Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2174 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 2174/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά- Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Οκτωβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της 3569/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Μαΐου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 832/2009.

Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκειμένη αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 515 παρ.1 του ΚΠΔ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του Εισαγγελέα, μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου πάγου να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο, όμως σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, κατά την σημερινή εκφώνηση της προκειμένης υποθέσεως εμφανίσθηκε η δικηγόρος Ιωάννα Καστραντά και υπέβαλε, για λογαριασμό του αναιρεσείοντα, αίτημα αναβολής, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τελευταίου Παναγιώτης Κουτουλάκος αδυνατεί να παραστεί σήμερα, καθόσον παρίσταται στο Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς σε υπόθεση εξ αναβολής με κατηγορούμενο τον... . Το παρόν, όμως, Δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμο το περί αναβολής αίτημα, καθόσον η πιο πάνω ενασχόληση της ανωτέρω δικηγόρου του αναιρεσείοντα δεν αποτελεί, κατ'άρθρο 515 παρ.1 ΚΠΔ, ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση για να χορηγηθεί αναβολή.
Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.γ' ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους υπόλοιπους διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση, σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 του ίδιου Κώδικα και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά δε το άρθρο 514 εδ.α' του ΚΠΔ, εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί ή δεν εμφανισθεί προσηκόντως, δηλαδή με συνήγορο, κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.α' του ΚΠΔ, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα υπό χρονολογία ... και ... αποδεικτικά επίδοσης του επιμελητή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά ... και του επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., αντίστοιχα, ο αναιρεσείων και ο αντίκλητός του δικηγόρος Χρύσανθος Μπόβολος, κλητεύθηκαν, με επίδοση των κλήσεων με θυροκόλληση, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί ο πρώτος στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής. Αυτός όμως κατά την αναφερομένη συνεδρίαση, μετά την απόρριψη του αιτήματός του αναβολής, δεν εμφανίσθηκε προσηκόντως, δηλαδή μετά ή δια συνηγόρου, όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτησή του αναίρεσης, πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 583 παρ.1 του ΚΠΔ στα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την από 27-5-2009 αίτηση του ..., για αναίρεση της 3569/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220.00) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 13 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή