Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 386 / 2013    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και Δικαστικών αρχών κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας (προκαταρκτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
ΑΡΙΘΜΟΣ 386/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου-Βασιλοπούλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέα Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους 1. Ε. Π. και 2. Μ. Π., Προέδρους Πρωτοδικών Αθηνών. Και εγκαλούντα: Κ. Σ. του Ι.. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 2.11.2012, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1215/12.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη με αριθμό 18 και ημερομηνία 31.1.13, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας κατά τα άρθρα 136 στοιχ. ε 137 παρ. 1 περ. γ Κ.Π.Δ, την υπ' αριθμ. πρωτ. 162330/2-11-2012 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με την οποία υποβάλλει αίτημα καθορισμού αρμοδίου δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να επιληφθεί της Α.Β.Μ. Ε11/11456(ΕΓ30-12/115) ποινικής δικογραφίας που εκκρεμεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και σχηματίσθηκε με αφορμή την από 10-9-09 μήνυση της Κ. Σ. του Ι., κατοίκου ..., καθ' ο μέρος αυτή στρέφεται κατά των Προέδρων Πρωτοδικών Αθηνών (1) Ε. Π. και (2) Μ. Π., και εκθέτω τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 136 στοιχ. ε Κ.Π.Δ όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 έως125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή από το αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα αυτά δικαστήριο σε άλλο ομοιόβαθμο και ομοειδές. Η παραπομπή αυτή της υποθέσεως νοείται όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της εγέρσεως της ποινικής αγωγής και του της διενεργείας της προκαταρκτικής εξετάσεως, αφού και στα στάδια αυτά συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος, δηλαδή της εξασφαλίσεως απολύτου ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και του αποκλεισμού κάθε υπόνοιας μεροληψίας εξ' αιτίας της συνυπηρετήσεως. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 137§ 1 Κ.Π.Δ στην ανωτέρω περίπτωση την παραπομπή μπορεί να την ζητήσει ο Εισαγγελέας ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, την αποφασίζει δε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα Πταισματοδικείο σε άλλο στις περιπτώσεις των στοιχείων α και β του άρθρου 136, το Συμβούλιο Εφετών αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο (άρθρο 137 παρ. 1 εδάφιο β), ο Άρειος δε Πάγος, σε κάθε άλλη περίπτωση (άρθρο 137 παρ. 1 εδάφιο γ).
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την από 10-9-2009 μήνυση του την οποία υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτ/κών Κορίνθου ο Κ. Σ. του Ι., κάτοικος ..., μεταξύ των άλλων καταμήνυσε και τις Προέδρους Πρωτοδικών Αθηνών (1) Ε. Π.,και (2) Μ. Π., για τους λόγους που εκτίθενται σ' αυτήν. Η μήνυση αυτή έλαβε Α.Β.Μ. Ε11/11456 (ΕΓ 30-12/115) και σχηματίσθηκε η ταυτάριθμη ποινική δικογραφία. Ήδη με την υπ' αριθμ. πρωτ. 162330/2-11-12 αναφορά του ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών ζητεί τον καθορισμό αρμόδιου δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 στοιχ. ε και 137 Κ.Π.Δ μόνο ως προς τις ως άνω Δικαστικούς λειτουργούς, λόγω του ότι αυτές υπηρετούν στο κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο, επισυνάπτοντας άμα και σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση περί του ότι οι παραπάνω υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών (βλ. το αρ. 94325/30-10-12 έγγραφο του Υπουργείου. Δικαιοσύνης - Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών δεν μπορεί να αποφασίσει για την ζητούμενη παραπομπή, γιατί μετά τη ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας (ΠΔ 30/11) και, την υπαγωγή σ' αυτό των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών, στην αρμοδιότητα του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται πλέον άλλο Πρωτοδικείο εκτός εκείνου των Αθηνών. Αρμοδίως μετά ταύτα εισάγεται η προκειμένη αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για να ορισθεί κατά το άρθρο 137 παρ.1 γ Κ.Π.Δ αρμόδιο κατά παραπομπή δικαστήριο, προκειμένου να επιληφθεί της εκκρεμούσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ως άνω μηνύσεως (Α.Π 1739/1994, Α.Π 1740/1994 Α.Π 2080/2002).
Συνεπώς η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να παραπεμφθεί η υπόθεση από της Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιά.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Να παραπεμφθεί η Α.Β.Μ. Ε11/11456(ΕΓ30-12/115) μήνυση του Κ. Σ. του Ι. κατοίκου ..., κατά των (1) Ε. Π. και (2) Μ. Π., Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών στις Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιά. Αθήνα 20/1/13 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης".
Αφού άκουσε την Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διατάξεως είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και σε αυτό της προδικασίας που περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής διώξεως.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 137 του ιδίου Κώδικα, την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι αυτή το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή Δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο Κ. Σ. του Ι., κάτοικος ..., με την από 10-9-2009 μηνυτήρια αναφορά του, καταγγέλλει τους παρακάτω Δικαστικούς Λειτουργούς α] Ε. Π., β] Μ. Π. για την αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης.
Επειδή οι εγκαλούμενες υπηρετούν, ως προκύπτει, από το υπ' αρ. πρωτ. 94325/30-10-2012 έγγραφο, της Προϊσταμένης του Τμήματος Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων Β. Αρβανιτοπούλου, με το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η δε σχετική υπόθεση υπάγεται κατά το στάδιο αυτό κατά τόπο στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών [ αρθρ. 111 παρ.7,119 παρ. 1 και 122 παρ. 1 του Κ.Π.Δ.], η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Κωνσταντίνα Κοντογιάννη, απευθυνόμενη προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με το υπ' αρ. πρωτ. 2039/2012 έγγραφο της, ζήτησε τον καθορισμό της αρμοδιότητος άλλου δικαστηρίου ισόβαθμου και ομοειδούς. Με τα δεδομένα αυτά, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. β' περ. γ' του ΚΠΔ), ώστε οι περιεχόμενες στην προαναφερθείσα μηνυτήρια αναφορά του Κ. Σ. του Ι., καταγγελίες σε βάρος των ανωτέρω Δικαστικών λειτουργών να παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, προκειμένου να επιληφθεί αυτών, και να κρίνει στα πλαίσια της αρμοδιότητας του, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ορίζει ως κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν επί της, από 10-9-2010 Α.Β.Μ. Ε2011/11456 μηνυτήριας αναφοράς του Κ. Σ. του Ι., κατοίκου ..., κατά των Ε. Π. και Μ. Π., Προέδρων Πρωτοδικών Αθηνών, τις Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και εφ όσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση τις δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς όσο και τις αντίστοιχες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Μαρτίου 2013. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 7 Μαρτίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ