Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2595 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Δόλια χρεοκοπία ανώνυμης εταιρίας. Επιλήφθηκαν το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και, αφού, κηρύχθηκε και αυτό αναρμόδιο, παρέπεμψε στο καθ’ αυτό αρμόδιο Τριμελές Εφετείο (Κακουργημάτων) Θεσσαλονίκης, το οποίο κηρύχθηκε και αυτό αναρμόδιο. Αποφατική σύγκρουση καθηκόντων (αρμοδιότητας). Αίρεται, κατόπιν της αιτήσεως του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και ορίζεται, από το Συμβούλιο αυτό, εν συμβουλίω, ως αρμόδιο, το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2595/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Νοεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με κατηγορούμενους τους: 1. Χ1 και 2. Χ2. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1425/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ανδρέας Ζύγουρας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτιου Μακρή με αριθμό 457/8.10.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
1- Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου σας, κατά το άρθρο 132 ΚΠΔ, την ΕΓ 12-03/257/28-7-08 αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμ/κών Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητά τον κανονισμό αρμοδιότητας για την κατηγορία κατά των 1) Χ1, και 2) Χ2, για δόλια χρεοκοπία και ηθική σ' αυτή αυτουργία, αντίστοιχα,[άρθρα 398 α ΠΚ,684 Ε.Ν.], και εκθέτω τα ακόλουθα.
2- Κατά το άρθρο 132 ΚΠΔ αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αρμοδίων, που δεν υπάγεται το ένα στο άλλο, ή μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα είτε για συναφή ή αν με βουλεύματα του ίδιου ή διαφορετικών συμβουλίων αποφασίσθηκε η παραπομπή για το ίδιο έγκλημα στο ακροατήριο δύο ή περισσότερων εξίσου αρμόδιων δικαστηρίων, η αρμοδιότητα ορίζεται ως εξής (παρ.1). Το συμβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε αμφισβήτηση ή ο Άρειος Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το εφετείο η αν η σύγκρουση δημιουργήθηκε μεταξύ των κοινών ποινικών δικαστηρίων και των στρατιωτικών, προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου, του πολιτικώς ενάγοντος ή του εισαγγελέα ή του επιτρόπου ενός από τα αρμόδια δικαστήρια. Η αίτηση πρέπει να είναι νομότυπη και να απευθύνεται στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου Πάγου. Ο αρμόδιος εισαγγελέας εισάγει την αίτηση στο συμβούλιο εφετών ή στον Άρειο Πάγο που συνέρχεται σε συμβούλιο.
3- Στην προκειμένη περίπτωση ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης με την ανωτέρω αίτησή του ζητά τον κανονισμό της αρμοδιότητας μεταξύ των δικαστηρίων του Τριμελούς Πλημμ/κείου Θεσσαλονίκης και του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, που δημιουργήθηκε αμφισβήτηση, για την κατηγορία κατά των 1) Χ1, και 2) Χ2, για δόλια χρεοκοπία και ηθική σ' αυτή αυτουργία, αντίστοιχα,[άρθρα 398 α ΠΚ,684 Ε.Ν.], αναφορικά με την ανώνυμη εταιρία που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης υπό την επωνυμία "Βαφεία-φινιριστήρια- τυπωτήρια-βαφοτεχνική ΑΕ", γιατί το καθένα απ' αυτά, που επιλήφθηκε αυτοτελώς και όχι συνεπεία εφέσεως, κήρυξε τον εαυτό του αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο άλλο. Συγκεκριμένα, το με Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο εισήχθη αρχικά η υπόθεση με απευθείας κλήση, με το 7065/06 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με την 12870/06 απόφασή του κήρυξε εαυτό αναρμόδιο καθ' ύλη και παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, το δε Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, ακολούθως, στο οποίο αυτή εισήχθη ύστερα από την ανωτέρω απόφαση, με την 965/08 απόφασή του κήρυξε ομοίως και αυτό τον εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Εξάλλου,το αδίκημα της δόλιας χρεοκοπίας προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 398 ΠΚ σε βαθμό πλημμελήματος και, αν αναφέρεται σε ανώνυμη εταιρία και σε τράπεζες, υπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ.4 ΚΠΔ, στην εξαιρετική καθ' ύλη αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου.
Υφίσταται, επομένως, αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ των ανωτέρω εξίσου αρμοδίων δικαστηρίων, το καθένα από τα οποία επιλήφθηκε αυτοτελώς και όχι συνεπεία εφέσεως, και αρμόδιο να προσδιορίσει το αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου.
4- Κατ'ακολουθία, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου πρέπει να κάνει δεκτή την αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμ/κών Θεσσαλονίκης και να προσδιορίσει το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης ως καθ' ύλη αρμόδιο για το πλημμέλημα κατά των κατά των 1) Χ1, και 2) Χ2, της δόλιας χρεοκοπίας ανώνυμης εταιρίας και ηθικής σ' αυτήν αυτουργίας, αντίστοιχα,[άρθρα 398 α ΠΚ,684 Ε.Ν.].
ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Α- Να γίνει δεκτή η ΕΓ 12 032/257/08 αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμ/κών Θεσσαλονίκης και
Β- Να προσδιορίσει το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης ως καθ' ύλη αρμόδιο για το πλημμέλημα κατά των 1) Χ1, και 2) Χ2, της δόλιας χρεοκοπίας και ηθικής σ' αυτήν αυτουργίας, αντίστοιχα,[άρθρα 398 α ΠΚ,684 Ε.Ν.],
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΦώτιος Μακρής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρ. 132 παρ. 1 και 2 του ΚΠΔ, αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αρμοδίων που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ή μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα είτε για συναφή εγκλήματα, ή αν με βουλεύματα του ιδίου ή διαφορετικών συμβουλίων αποφασίστηκε η παραπομπή για το ίδιο έγκλημα στο ακροατήριο δύο ή περισσοτέρων εξίσου αρμοδίων δικαστηρίων, η αρμοδιότητα καθορίζεται από τον Αρειο Πάγο, που συνέρχεται σε συμβούλιο, αν τα δικαστήρια μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε η αμφισβήτηση υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το εφετείο ή αν η σύγκρουση δημιουργήθηκε μεταξύ των κοινών ποινικών δικαστηρίων και των στρατιωτικών, ύστερα από νομότυπη αίτηση του Εισαγγελέα, του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος ή του επιτρόπου, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι υφίσταται περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας, με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι εν λόγω διατάξεις και επί αποφατικής συγκρούσεως αρμοδιότητας μεταξύ του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Εφετείου. Τέλος, κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του αυτού άρθρου, ο αρμόδιος εισαγγελέας εισάγει την αίτηση στο συμβούλιο Εφετών ή στον Αρειο Πάγο, που συνέρχεται σε συμβούλιο. Περαιτέρω, κατά την ΠΚ 398, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους τιμωρείται ο υπαίτιος δόλιας χρεοκοπίας κατά τους όρους του Εμπορικού Νόμου, δηλαδή, το προβλεπόμενο και τιμωρούμενο από το άρθρο αυτό έγκλημα της δόλιας χρεοκοπίας, κατά την ΠΚ 18 εδ. β'είναι πλημμέλημα. Κατά την ΚΠΔ 114, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρ. 8 Ν. 3160/03 και ισχύει, ορίζεται ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο δικάζει: Α) Τα πλημμελήματα για τα οποία απειλείται στο νόμο φυλάκιση με ελάχιστο όριο κατώτερο των τριών μηνών ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές, εκτός από: α) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των μεικτών ορκωτών δικαστηρίων και των Εφετείων, καθώς και τα συναφή με αυτά (άρθρα 109, 111, 128). Τέλος, κατά την ΚΠΔ 111 παρ. 4, το δικαστήριο των Εφετών δικάζει (εξαιρετική καθ' ύλην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου"), τα εγκλήματα της δόλιας χρεοκοπίας ανώνυμων εταιριών και τραπεζών. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Θεσ/νίκης με την από 28-7-2008 αίτησή του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί, σύμφωνα με την ΚΠΔ 132 επ., τον κανονισμό αρμοδιότητας μεταξύ των Δικαστηρίων του Τριμελούς Πλημ/κείου Θεσ/νίκης και του Τριμελούς Εφετείου Θεσ/νίκης, που δημιουργήθηκε αμφισβήτηση για την κατηγορία κατά των: 1) Χ1 και 2) Χ2, για δόλια χρεοκοπία και ηθική σε αυτή αυτουργία, αντίστοιχα (άρθρα 398 περ. α' ΠΚ, 684 Εμπ. Ν. 46 παρ. 1α' ΠΚ) σχετικά με την εδρεύουσα στην Σίνδο Θεσ/νίκης (και της οποίας ο πρώτος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Βαφεία - Φινιριστήρια - Τυπωτήρια - Βαφοτεχνική Α.Ε.", γιατί το καθένα (Δικαστήριο) από αυτά που επιλήφθηκε αυτοτελώς και όχι συνεπεία εφέσεως, κηρύχθηκε αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο άλλο. Συγκεκριμένα, το Τριμελές Πλημ/κείο Θεσ/νίκης στο οποίο εισήχθη αρχικά η υπόθεση με το 7065/2006 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης, με τη 12.870/2006 απόφασή του κηρύχθηκε αναρμόδιο καθ' ύλην και παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Θεσ/νίκης κατά την ΚΠΔ 120 παρ. 2. Το τελευταίο, όμως, Δικαστήριο με την 965/2008 απόφασή του κηρύχθηκε και αυτό αναρμόδιο καθ' ύλην και παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Πλημ/κείο Θεσ/νίκης. Κατόπιν αυτών, υπάρχει αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ των παραπάνω εξίσου αρμοδίων Δικαστηρίων, το καθένα από τα οποία επιλήφθηκε αυτοτελώς και όχι (το δεύτερο) συνεπεία εφέσεως και αρμόδιο δικαστήριο για τον κανονισμό είναι το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου. Κατά συνέπεια, η αίτηση είναι και ουσιαστικά βάσιμη και πρέπει να οριστεί το Τριμελές Εφετείο Θεσ/νίκης, ως καθ' ύλην αρμόδιο να δικάσει την παραπάνω υπόθεση, κατά τα εκτιθέμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προσδιορίζει το Τριμελές Εφετείο Θεσ/νίκης, ως καθ' ύλην αρμόδιο για το πλημμέλημα κατά των: 1) Χ1 και 2) Χ2, της δόλιας χρεοκοπίας ανώνυμης εταιρίας και της ηθικής αυτουργίας σε αυτή, αντίστοιχα (άρθρα 398 περ. α' ΠΚ, 684 ΕμπΝ και 46 παρ. 1α' ΠΚ).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ