Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 814 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 814/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 6 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ....., κατοίκου ....., που δεν παρέστη περί αναιρέσεως των υπ' αριθμ. 367/2004 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Έδεσσας και 206/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Έδεσσας και το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με τις άνω αποφάσεις τους, διέταξαν όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτές, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση των αποφάσεων αυτών, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Δεκεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1981/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 64/10.02.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Ι) Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την υπ'αριθμ. 206/16-1-2008 απόφασή του, που εκδόθηκε κατ'έφεση κατά της 367/2004 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Έδεσσας, καταδίκασε τον ..... για αντίσταση που τέλεσε στην Έδεσσα στις 16-3-2004, και του επέβαλε συνολική ποινή φυλακίσεως έξι μηνών, της οποίας και ανέστειλε την εκτέλεση. Η άνω απόφαση εκδόθηκε με παρόντα τον καταδικασθέντα, καταχωρήθηκε δε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠοινΔ στις 17-11-2008 (βλ. την βεβαίωση του οικείου γραμματέα. Κατ'αυτής -όπως και κατά της 367/2004 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Έδεσσας που εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό- άσκησε στις 4-12-2008 ο ίδιος ενώπιον του γραμματέα του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, όπου και κατοικεί, την υπ'αριθμ. 2/2008 αίτηση αναίρεσης και για τους εκεί αναφερόμενους λόγους.

ΙΙ) Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1, 3 ΚΠΔ, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά αποφάσεως, που εκδόθηκε παρουσία του καταδικασθέντος είναι δέκα ημέρες από της καταχωρίσεως στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του Δικαστηρίου όταν αυτή ασκηθεί κατά τον τρόπο του άρθρου 474 παρ. 1 ΚΠΔ (βλ. και ΑΠ 848/2005, ΑΠ 361/2006 κ.α.).
Όμως κατά γενική αρχή του δικαίου - που συνάγεται από το άρθρο 255 ΑΚ - εάν το εκπρόθεσμο του ασκηθέντος ενδίκου μέσου οφείλεται σε ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα, τότε θεωρείται εμπρόθεσμο (βλ. και ΑΠ 848/2005, ΑΠ 1823/2005), εφόσον όμως τα περιστατικά ανωτέρας βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύματος εκτίθενται σαφώς και ωρισμένως στην οικεία έκθεση και να γίνεται και επίκληση των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία στηρίζονται (βλ. ΑΠ 1942/2008, ΑΠ 1139/2007, ΑΠ 1059/2007, ΑΠ 581/2006 κ.α.) - όπως τούτο σαφώς προκύπτει από το άρθρο 474 παρ. 2 ΚΠΔ.
Εξ άλλου κατά το άρθρο 504 ΚΠΔ αναίρεση επιτρέπεται μόνο κατά της αποφάσεως που όπως απαγγέλθηκε δεν υπόκειται σε έφεση και κατά της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση εφέσεως (βλ. και ΑΠ 1707/2007, ΑΠ 252/2001 κ.α.).
Ενόψει των ανωτέρω η υπό κρίση αναίρεση είναι απαράδεκτη και δη καθόσον στρέφεται κατά της 367/2004 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Έδεσσας διότι η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε αναίρεση (αφού ήταν εκκλητή), καθό μέρος δε στρέφεται κατά της 206/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης διότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας των 10 ημερών από της καταχωρήσεώς της χωρίς να γίνεται αναφορά σε πραγματικά περιστατικά που να συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα (και να γίνεται επίκληση αποδεικτικών μέσων που να στηρίζουν αυτά) και ως τοιαύτη πρέπει να απορριφθεί - άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Π ρ ο τ ε ί ν ω να κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ'αριθμ. 2/2008 αναίρεση του ..... κατά των 367/2004 και 206/2008 αποφάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Έδεσσας και Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
Να καταδικαστεί ο ανωτέρω στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθανάσιος Κ. Κονταξής"

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την παρ. 1 του άρθρου 476 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 18 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπροθέσμως, απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Εξ άλλου, από το συνδυασμό των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 ΚΠΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατ' αποφάσεως είναι 10ήμερη και αρχίζει από της εκδόσεώς της όταν η καταδικαστική απόφαση απαγγέλθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, άλλως από της νομίμου επιδόσεώς της, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώρηση της στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεως της παρ. 3 του άρθρου 473 ΚΠΔ, ενώ τυχόν εκπρόθεσμη άσκησή του, τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανωτέρω βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση καθώς και των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 504 παρ. 1 του ΚΠΔ, όταν ο νόμος δεν ορίζει ειδικά κάτι άλλο, αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνο κατά της αποφάσεως η οποία, όπως απαγγέλθηκε, δεν προσβάλλεται με έφεση και κατά της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου αν με τις αποφάσεις αυτές το δικαστήριο αποφάνθηκε τελειωτικά για την κατηγορία ή αν έπαυσε οριστικά ή κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη. Εκ τούτων έπεται ότι επί εκκλητής αποφάσεως του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, η τυχόν κατ' αυτής ασκούμενη αίτηση αναιρέσεως είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ' αριθμ. 376/2004 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Έδεσσας, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος καταδικάσθηκε για εξύβριση και αντίσταση κατά της Αρχής σε συνολική ποινή φυλακίσεως ενός (1) έτους και δύο (2) μηνών. Κατά της αποφάσεως αυτής, η οποία όπως εκδόθηκε ήταν εκκλητή ( άρθρο 498 παρ 1. στοιχ. γ' ΚΠΔ) άσκησε έφεση, εκδόθηκε δε επ' αυτής η υπ' αριθμ. 206/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος για αντίσταση κατά της Αρχής και επιβλήθηκε σ' αυτόν ποινή φυλακίσεως έξι (6) μηνών η οποία ανεστάλη. Η άνω απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου εκδόθηκε την 16-1-2008, με παρόντα τον αναιρεσείοντα και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 17 Νοεμβρίου 2008, όπως τούτο προκύπτει από υπηρεσιακή βεβαίωση του αρμοδίου γραμματέα επί του σώματος της αποφάσεως. Ωστόσο ο αναιρεσείων, ο οποίος είναι κάτοικος ..... άσκησε την κρινόμενη αίτηση για αναίρεση των εν λόγω αποφάσεων με δήλωση ενώπιον του γραμματέως του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, την 4η Δεκεμβρίου 2008, δηλαδή μετά την πάροδο της 10ήμερης προθεσμίας που προβλέπει τα άρθρα 473 παρ. 1 ΚΠΔ, η οποία έληγε την 27-11-2008 (ημέρα Πέμπτη),χωρίς σ' αυτήν (έκθεση αναιρέσεως) να επικαλείται ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση.
Συνεπώς, η αίτηση αναιρέσεως, στρεφόμενη τόσο κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως όσο και κατά της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1, 513 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 2/4-12-2008 αίτηση του ..... για αναίρεση της υπ' αριθμ. 367/2004 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Έδεσσας και της υπ' αριθμ. 206/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 13 Μαρτίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή