Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2035 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, χωρίς περαιτέρω έρευνα για το ορισμένο ή αόριστο αυτής.
Αριθμός 2035/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αιμιλία Λίτινα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος στη σύνθεση και σύμφωνα με την 101/21.7.10 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 7 Δεκεμβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντα - κατηγορουμένου, Σ.Μ. του Δ., κάτοικο ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 162/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης, με συγκατηγορούμενο τον Σ.Δ. του Τ..
Το Πενταμελές Εφετείο Κρήτης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείον - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Ιουλίου 2010 αίτησή του περί αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1104/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 323/4.10.10, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Ι) Το πενταμελές Εφετείο Κρήτης με την υπ'αριθμ. 162/29-4-2010 απόφασή του καταδίκασε τον Σ.Μ. σε φυλάκιση 4 ετών και 15 ημερών για κλοπή κλπ. Η άνω απόφαση εκδόθηκε κατ'έφεση και αντιμωλία, καταχωρήθηκε δε στο ειδικό βιβλίο στις 3.6.2010. Κατ' αυτής άσκησε ο παραπάνω καταδικασθείς και δη ο ίδιος στις 23-7-2010, ενώπιον του Δ/ντού της φυλακής ..., που κρατείται, την υπ'αριθμ. 5/2010 αίτηση αναίρεσης προβάλλων ως λόγους αναίρεσης "ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΘΩΟΣ " [βλ. την έκθεση αναίρεσης].
ΙΙ) Επειδή από τις διατάξεις των άρθρων 148-153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 509 παρ. 1, 510 παρ. 1 ΚΠοινΔ σαφώς προκύπτει ότι στη δήλωση ασκήσεως του ένδικου μέσου της αναίρεσης πρέπει να περιέχεται, και δη κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, τουλάχιστον ένας από τους λόγους που αναφέρει περιοριστικά το άρθρο 510 ΚΠοινΔ, άλλως ασκείται, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του νόμου και συνεπώς είναι χωρίς άλλο απαράδεκτη - βλ. και ΑΠ 809/2008, ΑΠ 354/2006, ΑΠ 2472/2005 κ.α. - αφού στην περίπτωση αυτή ο 'Αρειος Πάγος δεν έχει αντικείμενο έρευνας, δεδομένου άλλωστε ότι αυτός [ 'Αρειος Πάγος ] δεν είναι [τριτοβάθμιο] δικαστήριο ουσίας αλλά ακυρωτικό δικαστήριο. Εξ άλλου, από τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠοινΔ σαφώς προκύπτει ότι η προθεσμία της αίτησης αναίρεσης, όταν αυτή ασκείται κατά το άρθρο 474 παρ. 1 ίδιου κώδικα είναι δέκα ημέρες από της καταχωρίσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, της απόφασης, η οποία εκδόθηκε αντιμωλία. Δεν απαιτείται δηλ. στην τελευταία περίπτωση και επίδοση αυτής [ βλ. και ΑΠ 848/2005, ΑΠ 361/2006, ΑΠ 977/2002, ΑΠ 91/99 κ.α. ]. Επειδή κατά λογική αρχή το εμπρόθεσμο ή μη ενός ενδίκου μέσου προηγείται της έρευνας της υπάρξεως ή μη πληρότητας του περιεχομένου της οικείας έκθεσης αυτού, αφού το δεύτερο προϋποθέτει εμπρόθεσμο ένδικο μέσο. Ενόψει των ανωτέρω η υπό κρίση αναίρεση είναι απαράδεκτη αφενός μεν διότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα αφ' ετέρου διότι δεν περιέχει κάποιο λόγο αναίρεσης. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Προτείνω να κηρυχθεί ως απαράδεκτη η υπ'αριθμ. 5/2010 αναίρεση του Σ.Μ. κατά της υπ'αριθμ. 162/2010 απόφασης του πενταμελούς Εφετείου Κρήτης, να καταδικαστεί δε αυτός στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 16-9-2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κ. Κονταξής".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντα.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ.1 και 473 παρ.1 και 3 ΚΠΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης είναι δέκα ημέρες και αν η δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης έγινε με παρόντα τον κατηγορούμενο, αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, αν δε η δημοσίευση αυτή έγινε με απόντα τον κατηγορούμενο αρχίζει από τότε που θα του επιδοθεί η καταχωρισμένη στο ειδικό βιβλίο τελεσίδικη απόφαση. Δηλονότι, προκειμένου να τρέξει η παραπάνω προθεσμία απαιτείται επίδοση της απόφασης μόνον όταν ο κατηγορούμενος δεν ήταν παρών κατά την απαγγελία της απόφασης και ούτε εκπροσωπήθηκε στη δίκη από πληρεξούσιο δικηγόρο σύμφωνα με το άρθρο 501 παρ. 1 ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την με ημεροχρονολογία 3-8-2010 σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση της αρμόδιας γραμματείας του Εφετείου Κρήτης, η προσβαλλόμενη με την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης υπ' αριθμ. 162/29-4-2010 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης, που δίκασε κατ'έφεση και η οποία απαγγέλθηκε παρουσία του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντα, καταχωρίστηκε καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ.3 ΚΠΔ στις 3-6-2010. με την απόφαση αυτή ο αναιρεσείων καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών για την πράξη της διακεκριμένης κλοπής από κοινού. Η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε με δήλωση του κατηγορουμένου την 23-7-2010 ενώπιον του Διευθυντή της Κλειστής Φυλακής ..., ένθα κρατείτο, για την οποία συντάχθηκε η υπ'αριθμ. 5/2010 σχετική έκθεση, χωρίς να αναφέρεται μάλιστα σ' αυτήν κάποιος από τους διαλαμβανόμενους στο άρθρο 510 παρ. 1 του ΚΠΔ λόγους αναίρεσης. Έτσι όμως η άσκηση της έγινε μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας των δέκα ημερών από της καταχωρίσεως της προσβαλλόμενης απόφασης στο ειδικό βιβλίο και για το λόγο αυτό είναι εκπρόθεσμη. Μετά ταύτα και δεδομένου ότι ο αναιρεσείων δεν επικαλείται οποιοδήποτε λόγο για τη δικαιολόγηση της εκπρόθεσμης άσκησής της, πρέπει η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 παρ.1 και 485 παρ.1 του ΚΠΔ, να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού, όπως προκύπτει από τη σχετική σημείωση επί του φακέλλου της δικογραφίας του αρμόδιου γραμματέα κλήθηκε νόμιμα ο αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος να προσέλθει στο συμβούλιο αυτό και να εκθέσει τις απόψεις του ως προς το παραδεκτό της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 23 Ιουλίου 2010 αίτηση του Σ.Μ. του Δ., κατοίκου ..., για αναίρεση της υπ'αριθμ. 162/2010 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 2010.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 21 Δεκεμβρίου 2010.
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ