Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 534 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

ΑΡΙΘΜΟΣ 534/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντώνιου Μύτη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του την 1η Φεβρουαρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, περί κανονισμού αρμοδιότητας Δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ1. Με εγκαλούμενο τον Χ1, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς.
Η αίτηση αυτή με αριθμ.πρωτ. 2365/18-9-2005, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1705/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αντώνιος Μύτης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού με αριθμό 507/17.12.2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την κατά του Χ1 Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά μήνυση του Ψ1 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 ΚΠΔ και εκθέτω τα παρακάτω.
Από τις διατάξεις των άρθρων 136 εδ. ε και 137εδ.β ΚΠΔ κατά τις οποίες , κατά μεν την πρώτη '' Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 -125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν α) ......... ε) όταν ο εγκαλών η ο ζημιωμένος η ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο η εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122- 125 δικαστήριο '' κατά δε την δεύτερη '' ..... Για την παραπομπή αποφασίζει α) .......... β) το συμβούλιο εφετών αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές η τριμελές Πλημ/κείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο.......'' προκύπτει ότι εφ' όσον εγκαλών , ζημιωμένος ή μηνυόμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο με βαθμό από του παρέδρου και πάνω το δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί δεν μπορεί να επιληφθεί τής εκδίκασης υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται ο δικαστικός αυτός λειτουργός με οποιαδήποτε από τις παραπάνω ιδιότητες και για τον λόγο αυτό απαιτείται η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται να παραπεμφθεί σε άλλο ομοιόβαθμο δικαστήριο και ότι για την παραπομπή αποφασίζει το συμβούλιο εφετών Στην περίπτωση όμως κατά την οποία στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Εφετείου δεν υπάγονται Πρωτοδικεία πλείονα του ενός ώστε να είναι δυνατή η παραπομπή σε Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές άλλου Πρωτοδικείου από αυτό που υπηρετεί ο εγκαλούμενος δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός τότε ο κανονισμός αρμοδιότητας πρέπει να γίνει από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου το οποίο και θα προσδιορίσει τις Εισαγγελικές και Ανακριτικές αρχές οι οποίες θα καταστούν αρμόδιες για τον χειρισμό της κατά του Εισαγγελικού ή δικαστικού λειτουργού μηνύσεως ή εγκλήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση κατά του Χ1 Αντ/λέα Πρωτοδικών Πειραιά υποβλήθηκε η με ημερομηνία 7-12-2006 μήνυση του Ψ1 και αφού αναφέρει τα όσα καταλογίζει κατά του παραπάνω Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών ζητάει την ποινική του δίωξη.
Κατόπιν των παραπάνω υποβάλλομε στο Συμβούλιο σας την κατά του του Χ1 Αντ/λέα Πρωτοδικών Πειραιά μήνυση του Ψ1 σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις για τον ορισμό Εισαγγελικών και Ανακριτικών αρχών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών ως αρμοδίων για τον χειρισμό και την περάτωση της κατά του Εισαγγελικού λειτουργού μήνυσης του παραπάνω.
Δια ταύτα Προτείνω όπως :
Οριστούν σαν αρμόδιες oι Δικαστικές αρχές η Εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών για τον χειρισμό και περάτωση της κατά του Χ1 Αντ/λέα Πρωτοδικών Πειραιά με ημερομηνία 7-12-2006 μήνυσης. του Ψ1. Αθήνα την 15-11-2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 136 περίπτ. ε' Κ.Π.Δ. ορίζει ότι εάν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατ/νος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τόπο σύμφωνα με το άρθρο 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμό και ομοειδές, κατά δε την παρ. 1 του άρθρου 137 Κ.Π.Δ. την παραπομπή μπορεί να ζητήσει και ο Εισαγγελεύς, αποφασίζει δε περί αυτής ο Αρειος Πάγος που συνέρχεται σε Συμβούλιο, εφ' όσον πρόκειται για περιπτώσεις, που δεν διαλαμβάνονται στα εδάφια α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 137 και συνεπώς και στην περίπτωση της παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών σε άλλο ισόβαθμο Εισαγγελέα. Η ανωτέρω περίπτωση (του άρθρου 136 στοιχ. ε' ΚΠΔ) αποβλέπει στο αδιάβλητο της δικαστικής κρίσης στην κοινή συνείδηση, γι' αυτό τον λόγο η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κυρία διαδικασία, αλλ' ένεκα της ταυτότητος του λόγου, του ανεπηρεάστου, δηλαδή, της κρίσεως των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας λόγω (της) συνυπηρετήσεως, και για την προδικασία, καθώς και το στάδιο της ασκήσεως της ποινικής διώξεως.
Στην προκειμένη περίπτωση ο εγκαλούμενος διά της από 7-12-2006 μηνύσεως του Ψ1, διά τα εις αυτήν αναφερόμενα υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς ως Αντεισαγγελεύς Πρωτοδικών, η Εισαγγελία δε αυτή είναι η μόνη στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς. Δι' ο και συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κατά κανονισμόν αρμοδιότητος, η οποία θα επιληφθεί της υποθέσεως.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Παραπέμπει την κατά του Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς Χ1 υπόθεση, την οποίαν αφορά η από 7/12/2006 μήνυση του Ψ1, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, εις την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Φεβρουαρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 4 Μαρτίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ