Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1019 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Καταγγελία κατά Εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Παραπομπή σε Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές άλλου Εφετείου. Παραπέμπει στις αρχές του Πειραιά.
Αριθμός 1019/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο -----
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου. Με εγκαλούμενους τους : 1) Χ1 και 2) Χ2. Με εγκαλούσα την Ψ1. Η αίτηση αυτή με αριθμό 713 και ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1.808/2008.

Έπειτα η Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 26/19.1.2009 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω την με αριθμ. 112 /18-12-2008 προσφυγή της Ψ1 κατά της με αριθμ. 66/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών με την οποία απορρίπτεται ή με ημερομηνία 14-4-2006 έγκληση του κατά των Εισαγγελικών λειτουργών, Χ1 και Χ2, Αντεισαγγελέων Εφετών Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 ΚΠΔ και εκθέτω τα παρακάτω: Από τις διατάξεις των άρθρων 136 εδ. ε και 137εδ.β ΚΠΔ κατά τις οποίες, κατά μεν την πρώτη "Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 -125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν α) ... ε) όταν ο εγκαλών η ο ζημιωμένος η ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο η εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122- 125 δικαστήριο" κατά δε την δεύτερη " ... Για την παραπομπή αποφασίζει α) ... β) το συμβούλιο εφετών αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές η τριμελές Πλημ/κείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο...και γ) ο 'Αρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση ..." προκύπτει ότι εφ' όσον εγκαλών, ζημιωμένος ή μηνυόμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο με βαθμό από του παρέδρου και πάνω το δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί δεν μπορεί να επιληφθεί τής εκδίκασης υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται ο δικαστικός αυτός λειτουργός με οποιαδήποτε από τις παραπάνω ιδιότητες και για τον λόγο αυτό απαιτείται η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται να παραπεμφθεί σε άλλο ομοιόβαθμο δικαστήριο και ότι για την παραπομπή αποφασίζει το συμβούλιο εφετών. Η υπό στοιχείο ε' περίπτωση μπορεί ν' ανακύψει και κατά την προδικασία οπότε από το αρμόδιο συμβούλιο εφετών αποφασίζεται η παραπομπή τής υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές τού Πρωτοδικείου οι οποίες καθίστανται αρμόδιες για όλες τις απαραίτητες προανακριτικές και ανακριτικές διαδικασίες .Στην περίπτωση όμως που ο μηνυόμενος είναι δικαστικός ή Εισαγγελικός Λειτουργός με βαθμό Εφέτη και Προέδρου Εφετών, Αντ/λέα ή Εισαγγελέα Εφετών και υπάρξει θέμα εκδίκασης προσφυγών ή παραπομπής του στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου ανακύπτει θέμα κανονισμού αρμοδιότητας από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 και 137 εδ.γ. Στην προκειμένη περίπτωση η με ημερομηνία 14-4-2006 μήνυση της Ψ1 κατά των παραπάνω Εισαγγελικών λειτουργών απερρίφθη με διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών ο οποίος είχε επιληφθεί νόμιμα σε πρώτο βαθμό. Νυν όμως λόγω της προσφυγής που άσκησε η παραπάνω εγκαλούσα λόγω του ότι οι παραπάνω μηνυόμενοι Εισαγγελικοί λειτουργοί υπηρετούν όπως προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών πρέπει να γίνει κανονισμός αρμοδιότητας προκειμένου για την υπό κρίση προσφυγή να δικαιοδοτήσει Εισαγγελέας Εφετών άλλου Εφετείου άλλα και πέρα τούτου πρέπει να καταστούν αρμόδιες δικαστικές αρχές σε περίπτωση που κατά των παραπάνω δικαστικών λειτουργών ήθελε ασκηθεί ποινική δίωξη. Κατ' ακολουθία των παραπάνω και σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις πρέπει να οριστούν οι Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιά και της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά για τον χειρισμό και την περάτωση της κατά των παραπάνω Εισαγγελικών λειτουργών προσφυγής της Ψ1.

Δια ταύτα Προτείνω όπως: Οριστούν σαν αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές η Εισαγγελία Εφετών και το Εφετείο Πειραιά για τον χειρισμό και περάτωση της με αριθμ. 112/6-10-2006 προσφυγής 'Ψ1 κατά της με αριθμ. 66/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών με την οποία απορρίφθηκε ή με ημερομηνία 14-4-2005 μήνυση της κατά των Χ1 και Χ2 Αντεισαγγελέων Εφετών Αθηνών.
Αθήνα την 15-1-2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ιωάννης Χρυσός".

Αφού άκουσε
την Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε' του ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρ. 122- 125, διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρ. 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη της ΚΠΔ 137 παρ. 1, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, και, πλην άλλων, και ο εισαγγελέας του αρμόδιου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει: α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης, β) το συμβούλιο των εφετών αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κύρια διαδικασία αλλά και για την προδικασία συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της άσκησης ποινικής δίωξης, για την ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλ. του ανεπηρέαστου της κρίσης των δικαστικών λειτουργών και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας λόγω συνυπηρέτησης. Στην προκειμένη περίπτωση, με το 26/19.1.2009 έγγραφο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εισάγεται προς το Συμβούλιο αυτό η με αριθμό 112/18.12.2008 προσφυγή της 'Ψ1 κατά της με αριθμό 66/2008 Διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών με την οποία απορρίπτεται η με ημερομηνία 14.4.2006 έγκλησή της κατά των Εισαγγελικών λειτουργών, Χ1 και Χ2, Εισαγγελέως Εφετών ήδη του πρώτου και Αντεισαγγελέως Εφετών ήδη της δεύτερης, Αθηνών και των δύο, για το αναφερόμενο σε αυτή (έγκληση), ποινικό αδίκημα. Οι καταγγελόμενοι Εισαγγελικοί λειτουργού, όπως φαίνεται από τις επισυναπτόμενες υπηρεσιακές βεβαιώσεις, υπηρετούν σε Εισαγγελία Εφετών και οι δύο. Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και παραπομπή της υποθέσεως από τις άνω αρχές του Εφετείου Αθηνών στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση που αφορά την από 14.4.2006 καταγγελίας της Ψ1, κατά των: 1) Χ1, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και 2) Χ2 Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών στις αντίστοιχες αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ