Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 576 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.

Αριθμός 576/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη-Εισηγητή, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή, Νικόλαο Ζαΐρη Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Φεβρουαρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για διόρθωση της υπ' αριθμ. 2036/2007 αποφάσεως του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη χ1, που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.
Το ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σε αυτή και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί την διόρθωση-συμπλήρωση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 179/29-11-2007 πράξεως του Προεδρεύοντος του Ποινικού Τμήματος τούτου, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1994/07.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε όσα αναφέρονται στην ταυτάριθμη με τα πρακτικά αυτά απόφαση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρεται προς συζήτηση η 179/29-11-2007 πράξη του Προέδρου του Στ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (αριθ. Πρωτ. 262/2007), κοινοποιηθείσης της σχετικής κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην κατηγορουμένη χ1 και στον αντίκλητό της Γιάννη Παπαδογιαννάκη, δικηγόρο Αθηνών, όπως προκύπτει από τα από 14 Δεκεμβρίου 2007 και 17 Δεκεμβρίου 2007 αποδεικτικά επίδοσης του Επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Τιμοθέου Λιακάκη, αντιστοίχως. Με την πράξη αυτή, ζητείται διόρθωση της 2036/2007 απόφασης του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, στο ιστορικό της, όπου, από παραδρομή, γράφηκε ότι στη συνεδρίαση συμμετείχε, ως μέλος της συνθέσεως, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου "Αθανάσιος Κονταξής", αντί του ορθού ότι στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου "Δημήτριος - Πρίαμος Λέκκος". Η πράξη (αίτηση) αυτή είναι νόμιμη (άρθρ. 145 παρ. 1, 2 ΚΠΔ), καθόσον πρόκειται για λάθος που δεν δημιουργεί ακυρότητα, από τη διόρθωση δε αυτή, δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά η απόφαση, ούτε αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πραγματικά συνέβησαν στο ακροατήριο, γι' αυτό η σχετική αίτηση πρέπει να γίνει κατ' ουσίαν δεκτή, διατασσομένων των στο διατακτικό αναφερομένων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διορθώνει την 2036/2007 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ως προς το σημείο του ιστορικού της, στο ορθό, ότι στη συνεδρίαση συμμετείχε, ως μέλος της συνθέσεως, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου " Δημήτριος Πρίαμος Λέκκος".
Διατάσσει την από τον Γραμματέα σημείωση της διορθωτικής, όπως ανωτέρω, πράξεως και του αριθμού της διορθωτικής αποφάσεως στο περιθώριο του πρωτοτύπου της διορθωτέας αποφάσεως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή