Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1356 / 2009    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Δυσφήμηση συκοφαντική, Έγκληση.
Περίληψη:
Εγκλήματα κατ' έγκληση διωκόμενα. Άρθρο 117 παρ. 1 ΠΚ. Δυσφήμιση 362, 368 ΠΚ. Η καταδικαστική απόφαση επ' αυτών για να έχει αιτιολογία ειδική, εφ' όσον η έγκληση υπεβλήθη μετά το τρίμηνο, πρέπει να διαλαμβάνει τον χρόνο καθ' όν έλαβε γνώση ο δικαιούμενος εις έγκληση της πράξεως και του προσώπου που την ετέλεσε. Άλλως λόγος εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ. Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 1356/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό, Βιολέττα Κυτέα- Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 Απριλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αθανάσιο Πέτρου, περί αναιρέσεως της 1456/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Με πολιτικώς ενάγοντα τον ...., που δεν παρέστη στο ακροατήριο.

Το Τριμελές Εφετείο Λάρισας, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 11 Φεβρουαρίου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 248/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου διάταξη του άρθρου 117 παράγρ.1 του Ποινικού Κώδικος "όταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει την έγκληση μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέσθηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμετόχους της". Περαιτέρω η καταδικαστική απόφαση επί εγκλήματος κατ'έγκληση διωκομένου, εφ'όσον η έγκληση υπεβλήθη μετά την παρέλευση τριμήνου από την τέλεσή του, πρέπει να διαλαμβάνει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ως προς τον χρόνο κατά τον οποίον ο δικαιούμενος σε έγκληση έλαβε γνώση για την πράξη που ετελέσθη και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμετόχους της. Εάν λείπει τοιαύτη αιτιολογία, αν δηλαδή στην απόφαση δεν εκτίθενται με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι σκέψεις με τις οποίες υπήχθησαν τα περιστατικά αυτά στην άνω διάταξη του άρθρου 117 παράγρ. 1 ΠΚ ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παράγρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως. Εξ άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ λόγον αναιρέσεως της καταδικαστικής αποφάσεως συνιστά η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στο νόμο έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη είναι η εφαρμογή αυτού, όταν το δικαστήριο, χωρίς να παρερμηνεύει το νόμο δεν υπάγει στην αληθινή έννοιά του τα πραγματικά περιστατικά που δέχεται ότι προέκυψαν, καθώς και όταν η σχετική διάταξη παρεβιάσθη εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, οπότε η απόφαση στερείται νομίμου βάσεως. Στην προκειμένη περίπτωση όπου ο αναιρεσείων κατεδικάσθη δια της προσβαλλομένης υπ'αριθμ. 1456/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας σε φυλάκιση τριών (3) μηνών, ανασταλείσα επί τριετίαν για (απλή) δυσφήμηση (άρθρο 362 Π.Κ.), εις βάρος του εγκαλούντος ..., πράξη, η οποία ετελέσθη κατ'εξακολούθηση την 23-5-2004, 27-5-2004, 4-3-2005, η ποινική δίωξη ησκήθη κατόπιν εγκλήσεως του άνω παθόντος (άρθρο 368 ΠΚ). Η έγκληση αυτή, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση της φέρει χρονολογία 10-6-2005 και υπεβλήθη την 17-6-2005. 'Οπως όμως επίσης προκύπτει από το αιτιολογικό, σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως, ουδαμού εις αυτά αναφέρεται πότε ο πολιτικώς ενάγων-εγκαλών έλαβε γνώση της ανωτέρω εξακολουθητικής πράξεως, ώστε να κριθεί εάν η ρηθείσα από 10-6-2005 έγκλησή του υπεβλήθη εμπροθέσμως, ενόψει δε των ως άνω αναφερθέντων χρόνων τελέσεως των μερικότερων πράξεων η έγκληση υπεβλήθη μετά το τρίμηνο του άρθρου 117 παρ.1 ΠΚ. Εντεύθεν, αφού δεν αναφέρονται με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που απεδείχθησαν και από τα οποία προκύπτει η γνώση που απαιτεί το τελευταίο άρθρο, υπάρχει έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στην απόφαση και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 117 ΠΚ από αυτή, σχετικά με τον χρόνο της γνώσεως. Μετά ταύτα οι σχετικοί λόγοι πρώτοι της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως, περί ελλείψεως αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής νόμου, όσον αφορά την απόρριψη της περί απαραδέκτου της εγκλήσεως ενστάσεως, λόγοι εκ του άρθρου 510 παράγραφος 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ, εξεταζόμενοι, άλλωστε, και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 511 ΚΠΔ), είναι βάσιμοι. Δι' ό και πρέπει γενομένων δεκτών, να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο, το οποίο την εξέδωσε, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστάς, εκτός εκείνων, οι οποίοι εδίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ'αριθμ. 1456/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Και
Παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 4 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ