαλλόμενο βούλευμα λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως διότι εσφαλμένως έκρινε ότι δεν
στοιχειοθετείται το αδίκημα της ψευδούς βεβαιώσεως, επειδή η χρησι-
μοποίηση του ορκωτού λογιστή έχει λάβει χώρα προαιρετικώς, και γι' αυτό δεν
συνέτρεχε η ιδιότητα του υπαλλήλου. Κατά την αντίθετη γνώμη της
μειοψηφίας οι ορκωτοί λογιστές ασκούν δημόσια υπηρεσία μόνον όταν
χρησιμοποιούνται υποχρεωτικώς, αφού μόνο τότε η παροχή των
υπηρεσιών τους εντάσσεται στην επιδίωξη σκοπών δημοσίου ενδιαφέροντος,
ενώ όταν χρησιμοποιούνται προαιρετικώς ενεργούν ιδιωτικώς(Ολομ. ΑΠ
6/1995 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.827).--------------------------------<< Επιστροφή