Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1252 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Δικαιολογητικός λόγος είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του. Η παραπομπή πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κύριας διαδικασίας αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Παραπέμπει σε Εισαγγελέα άλλου Δικαστηρίου.
Αριθμός 1252/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Δημάδη, Προεδρεύων Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κούκλη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 19 Μαρτίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους:1)Χ1, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, 2)Χ2, Αρεοπαγίτη, 3)Χ3, Αρεοπαγίτη, 4)Χ4, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, 5)Χ5, Αρεοπαγίτη, και 6)Χ6, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου.
Και εγκαλούντα τον Ψ, κάτοικο ....

Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 5-10-2009 και με αριθμ.πρωτ.744/09, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1437/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα με αριθμό 45/1-2-2010 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 περ. γ' του ΚΠΔ, το 744/5.10.2009 αίτημα του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' του ΚΠΔ, συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τόπο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο των διατάξεων αυτών, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 του ΚΠΔ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 του ΚΠΔ) εξετάζει και κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 περ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλον ισόβαθμο Εισαγγελέα ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠΔ (ΑΠ 1628/2009, ΑΠ 1205/2009). Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Ο Ψ, κάτοικος ..., υπέβαλε ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών την από 12.10.2007 έγκληση του κατά των δικαστικών λειτουργών: 1) Χ1, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, 2) Χ2, αρεοπαγίτη, 3) Χ3, αρεοπαγίτη, 4) Χ4, αρεοπαγίτη, 5) Χ5, αρεοπαγίτη και 6)Χ6, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ζήτησε την άσκηση ποινικής διώξεως εναντίον τους για την αναφερόμενη σ' αυτή αξιόποινη πράξη της παραβάσεως καθήκοντος κατά συναυτουργία (αρθρ. 45 και 259 του ΠΚ). Στη συνέχεια, με το από 1.2.2008 υπόμνημα του ζήτησε συμπληρωματικά να ασκηθεί ποινική δίωξη για την ίδια αξιόποινη πράξη και σε βάρος των 7) Θ, Πταισματοδίκη Αθηνών και 8) Κ, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προκειμένου να γίνει κανονισμός αρμοδιότητος κατά παραπομπή, (αρθρ. 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. β' του ΚΠΔ) λόγω του ότι ο τελευταίος των εγκαλουμένων υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο Εισαγγελέας Εφετών επέστρεψε τη δικογραφία στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την από 14.10.2008 παραγγελία του να σχηματισθεί ξεχωριστή δικογραφία ως προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών ... και να ενεργήσει κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του ΚΠΔ ως προς τους λοιπούς εγκαλούμενους. Κατόπιν τούτου, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, απέρριψε την έγκληση κατά το προαναφερόμενο μέρος της ως ουσία αβάσιμη (άρθρο 47 παρ. 1 του ΚΠΔ), με την ΕΓ 37-08/143/23Δ/09 διάταξη του, κατά της οποίας ο εγκαλών άσκησε, κατ' άρθρο 48 του ΚΠΔ, την 385/28.6.2009 προσφυγή του στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος με το 744/5.10.2009 έγγραφο του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί τον κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, προκειμένου να ορισθεί άλλος ως αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών για να κρίνει την προσφυγή του εγκαλούντος, διότι μεταξύ των εγκαλουμένων περιλαμβάνεται και ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χ6, ο οποίος υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών ως Διευθύνων αυτήν. Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. β' περ. γ' του ΚΠΔ) ως προς τους εγκαλούμενους υπό στοιχ. 1 έως 6 που φέρονται ότι ενήργησαν κατά συναυτουργία και λόγω συνάφειας ως προς τον εγκαλούμενο υπό στοιχ. 7 και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ως άνω υποθέσεως από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον αντίστοιχο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της ανωτέρω προσφυγής και εφόσον συντρέξει περαιτέρω περίπτωση στις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς και στις αντίστοιχες Εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για το χειρισμό αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Να ορισθεί κατά παραπομπή αρμόδιος να αποφανθεί επί της 385/2009 προσφυγής του Ψ, κατοίκου ..., κατά της ΕΓ 37-08/143/23Δ/09 διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η από 12.10.2007 έγκληση του, ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς και εφόσον συντρέξει περαιτέρω περίπτωση οι αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές. Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2009 Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Γεώργιος Ν. Κολιοκώστας"
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠΔ, συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, που έχει το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122- 125 ΚΠΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ιδίου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών , αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι, η παραπομπή της υπόθεσης πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, αφού και για αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι, με την υπ' αριθ. ΕΓ37-08/143/23Δ/09 διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών απορρίφθηκε η από 12-10-2007 έγκληση του Ψ, η οποία στρέφεται κατά των α) Χ1, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, β) Χ2, Αρεοπαγίτη, γ) Χ3, Αρεοπαγίτη, δ) Χ4, Αρεοπαγίτη ε) Χ5, Αρεοπαγίτη, στ) Χ6, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Θ, Πταισματοδίκη Αθηνών (για τον Κ, Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών η δικογραφία έχει χωριστεί). Κατά της διάταξης αυτής ο εγκαλών άσκησε την υπ' αριθ. 385/ 2009 προσφυγή του, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΠΔ στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ανακύπτει συνεπώς, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος λόγω του ότι οι ανωτέρω εγκαλούμενοι δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούσαν κατά το χρόνο ασκήσεως της άνω εγκλήσεως και ένιοι εξ αυτών υπηρετούν στον Άρειο Πάγο, ο δε τελευταίος στο Παταισματοδικείο Αθηνών.
Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή κατ' ουσίαν η με αριθ. 744/ 05-10-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών περί καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή και λόγο συναφείας ως προς τον άνω Πταισματοδίκη και ορισθεί αρμόδιος να αποφανθεί επί της άνω προσφυγής ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιά καθώς και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά, ως και οι αντίστοιχες εισαγγελικές αρχές, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιο να αποφανθεί επί της υπ. αριθ. 385/ 2009 προσφυγής του Ψ, κατοίκου ..., κατά της υπ. αριθ. ΕΓ37-08/143/23Δ/09 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά και τις αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2010.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ