Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 201 / 2015    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Μήνυση για καταδολίευση δανειστών σε βάρος δικαστικής λειτουργού που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Παραπέμπει σης Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σ' αυτές του Εφετείου Πειραιώς, και ως προς τον έτερο μηνυόμενο λόγω συναφείας.
Αριθμός 201/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ TMHMA - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Παναγιώτη Ρουμπή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή, Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 41/2015 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Πάνου Πετρόπουλου και Βασίλειο Καπελούζο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Φεβρουαρίου 2015 να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1) Ε. Π. του Ν. και 2) Ν. Π. Και εγκαλούσα την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "Union de Creditos Inmobiliarios S.A., EF.C.", που εδρεύει στην … και έχει εγκατασταθεί νόμιμα στην Αθήνα.
Η αίτηση αυτή με αριθμ. πρωτ. 173913/4.9.2014, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 837/2014.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου Δασούλα, με αριθμό 194/29.12.2014, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω στο Δικαστήριο Σας- σε Συμβούλιο την υπ' αρ. 173913/18-8-2014 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα. Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.1 στοιχ. γ' του ίδιου ως άνω Κώδικα, την παραπομπή αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ.1 του ΚΠΔ. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ" εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως. Στην προκειμένη περίπτωση με την ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 137 παρ. 1 στοιχ. γ' και 136 στοιχ.ε Κ.Π.Δ. η συνημμένη υπ' αρ. ABM: B2014/770 ποινική δικογραφία, που σχηματίσθηκε κατόπιν της από 7-4-2014 εγκλήσεως της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας "UNION DE CREDITOS IMOBILIARIOS SA EFC" (ΕΝΩΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ) εναντίον της Ε. Π. του Ν., Πρωτοδίκη Αθηνών, και του Ν. Π. του Ε., κατοίκων ..., για καταδολίευση δανειστών κλπ, καθόσον αφενός μεν η εγκαλούμενη τυγχάνει εν ενεργεία δικαστική λειτουργός, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπως προκύπτει από το υπ' αρ. 4728/28-4-2014 έγγραφου του Πρωτοδικείου Αθηνών, αφετέρου δε δεν υφίσταται πλέον, μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας, ευχέρεια του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο Δικαστήριο, που να ανήκει στην περιφέρεια του. Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε'και 137 παρ.1 στοιχ. γ'του ΚΠΔ) και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ως άνω υποθέσεως από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών , στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, για την πρώτη εγκαλούμενη και λόγω συμμετοχής (άρθρο 130 παρ. 1 ΚΠΔ) για τον δεύτερο εγκαλούμενο. Για τους λόγους αυτούς Προτείνω το Δικαστήριο Σας-Σε Συμβούλιο να διατάξει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στην 173913/18-8-2014 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά την υπ' αρ. . ABM: B2014/770 ποινική δικογραφία, που σχηματίσθηκε κατόπιν της από 7-4-2014 εγκλήσεως της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας "UNION DE CREDITOS IMOBILIARIOS SA EFC" (ΕΝΩΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ* ΑΕ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ) εναντίον της Ε. Π. του Ν., Πρωτοδίκη Αθηνών, και του Ν. Π. του Ε., από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών , στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Κων. Δασούλας.
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' του ΚΠοινΔ συνάγεται ότι, όταν εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω, ο οποίος υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα δικαστήριο, διατάσσεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα ή του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, από τον Άρειο Πάγο σε Συμβούλιο, η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, ομοειδές και ισόβαθμο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 του ΚΠοινΔ. Η παραπομπή αυτή νοείται, όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ασκήσεως της ποινικής διώξεως, διότι και κατ` αυτό συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας μεροληψίας αυτού, εξ αιτίας της συνυπηρετήσεώς του στο ίδιο δικαστήριο με τον εγκαλούντα, παθόντα ή κατηγορούμενο δικαστικό λειτουργό.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία "UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A., E.F.C.", με την από 7.4.2014 μήνυσή της καταμήνυσε την Πρωτοδίκη Αθηνών Ε. Π. και τον πατέρα της Ν. Π. για αξιόποινες πράξεις (καταδολίευση δανειστών αμφότεροι και ηθική αυτουργία σε καταδολίευση δανειστών η πρώτη), που φέρεται ότι τελέστηκε στις Αχαρνές Αττικής. Ανακύπτει, συνεπώς, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, λόγω του ότι η ως άνω εγκαλούμενη δικαστική λειτουργός υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών, δηλαδή στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122 - 125 του ΚΠοινΔ, δικαστήριο, και μάλιστα από τον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη (άρθρο 137 παρ. 1 περ. γ ΚΠοινΔ), ενόψει του ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται (πλέον, μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας και την υπαγωγή σ` αυτό των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών) άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί αυτή.
Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή κατ' ουσίαν η με αριθμ. πρωτ. 173913/4.9.2014 αίτηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών και να ορισθούν, ως αρμόδιες, οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και της αντίστοιχης Εισαγγελίας, για το χειρισμό της παραπάνω μηνύσεως (και ως προς τον Ν. Π., λόγω συναφείας) και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, αυτές του Εφετείου Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΟΡΙΖΕΙ κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν επί της από 7.4.2014 μηνύσεως της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A., E.F.C.", κατά της Ε. Π. του Ν., Πρωτοδίκη Αθηνών, καθώς και του Ν. Π. του Ε., που αναφέρεται σ` αυτήν, λόγω συναφείας, αντί των αρμοδίων Δικαστικών, Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών του Πρωτοδικείου Αθηνών τις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Πειραιώς και, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, αυτές του Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Φεβρουαρίου 2015.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Φεβρουαρίου 2015.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ