Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 385 / 2013    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός Αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου Χαλκίδας και Εφετείου Χαλκίδας..
ΑΡΙΘΜΟΣ 385/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες. Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου-Βασιλοπούλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέα Πελαγίας Λόζιου.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους 1. Α. Π., 2. Κ. Κ., 3. Χ. Π., Πρωτοδίκες Πειραιά και Ν. Π., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά. Και εγκαλούντα: Κ. Β. . Η αίτηση αυτή με αριθμό 1319 και με ημερομηνία 30.10.2012, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1189/12.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη με αριθμό 17 και ημερομηνία 31.1.13, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω στο Δικαστήριο Σας-σε Συμβούλιο την υπ' αρ. πρωτ. 1319/30-10-2012 αίτηση της Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή (αρ. 136 ε' και 137 Κ.Π.Δ), και εκθέτω τα ακόλουθα: Κατά μεν την διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε' Κ.Π.Δ. το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, μεταξύ άλλων, και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, κατά δε την διάταξη του επομένου άρθρου 137 παρ. 1 στοιχ. γ' Κ.Π.Δ., την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, πλην άλλων, και ο εισαγγελεύς του αρμοδίου δικαστηρίου. Για την παραπομπή αποφασίζει (α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως (β) το συμβούλιο εφετών, αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και (γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο προκύπτει ότι η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για τη κύρια διαδικασία, αλλά και για την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως για την ταυτότητα του λόγου (ΑΠ 1392/11, ΑΠ 235/11).
Στην προκειμένη περίπτωση με την ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 137 παρ. 1 στοιχ. γ' και 136 στοιχ. ε Κ.Π.Δ. η συνημμένη ποινική δικογραφία με την ABM M12/777/6612 καταγγελία του Κ. Β., κατοίκου ..., κατά των (α) Α. Π. (β) Χ. Π. (γ) Κ. Κ., Πρωτοδικών Πειραιά και (δ) Ν. Π., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, καθόσον οι μηνυόμενοι τυγχάνουν εν ενεργεία Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί και υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Πειραιά οι τρεις πρώτοι, και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά ο τέταρτος, όπως προκύπτει από τα συνημμένα υπ' αρ. 3883/3-7-12 και 11059/30-10-2012 έγγραφα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά αντίστοιχα (β) συνημμένα ως άνω έγγραφα). Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε'και 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ΚΠΔ) και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ως άνω υποθέσεως από τις αρμόδιες (Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιά στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών (ΑΠ 2080/02, ΑΠ 189/2000, ΑΠ 1417/09, ΑΠ 440/06).
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Το δικαστήριο Σας- σε Συμβούλιο- να διατάξει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στην υπ' αρ. πρωτ. 1319/30-10-2012 αίτηση, της Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς και αφορά την ΑΒΜ Μ12/777/6-6-12 καταγγελία του Κ. Β., κατοίκου ..., κατά των α) Α. Π. (β) Χ. Π., (γ) Κ. Κ., Πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο Πειραιά και (δ) Ν. Π., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά από τις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιά στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης".
Αφού άκουσε την Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠΔ,όταν ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διατάξεως είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και σε αυτό της προδικασίας που περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής διώξεως.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 137 του ιδίου Κώδικα,την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι αυτή το Συμβούλιο Εφετών,αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή Δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε περίπτωση ο Άρειος Πάγος,που συνέρχεται σε Συμβούλιο.
Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο Κ. Β., κάτοικος ..., με την από 6-6-2012 μηνυτήρια αναφορά του, καταγγέλλει τους παρακάτω, Εισαγγελικό και Δικαστικούς Λειτουργούς α) Α. Π., β) Χ. Π., γ)Κ. Κ., δ)Ν. Π. για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος.
Επειδή οι εγκαλούμενοι υπηρετούν, ως προκύπτει,από το υπ' αρ. πρωτ. 3883/3-7-2012 έγγραφο, της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς Αντιγόνης Τζελέπη, η πρώτη, ως Πρόεδρος Πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ο δεύτερος και η τρίτη ως Πρωτοδίκες στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, και ο τέταρτος ως Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, η δε σχετική υπόθεση υπάγεται κατά το στάδιο αυτό κατά τόπο στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς [αρθρ. 111 παρ.7, 119 παρ. 1 και 122 παρ. 1 του Κ.Π.Δ.], η Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς Ελένη Μετσοβίτου- Φλουρή, απευθυνόμενη προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με το υπ' αρ. πρωτ. 1319/30-12-2012 έγγραφο της, ζήτησε τον καθορισμό της αρμοδιότητος άλλου δικαστηρίου ισόβαθμου και ομοειδούς. Με τα δεδομένα αυτά, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. β' περ. γ' του ΚΠΔ), ώστε οι περιεχόμενες στην προαναφερθείσα μηνυτήρια αναφορά του Κ. Β., καταγγελίες σε βάρος των ανωτέρω Εισαγγελικού και Δικαστικών λειτουργών να παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, προκειμένου να επιληφθεί αυτών, και να κρίνει στα πλαίσια της αρμοδιότητας του, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Χαλκίδας, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ορίζει ως κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν επί της, από 6-6-2012 με Α.Β.Μ. 12/777 μηνυτήριας αναφοράς του Κ. Β., κατοίκου ..., κατά των α) Α. Π., Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, β) Χ. Π., Πρωτοδίκη Πειραιώς γ) Κ. Κ., Πρωτοδίκη Πειραιώς, δ) Ν. Π., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, τις Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Χαλκίδας και εφ όσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση τις δικαστικές αρχές του Εφετείου Χαλκίδας όσο και τις αντίστοιχες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Χαλκίδας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Μαρτίου 2013. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 7 Μαρτίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ