Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 159 / 2013    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 159/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Ανδρέα Ξένο και Πάνο Πετρόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 23 Ιανουαρίου 2013, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Ν. Χ. του Π., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2011 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αιγαίου. Με πολιτικώς ενάγουσα την S. A. E., κάτοικο ..., που δεν παρέστη.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 2 Μαΐου 2012 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 607/2012.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Την Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 του ΚΠΔ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του Εισαγγελέα, μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου πάγου να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο, όμως σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, κατά την σημερινή εκφώνηση της προκειμένης υποθέσεως εμφανίσθηκε η δικηγόρος Γεωργία Λάππα και υπέβαλε, για λογαριασμό του αναιρεσείοντα, αίτημα αναβολής, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τελευταίου Εμμανουήλ Αναστασάκης αδυνατεί να παραστεί σήμερα, καθόσον είναι ασθενής. Το αίτημα αυτό περί αναβολής είναι απορριπτέο, ενόψει του ότι όπως προκύπτει από τις υπ'αριθ.1102 και 1410/2012 αποφάσεις του Δικαστηρίου τούτου η προκειμένη υπόθεση είναι εξ αναβολής από την δικάσιμο της 14ης Νοεμβρίου 2012 (λόγω αποχής του άνω συνηγόρου από τα καθήκοντά του) η οποία ήταν επίσης εξ αναβολής από την αρχική δικάσιμο της 19ης Σεπτεμβρίου 2012 κατά την οποία ανεβλήθη (λόγω εξαιρετικής περιπτώσεως) και δευτέρα αναβολή λόγω εξαιρετικής περιπτώσεως δεν επιτρέπεται. Επομένως το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί.
Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.γ' ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους υπόλοιπους διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση, σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 του ίδιου Κώδικα και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά δε το άρθρο 514 εδ.α' του ΚΠΔ, εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί ή δεν εμφανισθεί προσηκόντως, δηλαδή με συνήγορο, κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.α' του ΚΠΔ, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα υπό χρονολογίες 6 Ιουνίου 2012 και 8 Ιουνίου 2012 αποδεικτικά επιδόσεως των επιμελητών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ... και ..., αντίστοιχα, ο αναιρεσείων Ν. Χ. και ο αντίκλητός του δικηγόρος Εμμανουήλ Αναστασάκης, κλητεύθηκαν, με επίδοση των κλήσεων με θυροκόλληση, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί ο πρώτος στη συνεδρίαση κατά την αρχική δικάσιμο της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, από την οποία ανεβλήθη διαδοχικώς η συζήτηση, κατά τα ανωτέρω. Αυτός όμως κατά την αναφερομένη συνεδρίαση, μετά την απόρριψη του αιτήματός του αναβολής, δεν εμφανίσθηκε προσηκόντως, δηλαδή μετά ή δια συνηγόρου, όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτησή του αναίρεσης, πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 583 παρ.1 του ΚΠΔ στα δικαστικά έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 2 Μαΐου 2012 αίτηση του Ν. Χ. του Π., για αναίρεση της 42, 43, 44, 45, 46 ,47, 48, 49, 50, 51, 52/2011 απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Αιγαίου. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιανουαρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 31 Ιανουαρίου 2013.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή