Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2015 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Περίληψη:
Απόφαση παρεμπίπτουσα, εκδοθείσα στο ακροατήριο. Η υποχρέωση του αναιρεσείοντος, να αγορεύσει ενώπιον του Αρείου Πάγου πριν από τον εισαγγελέα, δεν είναι αντίθετη προς το δικαίωμα της υπεράσπισης του, ως κατηγορουμένου. Ο αναιρεσείων κατηγορούμενος διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα της δευτερολογίας, με την τυχόν άσκηση του οποίου έχει την ευχέρεια να ακουσθεί τελευταίος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2015/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Στ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Χαράλαμπου Παπαηλιού) και Χριστόφορο Κοσμίδη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 20η Οκτωβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελεύς) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει τις από 19-6-2008 δηλώσεις αναιρέσεως προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι οποίες στρέφονται κατά των με αριθμό 1149, 1199, 1265, 1299/2007 αποφάσεων του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που αφορούν στην ίδια υπόθεση, καθώς και καθ' όλων των λοιπών προπαρασκευαστικών ή άλλων αποφάσεων του ιδίου Δικαστηρίου, που εκδόθηκαν και πάλι επί της αυτής υποθέσεως, των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων:
1. ..., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στις Γυναικείες Φυλακές ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Ιπποκράτη Μυλωνά.
2. ..., κατοίκου Θεσσαλονίκης, κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων Ουρανίας Καραμπλιάνη, Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και Δημητρίου Λούβρη.
3. ..., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στις Γυναικείες Φυλακές ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ιπποκράτη Μυλωνά.
4. ..., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου.
5. ..., κρατουμένου στο Νοσοκομείο της Δικαστικής Φυλακής ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Νικολάου Πρωτέκδικου.
6. ..., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Βασιλείου Κουνέλη.
7. ..., κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Γερασιμούλας Συμωνετάτου.
8. ..., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων Φραγκίσκου Ραγκούση και Νικολάου Μαυρομάτη.
Με συγκατηγορουμένους τους:
1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. ..., 5. ..., 6. ..., 7. ..., 8. ..., 9. ...
Με πολιτικώς ενάγοντες τους:
1. ..., 2. ..., που δεν παραστάθηκαν.
3. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
4. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Ιωάννη Γιαννίδη και Αριστομένη Τζαννετή.
5. ..., 6. ..., που δεν παραστάθηκαν.
7. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
8. ..., 9. ..., που δεν παραστάθηκαν.
10. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
11. ..., που δεν παραστάθηκε.
12. ..., ατομικώς και για λογαριασμό ανήλικης κόρης, κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Ιωάννη Γιαννίδη και Αριστομένη Τζαννετή.
13. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
14. ..., κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκε.
15. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
16. ..., 17. ..., 18. ..., 19. ..., 20. ..., 21. ..., 22. ..., 23. ..., που δεν παραστάθηκαν.
24. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
25. ..., 26. ..., 27. ..., 28. ..., 29. ..., κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκαν.
30. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
31. ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
32. ..., 33. ..., 34. ..., κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκαν.
35. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Παπαδιαμάντη. 36. ..., 37. ..., 38. ..., που δεν παραστάθηκαν. 39. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
40. ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
41. ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελάκη.
42. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
43. ..., κάτοικο ..., 44. ..., 45. ..., 46. ..., που δεν παραστάθηκαν.
47. ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
48. ..., 49. ..., 50. ..., 51. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
52. ..., 53. ..., κάτοικο ..., 54. ..., 55. ..., 56. ..., κάτοικο ..., 57. ..., 58. ..., 59. ..., 60. ..., κάτοικο ..., 61. ..., που δεν παραστάθηκαν.
62. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
63. ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Ελένης Τζούλη.
64. ..., που δεν παραστάθηκε.
65. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
66. ..., που δεν παραστάθηκε.
67. Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΤΑ" που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Εμμανουήλ Καπετανάκη.
68. ..., 69. ..., που δεν παραστάθηκαν.
70. ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ελευθέριο Μοίρα.
71. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Νεκταρίας Μυγιάκη.
72. ..., κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκε.
73. ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
74. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
75. ..., 76. ..., 77. ..., κάτοικος ...
78. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΔΗ ΑΕ, όπως εκπροσωπείται νομίμως.
79. ..., που δεν παραστάθηκαν.
80. ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
81. ..., 82. ..., που δεν παραστάθηκαν.
83. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Γεώργιου Τριανταφύλλου.
84. ..., που δεν παραστάθηκε.
85. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Γεώργιου Τριανταφύλλου.
86. ..., 87. ..., κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκαν.
88. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Γεώργιου Τριανταφύλλου.
89. ..., 90. ..., που δεν παραστάθηκαν.
91. ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
92. ..., που δεν παραστάθηκε.
93. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
94. ..., 95. ..., 96. ... και 97. ..., που δεν παραστάθηκαν.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με τις ως άνω αποφάσεις του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτές. Οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση των αποφάσεων αυτών, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 19-6-2008 δηλώσεις αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1255/2008.
Πριν αρχίσει η συζήτηση, ο εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων Νικόλαος Μαυρομάτης υπέβαλε το αίτημα να αγορεύσει πρώτος ο παριστάμενος Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου, αναπτύσσοντας την πρότασή του και μετά να τοποθετηθούν οι αναιρεσείοντες και οι πολιτικώς ενάγοντες.

Αφού άκουσε Tους πληρεξούσιους δικηγόρους των παρισταμένων διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Στη διάταξη του άρθρου 369 παρ. 3 ΚΠοινΔ ορίζεται ότι "Ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του έχει πάντοτε το δικαίωμα να μιλήσει τελευταίος". Η παροχή του πλεονεκτήματος αυτού αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (στο εξής: ΕΣΔΑ), η οποία κυρώθηκε με το ν. δ. 53/1974 και, έκτοτε, αποτελεί εσωτερικό δίκαιο με την αυξημένη τυπική ισχύ του άρθρου 28 παρ.1 του Συντάγματος της Ελλάδος. Ειδικότερα, στο άρθρο 6 παρ.3 περ. β' της ΕΣΔΑ ορίζεται ότι "Πας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα όπως διαθέτει τον χρόνον και τας αναγκαίας ευκολίας προς προετοιμασίαν της υπερασπίσεώς του". Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 515 παρ. 2 ΚΠοινΔ ορίζεται ότι "Αν εμφανισθεί ο αναιρεσείων, η συζήτηση γίνεται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, ακόμη και αν κάποιος από αυτούς δεν εμφανίστηκε. Πρώτος αγορεύει ο συνήγορος του αναιρεσείοντος και ύστερα από αυτόν οι συνήγοροι του καθού και των άλλων διαδίκων. Σ' αυτούς επιτρέπεται να απαντήσει ο συνήγορος του αναιρεσείοντος, οπότε απαντούν οι συνήγοροι των αντιδίκων για μια όμως μόνο φορά. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αν δεν ζητεί ο ίδιος την αναίρεση, αγορεύει τελευταίος". Η δυνατότητα, που παρέχεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αγορεύει τελευταίος, όταν δεν ζητεί ο ίδιος την αναίρεση, εξυπηρετεί τις ανάγκες της αναιρετικής διαδικασίας στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες την αναίρεση ζητούν οι διάδικοι, οπότε ο εισαγγελέας οφείλει να απαντήσει επί των λόγων αναιρέσεως και να προτείνει σχετικώς προς το δικαστήριο. Ως εκ τούτου, ο εισαγγελέας πρέπει πρώτα να ακούσει τους διαδίκους και στη συνέχεια να αγορεύσει. Η ρύθμιση αυτή είναι δικαιολογημένη στην αναιρετική διαδικασία και η εξ αυτής φαινομενική δυσχέρανση της υπερασπίσεως του κατηγορουμένου αντισταθμίζεται από τη δυνατότητα που αυτός ούτως ή άλλως διατηρεί, να ζητήσει εκ νέου το λόγο μετά την αγόρευση του εισαγγελέα ενώπιον του Αρείου Πάγου και να δευτερολογήσει, υπό τους όρους του άρθρου 369 παρ.2 εδ. β' ΚΠοινΔ, για να αντικρούσει την εισαγγελική πρόταση, στην έκταση που αυτή δεν τον ωφελεί (βλ. ΑΠ 1436/2001).
Εν προκειμένω, κατά την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου επί των κρινομένων δηλώσεων αναιρέσεως, υποβλήθηκε από τους συνηγόρους των αναιρεσειόντων το αίτημα να υποχρεωθεί ο παριστάμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να τοποθετηθεί πρώτος αυτός επί των λόγων αναιρέσεως. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το αίτημα αυτό δεν είναι νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί. Θα δοθεί, όμως, σε όσους από τους αναιρεσείοντες το ζητήσουν, το δικαίωμα να δευτερολογήσουν μετά την αγόρευση του εισαγγελέα, η οποία, κατά νόμο, θα γίνει ύστερα από την εκ μέρους των αναιρεσειόντων ανάπτυξη των λόγων αναιρέσεως και την επ' αυτών απάντηση των παρισταμένων εκ των πολιτικώς εναγόντων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ το αίτημα των αναιρεσειόντων να προηγηθεί η αγόρευση του εισαγγελέα επί των λόγων αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 20η Οκτωβρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή