Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 293 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 293/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα-----
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Γεώργιο Μπατζαλέξη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει τις αιτήσεις, δύο (2) τον αριθμό, της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της με αριθμό 42.984/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και η αναιρεσείουσα ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στις από 4 Σεπτεμβρίου 2009 και 11 Σεπτεμβρίου 2009 αιτήσεις της, που καταχωρίστηκαν το οικείο πινάκιο με αριθμό 1285/2009.

Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτες οι προκείμενες αιτήσεις αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι από 4.9.2009 και 11.9.2009 αιτήσεις της αναιρεσείουσας, ..., για αναίρεση της 42.984/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, έχουν ασκηθεί από την πληρεξουσία δικηγόρο της, Ελένη Βενιζέλου η πρώτη και Μαργαρίτα Μάτση η δεύτερη, με βάση τις επισυναπτόμενες σε κάθε αίτηση σχετικές εξουσιοδοτήσεις της άνω κατηγορουμένης. Στρέφονται κατά της αυτής αποφάσεως και η δεύτερη συμπληρώνει την πρώτη, έχουν δε ασκηθεί ενώπιον του Γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, εμπρόθεσμα, δηλαδή, μέσα στη 10ήμερη προθεσμία από την καταχώριση την 1.9.2009 καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο της εν λόγω αποφάσεως. Είναι παραδεκτές και πρέπει να εξεταστούν. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία ... αποδεικτικό επίδοσης του ..., επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η αναιρεσείουσα κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα (με παράδοση της κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου πάγου στα χέρια της ιδίας), για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, πλην όμως δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, οι υπό κρίση αιτήσεις αναίρεσης πρέπει να απορριφθούν και να επιβληθούν στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει τις από: α) 4.9.2009 και β) τη συμπληρωματική αυτής, από 11.9.2009 ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών ασκηθείσες αιτήσεις της ..., για αναίρεση της 42.984/2009 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (22Ο) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Φεβρουαρίου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 11 Φεβρουαρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή