Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 351 / 2012    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 351/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα και Βασίλειο Φράγγο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Δεκεμβρίου 2011, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Θ. Γ. του Ε., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 55/2011 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας.

Το Συμβούλιο Εφετών Καλαμάτας με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της αποφάσεως αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 1η Ιουλίου 2011 αίτησή του περί αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 851/2011. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τζαγκουρνή, με αριθμό 236/17.11.2011, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου Σας (σε Συμβούλιο) την υπ' αριθμ. 4/από 1-7-2011 έκθεση αναίρεσης του κατηγορουμένου Θ. Γ., κατοίκου ..., κατά του υπ' αριθμ. 55/2011 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας που απέρριψε την αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας της 1633/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Καλαμάτας, ως αβάσιμη στην ουσία της, και εκθέτω προς εσάς τα ακόλουθα: Ι. Με την υπ' αριθμ. 4/2011 έκθεση αναίρεσης, που συνετάγη στις 1-7-2011 ενώπιον του δικαστικού Γραμματέα του Εφετείου Καλαμάτας Διονύση Λαμπρόπουλου, ο Θ. Γ., κάτοικος ..., εδήλωσε ότι αναιρεσιβάλλει το υπ' αριθμ. 55/2011 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας, με την οποία ζητά την επανάληψη της διαδικασίας της υπ' αριθμ. 1633/28-5-2008 αμετάκλητης απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Καλαμάτας.
ΙΙ. Με την υπ' αριθμ. 1633/28-5-2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου Καλαμάτας, ο αιτών καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, για α) ψευδή καταμήνυση, β) ψευδή αναφορά στην αρχή, γ) ψευδορκία μάρτυρα και δ) συκοφαντική δυσφήμηση. Κατά της ως άνω απόφασης άσκησε έφεση, και το Τριμελές Εφετείο Πλημ/των Καλαμάτας με την υπ' αριθμ. 509/8-12-2009 απόφασή του απέρριψε την έφεσή του ως ανυποστήρικτη. Περαιτέρω άσκησε αναίρεση και με την 1561/2010 απόφαση Αρείου Πάγου απορρίφθηκε η αναίρεση. Έτσι η 1633/28-5-2008 απόφαση κατέστη αμετάκλητη. Με την από 14-3-2011 αίτησή του ο Θ. Γ. του Ε. απευθύνεται στο Τριμελές Εφετείο -σε Συμβούλιο- της Καλαμάτας, ζητώντας την επανάληψη της διαδικασίας, διότι, αφ' ενός μεν προέκυψαν νεότερα στοιχεία και ειδικότερα ότι εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 540/2010 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία αθωώθηκε για τις ίδιες πράξεις, και αφετέρου δε διότι παράνομα εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1633/2008 απόφαση, κατά παράβαση καθήκοντος των δικαστών που μετείχαν στη σύνθεση του Δικαστηρίου και του Εισαγγελέα, κατά των οποίων είχε υποβάλλει την ΑΒΜ 2010/338 μήνυσή του επί της οποίας διενεργείτο προκαταρκτική εξέταση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από την 540/2010 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας ο αιτών αθωώθηκε για άλλα αδικήματα από αυτά για τα οποία καταδικάστηκε με την υπ' αριθμ. 1633/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου Καλαμάτας. Πιο συγκεκριμένα κρίθηκε αθώος για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς αναφοράς στην αρχή, πράξεις που τέλεσε σε βάρος του Α. Μ. στις 4-12 και 29-12 του 2003.
ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 528§1 τελευταίο εδάφιο ΚΠΔ, "κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών επιτρέπεται αναίρεση στον Εισαγγελέα και τον αιτούντα κατά τα άρθρα 484 και 485 ΚΠΔ". Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 34 γ' του Ν. 3094/2010, (καταργούμενες διατάξεις), το άρθρο 482 ΚΠΔ - Πότε επιτρέπεται στους διαδίκους η άσκηση αναίρεσης κατά βουλεύματος - καταργήθηκε. Επομένως ο αιτών δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση. Τούτο δε ενισχύεται και από την περίπτωση στ' του άρθρου 34 Ν. 3904/2010 που αναφέρει ρητά "κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος καταργείται" (βλεπ. άρθρο 528§1 τελευταίο εδάφιο ΚΠΔ). Καταργώντας ο νομοθέτης το άρθρο 482 ΚΠΔ, (το δικαίωμα του διαδίκου να ασκήσει αναίρεση κατά του βουλεύματος), προφανώς εκτίμησε ότι είναι επαρκής δικλείδα ασφαλείας η άσκηση αναίρεσης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου προς τούτο. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω απαράδεκτη τυγχάνει η αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας, που απέρριψε αίτηση επανάληψης της διαδικασίας του Θ. Γ., ως αβάσιμη στην ουσία της.
ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Προτείνω στο Συμβούλιό Σας: Α. Να απορριφθεί η από 1-7-2011 αίτηση αναίρεσης του Θ. Γ. του Ε., κατοίκου ..., κατά του υπ' αριθμ. 55/2011 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας, ως απαράδεκτη, Β. Να επιβληθούν τα νόμιμα δικαστικά έξοδα (250 ΕΥΡΩ) σε βάρος του αιτούντος. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τζαγκουρνής".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, η αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 525 παρ.1 του ΚΠΔ, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, επαναλαμβάνεται, προς το συμφέρον του καταδικασμένου, για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ορισμένες περιοριστικώς αναφερόμενες στη διάταξη αυτή περιπτώσεις. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 527 παρ.3 του ΚΠΔ, η αίτηση για την επανάληψη της διαδικασίας υποβάλλεται από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο καταδικασμένος, στον Εισαγγελέα Εφετών αν η αμετάκλητη καταδίκη ή αθώωση απαγγέλθηκε από Πλημμελειοδικείο και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε κάθε άλλη περίπτωση. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 528 παρ.1 του αυτού Κώδικα "αρμόδιο να αποφασίσει για την αίτηση επανάληψης είναι, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 527 το Συμβούλιο Εφετών ή του Αρείου Πάγου, αφού ακούσει τον οικείο Εισαγγελέα και τον αιτούντα ... . Κατά τις αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών επιτρέπεται αναίρεση στον Εισαγγελέα και τον αιτούντα κατά τα άρθρα 484 και 485". Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι: 1) η επανάληψη της διαδικασίας, η οποία περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία, αφού η σχετική αίτηση στρέφεται κατά αμετάκλητης απόφασης, που απέκτησε ισχύ δεδικασμένου, πράγμα που δεν συμβαίνει με τα ένδικα μέσα, 2) αρμόδιο να αποφασίσει για την επανάληψη είναι το Συμβούλιο Εφετών αν η αμετάκλητη απόφαση είναι Πλημμελειοδικείου και το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, αν πρόκειται για απόφαση άλλου δικαστηρίου, 3) ρητά προβλέπεται στην άνω διάταξη του άρθρου 528 παρ.1 εδ.γ' του ΚΠΔ ότι κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών που εκδίδεται επί αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας, επιτρέπεται το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως στον Εισαγγελέα και εκείνον που ζήτησε την επανάληψη, κατά τα άρθρα 484 και 485, δηλαδή για όλους τους λόγους αναιρέσεως που δίδονται κατά βουλεύματος. Η διάταξη αυτή του άρθρου 528§1 του ΚΠΔ, η οποία επιτρέπει στον Εισαγγελέα και σε εκείνον που ζήτησε την επανάληψη το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως, δεν καταργήθηκε με το άρθρο 34 περ.γ' του Ν. 3904/2010 που τέθηκε σε ισχύ από 23.12.2010. Ειδικότερα, με το τελευταίο άρθρο περ.γ' καταργήθηκε το άρθρο 482 ΚΠΔ, το οποίο παρείχε στον κατηγορούμενο το δικαίωμα να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος που τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα. Το άρθρο όμως, 482 ΚΠΔ και πριν την, κατά τα άνω, κατάργηση του, δεν είχε ανάλογη εφαρμογή στην έκτακτη διαδικασία της επανάληψης διαδικασίας, αφού το επιτρεπτό της ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών που εκδίδεται επί αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας, ρυθμίζεται αποκλειστικώς και ειδικώς από την προδιαληφθείσα διάταξη του άρθρου 528§1 ΚΠΔ, και ως εκ τούτου απεκλείετο η ανάλογη εφαρμογή στο θέμα αυτό της γενικής, περί ασκήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος, διάταξης του άρθρου 482 ΚΠΔ. Τέλος, κατά το άρθρο 32§1 ΚΠοινΔ, καμία απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίαση ή σε συμβούλιο και καμία διάταξη του ανακριτή δεν έχει κύρος, αν δεν ακουσθεί προηγουμένως ο εισαγγελέας. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, στην περίπτωση κατά την οποία ο εισαγγελέας δεν υπέβαλε αιτιολογημένη πρόταση για τους λόγους αναιρέσεως, όταν αυτοί είναι ορισμένοι ή όταν η αίτηση είναι παραδεκτή, αλλά εισήγαγε την υπόθεση στο δικαστήριο (ως συμβούλιο) και πρότεινε μόνο να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, το δικαστήριο δεν υπεισέρχεται στην περαιτέρω ουσιαστική έρευνά της, έως ότου υποβληθεί τέτοια πρόταση.
Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων Θ. Γ. με την από 14.3.2011 αίτησή του ζήτησε, για τους αναφερόμενους σ' αυτή λόγους, την επανάληψη της διαδικασίας της υπ' αριθμ. 1633/2008 αμετάκλητης απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας, με την οποία καταδικάσθηκε για ψευδή καταμήνυση, ψευδή αναφορά στην αρχή, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση, σε συνολική ποινή φυλακίσεως δέκα τεσσάρων (14) μηνών. Η εν λόγω αίτηση εισήχθη ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας, το οποίο με την υπ' αριθμ. 55/2011 απόφασή του απέρριψε την άνω αίτηση. Η υπ' αριθμ. 55/2011 απόφαση επιδόθηκε στον αιτούντα στις 27.6.2011 (βλ. από 27.6.2011 αποδεικτικό επιδόσεως της Γ. Λ., Επιμελήτριας Δικαστηρίων), ο δε αιτών κατέθεσε την 1.7.2011, νομοτύπως ενώπιον του Γραμματέα του Εφετείου Καλαμάτας την υπό ιδία ημερομηνία αίτηση αναιρέσεως κατά της ως άνω 55/2011 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας. Η αίτηση αυτή που ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως και στρέφεται κατά της ανωτέρω αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, η οποία απέρριψε την αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, είναι κατά τα προεκτεθέντα παραδεκτή. Εφόσον όμως ο Εισαγγελέας δεν υπέβαλε πρόταση επί της ουσίας της αιτήσεως αναιρέσεως, αλλά εισήγαγε την υπόθεση με πρόταση να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως απαράδεκτη, το Δικαστήριο πρέπει να απόσχει από την περαιτέρω ουσιαστική έρευνα της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως, μέχρις ότου υποβληθεί στο Συμβούλιο σχετική πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απέχει από την ουσιαστική έρευνα της από 1 Ιουλίου 2011 αιτήσεως του Θ. Γ., περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 55/2011 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή