Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 2055 / 2008    (Β, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2055/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

B' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, Ιωάννη Σιδέρη, Νικόλαο Ζαϊρη, Νικόλαο Λεοντή και Γεωργία Λαλούση - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Σεπτεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντώνιου Μύτη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της 14425/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Μαρτίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1007/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Ο αιτών αναιρεσείων δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, εμφανίστηκε όμως ο δικηγόρος ..... και ζήτησε εκ μέρους αναβολή της συζήτησης της από 6-3-2008 ένδικης αίτησης αναίρεσης κατά της 14425/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, επειδή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιωάννης Θωμάς αδυνατεί να τον υπερασπιστεί, διότι παρίσταται ως συνήγορος υπεράσπισης σε υποθέσεις στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών. Το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο, το Δικαστήριο όμως διέκοψε τη συζήτηση της υπόθεσης για την 12η μεσημβρινή ώρα. Κατά τη συνέχιση της συζήτησης για τη συγκεκριμένη υπόθεση περί ώρα 13η μεσημβρινή δεν εμφανίστηκε κανένας προς υπεράσπισή της.
ΙΙ. Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ γ' ΚΠοινΔ ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο δε 514 εδ. α' του ίδιου κώδικα, εάν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, η αίτησή του απορρίπτεται.
ΙΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση από το υπό ημερομηνία 27-6-2008 αποδεικτικό επίδοσης της ..... υπαλλήλου στο Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας προκύπτει ότι η κλήση (υπ' αριθμ 1007/2008, από 27-6-2008) του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τον αναιρεσείοντα Χ επιδόθηκε στον ίδιο. Ο αναιρεσείων επομένως κλητεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για να εμφανιστεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, και εφόσον δεν εμφανίστηκε κατ' αυτή και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί. Εξάλλου, πρέπει να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 6-3-2008 αίτηση του Παναγιώτη Γεωργιάδη του Γεωργίου για αναίρεση της 14425/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Σεπτεμβρίου 2008. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Σεπτεμβρίου 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή