Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1480 / 2010    (Β, Penal Cases)

Θέμα
Παραίτηση, Έκδοση.
Περίληψη:
Έφεση κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης των αλλοδαπών αναιρεσειόντων (αρθρ. 415 § 1 ΚΠΔ, που εφαρμόζεται κατά το αρθρ. 22 της από 13.12.1957 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης). Παραίτηση από τις αιτήσεις αναίρεσης. Περιεχόμενο της δήλωσης παραίτησης και συνέπειες. Απορρίπτει έφεση.
Αριθμός 1480/2010 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ-(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Μπιχάκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Δημητρούλα Υφαντή, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Δημήτριο Κράνη-Εισηγητή και Βασίλειο Φράγγο, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 Σεπτεμβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την έφεση των εκκαλούντων-εκζητουμένων: 1)... και 2)... που δεν εμφανίσθηκαν στο ακροατήριο, κατά της υπ'αριθμ. 573/2010 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως των ανωτέρω στις Δικαστικές Αρχές της Γεωργίας .
Κατά της αποφάσεως αυτής οι εκζητούμενοι και τώρα εκκαλούντες, άσκησαν την με αριθμό και ημερομηνία 4/4-6-2010 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Θεσσαλονίκης και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 784/2010. Προκειμένης συζητήσεως Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα ο οποίος αναφέρθηκε στις από 22-6-2010 και με αριθμούς 5/2010 και 6/2010 δύο εκθέσεις παραίτησης των ως άνω εκζητουμένων με τις οποίες αυτοί δηλώνουν ότι παραιτούνται από την από 4 Ιουνίου 2010 έφεση, πρότεινε να απορριφθεί η υπό κρίση έφεση ως απαράδεκτη.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Κατά τη διάταξη του άρθρ. 451§1 ΚΠΔ, η οποία, σύμφωνα με το άρθρ. 22 της από 13.12.1957 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης, που κυρώθηκε με το ν. 4165/1961 από την Ελλάδα, αλλά και από τη Γεωργία, έχει εφαρμογή και στη διαδικασία έκδοσης αλλοδαπού, ρυθμιζόμενης κατά τα λοιπά από τη Σύμβαση αυτή, επιτρέπεται στον εκζητούμενο και στον Εισαγγελέα να ασκήσουν κατά της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών σε υπόθεση έκδοσης αλλοδαπού εγκληματία έφεση ενώπιον του Αρείου Πάγου μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη δημοσίευση της απόφασης, συντάσσεται δε για την έφεση έκθεση από το γραμματέα εφετών και αποφαίνεται γι' αυτή ο Άρειος Πάγος μέσα σε προθεσμία οκτώ ημερών, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Εξ άλλου κατά τη διάταξη του άρθρ. 475§1 ΚΠΔ, που επίσης εφαρμόζεται στη διαδικασία έκδοσης, αφού δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που έχει ασκήσει, με δήλωση που γίνεται αυτοπροσώπως ή από διορισμένο νομίμως αντιπρόσωπό του (άρθρ. 465§1 σε συνδυασμό με άρθρ. 96§2 και 46§2εδάφ. Β και γ ΚΠΔ) και απευθύνεται στα οριζόμενα στο άρθρ. 474§1 ΚΠΔ πρόσωπα, συντάσσεται δε για τη δήλωση παραίτησης έκθεση, που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει και από εκείνον που τη δέχεται. Η παραίτηση από την έφεση έχει ως συνέπεια την απόρριψή της ως απαράδεκτης και την καταδίκη του εκκαλούντος στα αντίστοιχα δικαστικά έξοδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρ.476§1 σε συνδυασμό και με το άρθρ. 583§1 ΚΠΔ. ΚΠΔ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτουν από τα έγγραφα της δικογραφίας τα ακόλουθα: Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με την υπ' αριθ. 573/2010 απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης στις δικαστικές αρχές της Γεωργίας των εκζητούμενων υπηκόων Γεωργίας ... και .... Την απόφαση αυτή προσέβαλαν εμπρόθεσμα οι εκζητούμενοι με έφεση που άσκησε για λογαριασμό τους ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Ελευθέριος Μπλιώνας (βλ. τις σχετικές από 4.6.2010 εξουσιοδοτήσεις τους) με δήλωσή του στο γραμματέα του τμήματος βουλευμάτων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την οποία συντάχθηκε απ' αυτόν η υπ' αριθ. 4/4.6.2010 έκθεσή του. Όμως στη συνέχεια οι εκζητούμενοι παραιτήθηκαν έγκυρα από την ασκηθείσα έφεσή τους με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Δήμητρας Καραμούζη (βλ. τις σχετικές από 21.6.2010 εξουσιοδοτήσεις τους) στον αυτόν ως άνω γραμματέα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την οποία αυτός συνέταξε τις υπ' αριθ. 5 και 6/22.6.2010 εκθέσεις του, μια αντίστοιχα για κάθε εκζητούμενο. Επομένως η έφεση των εκζητούμενων υπηκόων Γεωργίας, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθούν αυτοί στα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας, όπως στο διατακτικό ειδικότερα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Απορρίπτει την με αριθμό έκθεσης 4/4.6.2010 έφεση των ... και ... κατά της υπ' αριθ. 573/2010 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης Και Καταδικάζει τους ως άνω εκκαλούντες στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ορίζει σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ, για τον καθένα.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Σεπτεμβρίου 2010, όπου και δημοσιεύθηκε αυθημερόν σε δημόσια συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ