Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 787 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Επανάληψη διαδικασίας.
Περίληψη:
Αίτηση επανάληψης διαδικασίας καταδικασθέντος για κακουργηματική πλαστογραφία κλπ. Ερήμην αιτούντος. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν. Επίσης πρέπει να αναφέρεται και να αποδεικνύεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη, γιατί διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Έννοια νέων γεγονότων - αποδείξεων. Αιτιάσεις που επιδιώκουν τον από ουσιαστικής πλευράς έλεγχο της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι καταδικαστική (απορρίφθηκε έφεση ως ανυποστήρικτη). Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 787/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Γεωργίας Στεφανοπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 23 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Χ1 κρατούμενου στην Κλειστή Φυλακή ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε στο Συμβούλιο, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ' αριθμ. 1098/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αιτών ζητεί τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28 Μαΐου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1028/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη με αριθμό 381/17.7.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιόν Σας, σύμφωνα με τα άρθρ. 525 παρ. 1, 527 παρ. 1-3, 528 παρ. 1 και 529 ΚΠΔ την από 28/5/2008 αίτηση του Χ1 καταδίκου-κρατουμένου στη Κλειστή Φυλακή ..., περί επαναλήψεως της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ'αρ. 1098/14-4-2008 απόφαση του Δ' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκε για πλαστογραφία με χρήση από κοινού κατ'εξακολούθηση κατ'επάγγελμα και συνήθεια, απάτη από κοινού κατ'εξακολούθηση, κατ'επάγγελμα και συνήθεια, παράβαση άρθρου 187 παρ. 3 Π.Κ. (ένωση για κακ/τα), σε συνολική ποινή κάθειρξης (11) ετών και (7) μηνών και εκθέτω τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρ. 525 παρ. 1 ΚΠΔ η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά στη διάταξη αυτή, σύμφωνα δε με τη δεύτερη από τις περιπτώσεις αυτές αν ύστερα από την οριστική καταδίκη αποκαλύφθηκαν Νέα, άγνωστα στους δικάσαντες δικαστές, γεγονότα, ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως, καθιστούν φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος και σύμφωνα με την τρίτη, αν βεβαιωθεί ότι άσκησαν ουσιώδη επιρροή στη καταδίκη του κατηγορουμένου, ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων. Νέα γεγονότα ή αποδείξεις, μπορεί να είναι καταθέσεις νέων μαρτύρων, νέα έγγραφα αλλά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, που δεν υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο που δίκασε και ήταν άγνωστα στους Δικαστές, εφόσον αυτά, εκτιμώμενα μόνα τους ή σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που ερευνήθηκαν, κάνουν φανερό ότι ο καταδικασθείς ήταν αθώος. Στη προκειμένη περίπτωση από το περιεχόμενο της υπό κρίση αιτήσεως προκύπτει ότι ο προαναφερόμενος ζητάει την επανάληψη της διαδικασίας επικαλούμενος ότι δικάσθηκε για απάτη και πλαστογραφία, ενώ όλα τα αδικήματα, αυτά, τα διέπραξε, εις βάρος του και εν αγνοία του, ο Ψ1 ο οποίος έκανε υπεξαίρεση των εκκαθαριστικών του, των φωτογραφιών του και της ταυτότητάς του, τα οποία υπεξαίρεσε, από το μαγαζί του, όπως και τέσσερις συναλλαγματικές των 1000 € (χιλίων ευρώ), τις οποίες εξέδωσε αυτός, με αποδοχέα τον Ψ1 . Για όλα τα παραπάνω αδικήματα του έχει κάνει μήνυση, η οποία εκκρεμεί, με αριθμό πρωτοκόλλου 640/19-1-2004, την οποία κατέθεσε στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, από την Δικαστική φυλακή ... Όλες τις πλαστές ταυτότητες, οι οποίες βρέθηκαν στο σπίτι του Ψ1, την 25-11-2003, τις κατασκεύασε ο ίδιος, με φωτογραφίες, τις οποίες υπεξαίρεσε από αυτόν, όπως βεβαιώνουν και οι μάρτυρες της παραπάνω μηνύσεώς του. Δικάσθηκε ΑΔΙΚΑ για απάτη και πλαστογραφία, όπως και για έκδοση πλαστών πιστωτικών καρτών, ενώ είναι ΨΕΥΔΕΣ, όπως και η κατάθεση της συμβολαιογράφου Σ1, η οποία είναι γραμμένη στα πρακτικά της απόφασης 663/28-2-2005 του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία είπε ότι πήγε στο γραφείο της, την 26-6-2003 και εμφανίσθηκε σαν "Φ1" και η ίδια συνέταξε ΠΛΑΣΤΟ πληρεξούσιο, με το οποίο μπορούσε να αντιπροσωπεύει τον Φ1, στη παραλαβή επιστολών και δεμάτων, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ενώ στο πληρεξούσιο αυτό, υπάρχει ο αριθμός ταυτότητας του Φ1, το Αστυνομικό Τμήμα, που έκδωσε τη ταυτότητά του, το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ του, δηλαδή ΟΛΑ τα στοιχεία του Φ1, ενώ δεν γράφει ΚΑΝΕΝΑ στοιχείο δικό του, της ταυτότητάς του ή οποιοδήποτε άλλο, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν ήταν ΠΑΡΩΝ και το πληρεξούσιο αυτό, έγινε ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ.Την ημερομηνία δε εκδόσεως του πλαστού πληρεξουσίου ήταν στη ... .
Για τα παραπάνω αδικήματα, τα οποία τέλεσε, εις βάρος του, η Σ1, έχει καταθέσει δύο μηνύσεις, με αριθμούς πρωτοκόλλου 4424/27-3-2007 και 5484/10-5-2005 για ψευδομαρτυρία, ενώπιον του δικαστηρίου κι έκδοση πλαστού πληρεξουσίου εις βάρος του (βλ. συνημμ. αίτηση επαναλ. Διαδικασίας).
Ωστόσο το όλο περιεχόμενο της υπό κρίση αίτησης δεν διαλαμβάνει κανένα σαφή και ειδικό λόγο επανάληψης της διαδικασίας, αφού τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν αποτελούν "νέα γεγονότα ή αποδείξεις άγνωστα στους δικάσαντες δικαστές", δεδομένου ότι αυτά ήσαν γνωστά στους δικάσαντες δικαστές και με βάση αυτά τα στοιχεία έλαβε χώρα η καταδίκη του αιτούντος.
Πέραν αυτών πρέπει να σημειωθεί ότι η προκειμένη αίτηση υποβλήθηκε ως μοναχικό ασυνόδευτο έγγραφο, χωρίς δηλ. να υποβληθεί κανένα άλλο στοιχείο βεβαιωτικό των επικαλουμένων λόγων της αίτησης, αφού ούτε καν η μνημονευόμενη μήνυση με αρ. πρωτ. 640/14-4-2004, η καταδικαστική απόφαση με αρ. 1098/114-4-208, η οποία δεν έχει καθαρογραφεί ούτε καταχωρηθεί μέχρι σήμερα στο ειδικό βιβλίο (βλ. την από 26-6-2008 βεβαίωση της Γραμματέως της έδρας του Εφετείου Αθηνών), δεν συνυποβλήθηκαν και κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση πρέπει ν'απορριφθεί ως απαράδεκτη (βλ. ΑΠ 727/2002, ΑΠ 627/98 και ΑΠ 671/76) καθόσον επανάληψη διαδικασίας προβλέπεται μόνο προκειμένου περί αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αιτούντος (αρ. 527 παρ. 1-583 παρ. 1 ΚΠΔ).

Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω (Α) Να απορριφθεί η από 28/5/2008 αίτηση του Χ1, καταδίκου-κρατουμένου στη Κλειστή Φυλακή ... και (Β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αιτούντος.
Αθήνα 30 Ιουνίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Από το από ... αποδεικτικό επιδόσεως, που συνέταξε ο ..., υπάλληλος στο Κατάστημα Κράτησης ... προκύπτει, ότι στον αιτούντα κρατούμενο επιδόθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 155 παρ. 1,3 και 166 παρ. 1 Κ.Π.Δ. νομίμως και εμπροθέσμως η 1028/13-10-2008 κλήση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για να παραστεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού κατά τη συνεδρίαση, τη σημειούμενη στην αρχή της αποφάσεως αυτής, για να υποστηρίξει την κρινομένη από 28/5/2008 αίτησή του, περί επαναλήψεως της περατωθείσας ποινικής διαδικασίας με την 1098/14-4-2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Επομένως ο αιτών, εφόσον δεν εμφανίσθηκε καθόλου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, όταν εκφωνήθηκε το ονοματεπώνυμό του κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, πρέπει να δικασθεί ερήμην.

ΙΙ. Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 περ.2 ΚΠΔ, η ποινική διαδικασία, που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για τα αυτά αξιόποινα αδικήματα, κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περ. 2 ΚΠΔ, και στην περίπτωση εκείνη, κατά την οποία μετά την οριστική καταδίκη του αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον δίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Νέες αποδείξεις ή νέα γεγονότα κατά την έννοια της διατάξεως αυτής είναι εκείνα που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου ήσαν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση. Δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλά αντιθέτως ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν από αυτούς, έστω και κατ' εσφαλμένη εκτίμηση των τεθέντων υπόψη τους αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και εκείνα με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής ή νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόμενης αποφάσεως με βάση το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι εκδώσαντες αυτήν δικαστές, εφόσον η αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, ως στρεφόμενη κατ' αμετάκλητης αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία. Εξάλλου, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 525 παρ. 1 και 527 παρ. 1 και 3 Κ.Π.Δ,. προκύπτει, επιπλέον, ότι για να είναι παραδεκτή η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας εκείνου, ο οποίος καταδικάσθηκε αμετακλήτως για πλημμέλεια και επικαλέσθηκε νέα γεγονότα ή αποδείξεις, που ήσαν άγνωστα στους δικαστές, οι οποίοι τον καταδίκασαν, θα πρέπει να εκθέτει στην αίτηση, με σαφήνεια και πληρότητα, αφενός, τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη και, αφετέρου, τα νέα στοιχεία και το περιεχόμενό αυτών, που είναι σχετικά με την αξιόποινη πράξη, για την οποία εχώρησε η καταδίκη, και βεβαιώνουν τους λόγους, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της βασιμότητας της αιτήσεως. Σε περίπτωση, κατά την οποία παραλείπονται να παρατεθούν ή αναφέρονται ελλειπτικώς τα πραγματικά περιστατικά, τα συγκροτούντα κάποια εξ αμφοτέρων των μνημονευθεισών προϋποθέσεων, η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, ως πάσχουσα εξ αοριστίας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Περαιτέρω από τις αυτές πιο πάνω διατάξεις των άρθρων 525 παρ.1 και 527 παρ.1 και 3 ΚΠΔ, προκύπτει ότι η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος είναι απαράδεκτη, εφόσον στρέφεται κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως. Ως καταδικαστική χαρακτηρίζεται η απόφαση με την οποία κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος και επιβάλλεται σε αυτόν ποινή στερητική της ελευθερίας ή χρηματική. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμη ή ανυποστήρικτη, δεν είναι καταδικαστική, διότι στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο δεν υπεισέρχεται στην ουσιαστική έρευνα της υποθέσεως, αλλά διαπιστώνεται απλώς το τυπικώς απαράδεκτο του ασκηθέντος ενδίκου μέσου.
Συνεπώς η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, εφόσον στρέφεται κατά των μη καταδικαστικών αυτών αποφάσεων είναι απαράδεκτη.
ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η επανάληψη της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την 1098/14-4-2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία ο αιτών καταδικάστηκε για πλαστογραφία με χρήση από κοινού κατ'εξακολούθηση κατ'επάγγελμα και συνήθεια, απάτη από κοινού κατ'εξακολούθηση, κατ'επάγγελμα και συνήθεια, παράβαση άρθρου 187 παρ. 3 Π.Κ. (ένωση για κακουργήματατα), σε συνολική ποινή κάθειρξης (11) ετών και (7) μηνών. Ως λόγος επανάληψης προβάλλεται όσα αναφέρονται στην αίτησή του και διαλαμβάνονται πιο πάνω στην ενσωματωμένη στην παρούσα απόφαση εισαγγελική πρόταση. Με αυτό το περιεχόμενο, όμως, η κρινόμενη αίτηση είναι αόριστη, προεχόντως διότι δεν εκτίθεται, αν έχει καταστεί αμετάκλητη, -και κατά ποίο τρόπο- η προσβαλλόμενη 1098/14-4-2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που δεν προσκομίζεται, ούτε, άλλωστε, προσκομίζονται σχετικά περί του αμετακλήτου αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον από το όλο περιεχόμενο της υπό κρίση αίτησης δεν καθίσται σαφές ποία είναι τα "νέα γεγονότα ή αποδείξεις", που ήταν άγνωστα στους δικάσαντες δικαστές, αφού πουθενά στην αίτηση δεν διαλαμβάνεται - ανεξάρτητα αν τα επικαλούμενα συνιστούν ή όχι νέα γεγονότα ή αποδείξεις- ότι αυτά ήταν άγνωστα στους δικάσαντες δικαστές με την αναφερόμενη πιο πάνω έννοια. Επίσης η κρινόμενη αίτηση δεν συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή άλλο στοιχείο βεβαιωτικό των επικαλουμένων λόγων της αίτησης. Αντιθέτως, από το όλο περιεχόμενο αυτής, προκύπτει ότι επιδιώκεται, απαραδέκτως, ο από ουσιαστικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Τέλος, από τα υπάρχοντα στη δικογραφία έγγραφα και ειδικότερα από το 26/6/2008 έγγραφο του Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών και από το από 14/4/2008 επικυρωμένο αντίγραφο αποσπάσματος της πιο πάνω 1098/2008 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία φέρεται ότι περατώθηκε η δίκη της οποία ζητείται η επανάληψη, προκύπτει ότι η εν λόγω απόφαση, αφενός, δεν έχει καθαρογραφεί και καταχωρηθεί στο ειδικό προς τούτο βιβλίο (επομένως, κατά το χρόνο που υποβλήθηκε η κρινόμενη αίτηση δεν είχε καταστεί αμετάκλητη, αφού δεν είχε παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση κατ' αυτής του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως) και, αφετέρου, η απόφαση αυτή δεν είναι καταδικαστική, αφού με αυτή απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη έφεση του ήδη αιτούντος κατά της 663/2005 καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία αυτός είχε καταδικαστεί για τις αναφερόμενες στην αίτησή του πράξεις σε ποινή καθείρξεως 11 ετών και 7 μηνών.
Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αιτούντος (αρ. 527 παρ. 1-583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 28/5/2008 αίτηση του Χ1 καταδίκου - κρατουμένου στη Κλειστή Φυλακή ..., για επανάληψη της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την 1098/14-4-2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή