Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 736 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών.
Αριθμός 736/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιος Αδαμόπουλος, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά-Εισηγήτρια , Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Μαρτίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, περί κανονισμού αρμοδιότητας Δικαστηρίου. Με εγκαλούμενους τους Χ1, Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, Χ2, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά και Χ3, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά και εγκαλούντα τον Ψ1.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 28.9.2009 και με αριθ.πρωτ.1540, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1369/09.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη, με αριθμό 60/5.2.2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠΔ την υπ'αρ. 1540/28-9-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τ'ακόλουθα:Κατά την διάταξη του άρθρου 136 εδ ε' Κ.ΠΔ στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελέα και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 του Κ.ΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Εξ άλλου κατά την διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 γ' του ίδιου Κ.ΠΔ αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο.
Στην προκειμένη περίπτωση με αφορμή των από 12-11-2007 αναφορά καταγγελία του τότε κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ... Ψ1 όπως το περιεχόμενο αυτής διευκρινίστηκε με την από 21-11-2008 ένορκη κατάθεση του ιδίου, η οποία στρέφεται κατά εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς κατά των: α) Χ1 Αντεισαγγελέως Εφετών (και ήδη Εισαγγελέως Εφετών), β) Χ2, Εισαγγελέα Πρωτοδικών και γ) Χ3 Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, φερομένων ως συμμετόχων στις καταγγελόμενες πράξεις (παράβαση καθήκοντος κλπ).Με αυτά τα δεδομένα συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή της υπό κρίση υποθέσεως από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς στις αντίστοιχες αρχές Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Αθηνών.

Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω να διατάξει το δικαστήριό σας την παραπομπή της υποθέσεως επί της οποίας σχηματίσθηκε η υπ'αρ. ΑΒΜ Γ07/9523 δικογραφία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς αναφορικά με τους καταγγελόμενους: 1) Χ1 Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς (ήδη Εισαγγελέως Εφετών), 2) Χ2 Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, 3) Χ3 Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, από τις Εισαγγελικές αρχές περιφέρειας Εφετείου Πειραιώς στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στις αντίστοιχες δικαστικές αρχές Εφετείου Αθηνών αν ήθελε, περαιτέρω, συντρέξει νόμιμη περίπτωση.Αθήνα 19-1-2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠΔ "το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο...". Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Εξ άλλου όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. Ιγ'του ΚΠΔ αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, που συνέρχεται σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο.
Στην προκειμένη περίπτωση ο Ψ1, κρατούμενος στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ..., υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς την από 12/11/2007 αναφορά- καταγγελία, την οποία διευκρίνισε με την από 21/11/2008 ένορκη κατάθεση του, στρεφόμενη κατά των εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς και στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιώς, και συγκεκριμένα κατά των: 1) Χ1, Αντεισαγγελέως Εφετών( και ήδη Εισαγγελέως Εφετών) Πειραιώς 2) Χ2, Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, και 3) Χ3, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, (για συμμετοχή στις καταγγελόμενες πράξεις( παράβαση καθήκοντος κτλ.) Εν όψει των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς, στις αντίστοιχες αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Αθηνών.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση επί της οποίας σχηματίσθηκε η υπ' αριθμ. ΑΒΜ Γ07/ 9523 δικογραφία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς, αναφορικά με τους καταγγελόμενους: 1) Χ1, Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς( ήδη Εισαγγελέα Εφετών), 2) Χ2, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, και 3) Χ3, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαρτίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ