Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 540 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 540/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ -----
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα - Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Παπαδημητρίου, για αναίρεση της με αριθμό 3.747/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16 Ιουλίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1.354/2008.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 302 παρ. 1 και 314 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, με την πρώτη των οποίων ορίζεται ότι, όποιος επιφέρει από αμέλεια το θάνατο άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με τη δεύτερη ότι, όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 28 του ίδιου Κώδικα, κατά την οποία, από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα, που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν, συνάγεται ότι για την υποκειμενική θεμελίωση των εγκλημάτων της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και σωματικής βλάβης από αμέλεια, απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) Να μην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόμενη κατ' αντικειμενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει, κάτω από τις ίδιες πραγματικές περιστάσεις, να καταβάλει, με βάση τους νομικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, πείρα και λογική, β) να μπορούσε ο δράστης, με βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλματος του να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ενέργειας ή παράλειψης του δράστη και του αποτελέσματος που επήλθε. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αμέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στη μη καταβολή της προσήκουσας προσοχής, δηλαδή σε μια παράλειψη. Όταν το έγκλημα είναι απότοκο της συγκλίνουσας αμέλειας περισσοτέρων προσώπων, το καθένα από αυτά ευθύνεται αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων, μέσα στα πλαίσια της αμέλειας που επέδειξε και εφόσον το επελθόν αποτέλεσμα τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο προς αυτήν.
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Παραρτήματος
ΙΙ του άρθρου 10 Π.Δ. 16/1996 "η ηλεκτρική εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του "Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων", κατά δε το άρθρο 35 παρ. 1 του Κανονισμού αυτού οι αναχωρούσες από τον γενικό πίνακα ηλεκτρικής εγκατάστασης γραμμές πρέπει να είναι προστατευμένες με ασφάλειες. Τέλος εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει, όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά τα οποία δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που αποτελεί λόγο αναίρεσης, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοίχ. Ε του ΚΠΔ, υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου από την ακροαματική διαδικασία, ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση είτε στην ίδια αιτιολογία είτε μεταξύ της αιτιολογίας που τα περιέχει και του διατακτικού της απόφασης, ώστε να μην είναι εφικτός από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος, για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών με την προσβαλλόμενη 3.747/2008 απόφασή του, που εξέδωσε, δέχθηκε με επιτρεπτή αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό ότι από τα κατ' είδος τους μνημονευόμενα σε αυτή αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν, κατά την ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Τις πρωϊνές ώρες της 27ης 8.01 εντοπίστηκε από τους τεχνικούς της ALUMINCO ΑΕ της οποίας ο κατηγορούμενος είναι πρόεδρος ΔΣ και ο κύριος μέτοχος, πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του 2ου ορόφου (διακοπές σε μία από τις τρεις φάσεις με αποτέλεσμα δημιουργία προβλημάτων στη λειτουργία των ηλεκτρικών υπολογιστών). Τα αίτια της δυσλειτουργίας ανέλαβε να διερευνήσει ο μηχανολόγος της επιχείρησης ..., υπεύθυνος για θέματα ασφαλείας. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποίησε ιδιοκατασκευή αποτελούμενη από λάμπα πυρακτώσεως με ντουΐ και καλώδιο με δυο αγωγούς απογυμνωμένους στις άκρες από τη μόνωσή τους και συγκεκριμένα ακουμπούσε τα δύο άκρα της ιδιοκατασκευής εντός του πίνακα του γενικού διακόπτη του 2ου ορόφου ενώ παραλλήλως άλλος εργαζόμενος είχε κατέβει στο ισόγειο (όπου υπήρχε ο κεντρικός πίνακας απ' όπου αναχωρούσε το καλώδιο τροφοδοσίας ολόκληρου του 2ου ορόφου, περιέχων πέντε αγωγούς διατομής 25mm2) προκειμένου να διακόψει την παροχή του 2ου ορόφου από τον ανωτέρω γενικό πίνακα όλου του εργοστασίου. Επειδή όμως δε γνώριζε ποιά ακριβώς ήταν η αναχώρηση αποφασίσθηκε να διακόπτει την παροχή σε κάθε μία από τις αναχωρήσεις κατά σειρά μέχρι να ειδοποιηθεί από τον ... ότι έσβησε η λάμπα της ιδιοκατασκευής. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια χρόνου. Κατά το διάστημα που ήταν ακόμη σε εξέλιξη σε ένα από τα τρία σημεία σύνδεσης των τριών ακροδεκτών του γενικού διακόπτη του 2ου ορόφου στους οποίους καταλήγουν τρεις ρευματοφόροι αγωγοί του καλωδίου παροχής (που αναχωρούν από το ισόγειο) το οποίο παρουσίαζε ελαττωματική επαφή και προκαλούσε τις διακοπές του ρεύματος, αυξήθηκε προοδευτικά η ωμική αντίσταση στο ρεύμα με αποτέλεσμα να υπερθερμανθεί ο αγωγός και να λειώσει και τέλος να αποκοπεί από τον ακροδέκτη, να λυγίσει και να ακουμπίσει στο μεταλλικό πλαίσιο του πίνακα, γειωμένο με τον αντίστοιχο αγωγό γείωσης του καλωδίου παροχής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε βραχυκύκλωμα μεταξύ του αγωγού της φάσης και της γείωσης, γεγονός το οποίο προκάλεσε πολύ ισχυρή έκρηξη. Η φλόγα της έκρηξης προκάλεσε στον εργαζόμενο στην επιχείρηση ως υπεύθυνο αποθήκης κ.... (από τον οποίο ο ... είχε ζητήσει να κρατήσει την ιδιοκατασκευή προκειμένου ο ίδιος να κατέβει στο υπόγειο) εγκαύματα (flash burn) μερικού πάχους των άνω άκρων του προσώπου και της κοιλίας. Το ανωτέρω ατύχημα οφείλεται στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος, αν και λόγω της ανωτέρω ιδιότητάς του και αυτής του εργοδότη, ατόμου συνδεόμενου με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είχε την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να είναι η ηλεκτρική εγκατάσταση της επιχείρησης σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (άρθρο 3 § 1 Παραρτήματος
ΙΙ του άρθρου 10 ΠΔ 16/1996) δεν τήρησε το άρθρο 35§1 του κανονισμού αυτού κατά το οποίο οι αναχωρούσες από το γενικό πίνακα ηλεκτρικής εγκατάστασης γραμμές πρέπει να είναι προστατευμένες με ασφάλειες. Και δεν ήταν στην προκειμένη περίπτωση, διότι για λόγους αποφυγής δαπάνης δεν αναβάθμισε μεταξύ άλλων και με την δι' ασφαλείας επένδυση την παλαιά ηλεκτρολογική εγκατάσταση της επιχείρησης, η επίκληση δε, του ότι είχε προσλάβει υπεύθυνο ηλεκτρολόγο είναι αλυσιτελής εφόσον και όσον αφορά τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ασφαλείας η ευθύνη τους είναι παράλληλη. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφ' ενός να μην είναι δυνατή η ταχεία και εύκολη αποσύνδεση των ενεργών αγωγών ώστε να αποφευχθεί το ατύχημα και αφετέρου να περάσει ρεύμα πολύ μεγάλης έντασης με αντίστοιχο μέγεθος έκρηξης και περαιτέρω συνεπειών της, ενώ η προστασία του καλωδίου με ασφάλειες ακόμα και στην περίπτωση της μη αποσύνδεσης θα είχε ως συνέπεια κατά πολύ ηπιώτερο βραχυκύκλωμα. Τη δυνατότητα άλλωστε προκλήσεως τραυματισμού στον εργαζόμενο λόγω της ελλείψεως των ανωτέρω οφειλομένων να τηρηθούν μέτρων ασφαλείας και ώφειλε και μπορούσε να προβλέψει ο κατηγορούμενος, εφόσον είναι κοινώς γνωστό ότι η μη προστασία με ασφάλειες των αγωγών ρεύματος ενέχει υψηλό κίνδυνο βραχυκυκλώματος με πιθανότητα να προκληθεί εξ αυτού έκρηξη εντός χώρου, όπου απασχολούνται εργαζόμενοι. Πλήρως, επομένως, στοιχειοθετείται τόσο κατά την αντικειμενική όσο και κατά την υποκειμενική υπόσταση η αξιόποινη πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια παρ' υποχρέου και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος.
Με αυτά που δέχθηκε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του την απαιτούμενη οδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από τα μνημονευθέντα αποδεικτικά μέσα και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξεως, για την οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος - αναιρεσείων, καθώς και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις προαναφερόμενες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 314 και 28 Π.Κ., τις οποίες ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε. Ειδικότερα προσδιορίζεται εκτός των άλλων ότι ο αναιρεσείων ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου του ΔΣ και κυρίου μετόχου και αυτής του εργοδότη της επιχείρησης και ότι συνεπώς λόγω της ιδιότητός του αυτής ήταν υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων σ' αυτήν. Επίσης προσδιορίζεται η έλλειψη της προσοχής την οποία λόγω της παραπάνω ιδιότητός του έπρεπε να καταβάλει συνισταμένη στην παράλειψη του να τηρήσει τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη σωστή λειτουργία και έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης του εργοστασίου μέτρα, τα οποία συνίσταντο στο να φροντίσει να προστατευθούν με ασφάλειες εντός του γενικού πίνακα ολοκλήρου του εργοστασίου, οι αναχωρούσες απ' αυτόν γραμμές που καταλήγουν στον πίνακα του 2ου ορόφου και ηλεκτροδοτούν τον όροφο αυτόν. Συνακόλουθα, ο μοναδικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' λόγος αναίρεσης με τον οποίον αποδίδεται στο Τριμελές Εφετείο η πλημμέλεια της εσφαλμένης εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων των άρθρων 314 και 28 του ΠΚ με την ειδικότερη αιτίαση ότι δεν διαλαμβάνεται στις παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης, ότι υποδείχθηκε στον αναιρεσείοντα από τους υπευθύνους τεχνικούς η αναγκαιότητα της αναβάθμισης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, άλλως ότι δεν περιέχει παραδοχές, οι οποίες θα αναδείκνυαν τις προσωπικές του ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες με τις οποίες θα μπορούσε αυτός να προβλέψει το αξιόποινο αποτέλεσμα, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Μετά από αυτά και εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την από 16.7.2008 αίτηση του ..., για αναίρεση της 3.747/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 24 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή