Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2191 / 2007    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας - Επειδή ο εγκαλούμενος Εισαγγελέας Εφετών υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, λόγω συμμετοχής δε και για την ενότητα της κρίσης και για τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
ΑΡΙΘΜΟΣ 2191/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Mιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοϊνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντώνιου Μύτη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 7 Νοεμβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα των Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντες τους: 1. Χ1 και 2. Χ2 συζ. Χ1.
Με εγκαλούμενους τους: 1. Ψ1 Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και 2. Ψ2 Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 17-7-2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1291/2007.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αντώνιος Μύτης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη με αριθμό 371/10-10-2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
H Χ2 υπέβαλε σε βάρος του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Ψ2 την από 30-3-2006 έγκλησή της για άμεση συνέργεια σε πλαστογραφία με χρήση κατ΄εξακολούθηση και σε απάτη ενώπιον Δικαστηρίου κατ΄εξακολούθηση. Ακολούθως ο σύζυγός της Χ1 κάτοικος επίσης ..... καταμήνυσε με την από 17-5-2006 έγκλησή του -ένορκη κατάθεση, εκτός από τον παραπάνω Εισαγγελέα Εφετών Ψ2 και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Ψ1 ως συνεργό στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις. Οι εγκλήσεις αυτές απορρίφθηκαν με την αριθμ. 21/2007 διάταξη της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών. Κατ΄αυτής οι εγκαλούντες άσκησαν, κατ΄άρθρο 48 Κ.Ποιν.Δ., την αριθμ. 171/22-6-2007 προσφυγή τους. Με το αριθμ. 41510/17-7-2007 έγγραφό του ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών αιτείται τον κανονισμό αρμοδιότητος προκειμένου αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών να κρίνει την προσφυγή.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε του Κ.Ποιν.Δ., στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις της αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Ποιν. Δ. δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή ο καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρέτησης (ΑΠ 440/2006, ΑΠ 311/2001, Π.Δικ. 917, ΑΠ 204/87, ΝοΒ 35.412).
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 Κ.Ποιν.Δ., την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 Κ.Ποιν.Δ.), εξετάζει και κρίνει Εισαγγελέας Εφετών.... Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 περ. γ΄ του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών. Κατά συνέπεια, επειδή ο εγκαλούμενος Εισαγγελέας Εφετών Ψ2 υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε΄ και 137 Κ.Ποιν.Δ.), λόγω συμμετοχής δε (άρθ. 130 Κ.Π.Δ.) και για την ενότητα της κρίσης και για τον εγκαλούμενο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ψ1 , που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή στον πλησιέστερο Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές αρχές που θα επιληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Ποιν.Δ.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω το Συμβούλιο Σας να διατάξει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο αριθμ. 41510/17-7-2007 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και αφορά την από 30-3-2006 έγκληση της Χ2 κατά του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Ψ2 και την από 17-5-2006 έγκληση του Χ1 κατά των Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Ψ2 και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ψ1 , από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας, προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της προσφυγής των εγκαλούντων Χ2 και Χ1 κατά της αριθμ. 21/2007 διάταξης της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές.
Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2007
Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ευτέρπη Κουτζαμάνη

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1.Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 του ΚΠΔ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 ΚΠΔ) εξετάζει και κρίνει Εισαγγελέας Εφετών... Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠΔ. 2.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα Ο εγκαλούμενος Εισαγγελέας Εφετών Ψ2 υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Κατ' αυτού η Χ2 υπέβαλε την από 30-3-2006 έγκληση για άμεση συνέργεια σε πλαστογραφία, με χρήση, κατ' εξακολούθηση και σε απάτη ενώπιον Δικαστηρίου, κατ' εξακολούθηση. Ακολούθως, ο σύζυγός της Χ1 καταμήνυσε με την από 17-5-2006 έγκλησή του-ένορκη κατάθεση, εκτός από τον παραπάνω Εισαγγελέα Εφετών και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ψ1 ως συνεργό στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις. Οι εγκλήσεις αυτές απορρίφτηκαν με την 21/2007 διάταξη της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών. Κατ' αυτής οι εγκαλούντες άσκησαν, κατ' άρθρο 48 του ΚΠΔ, την 171/22-6-2007 προσφυγή τους. Με το 41510/17-7-2007 έγγραφο ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών αιτείται τον κανονισμό αρμοδιότητας, προκειμένου αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών να κρίνει την προσφυγή. Επομένως συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε΄ και 137 του ΚΠΔ), λόγω συμμετοχής δε (άρθρ. 130 ΚΠΔ) και για την ενότητα της κρίσης και για τον εγκαλούμενο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ψ1 που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υπόθεσης από του κατά τόπον αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας, και όταν συντρέξει περίπτωση στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Λαμίας, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό αυτής, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

Για τους λόγους αυτούς
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στα αναφερόμενα στο σκεπτικό έγγραφα κατά του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Ψ2 και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ψ1 , από τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Λαμίας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 2007. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ