Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1189 / 2010    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ελαφρυντικές περιστάσεις, Ναρκωτικά.
Περίληψη:
Καταδικαστική απόφαση για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία σε σχέση με την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 § 2α΄ ΠΚ.
Αριθμός 1189/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Βασίλειο Φράγγο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 17 Μαρτίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., κατοίκου ...και ήδη κρατουμένου στη Κλειστή Φυλακή ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ελένη Μαζαράκη, περί αναιρέσεως της 812/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Απριλίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 675/2009.

Αφού άκουσε
Την πληρεξούσια δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως που απαιτείται από το Σύνταγμα (άρθρο 93 παρ. 3) και τον ΚΠοινΔ (άρθρο 139), η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' τον ΚΠοινΔ λόγο, πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς που προβάλλονται από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του. Είναι δε αυτοτελείς εκείνοι οι ισχυρισμοί οι οποίοι κατατείνουν στην άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξεως, ή αποκλείουν ή μειώνουν την ικανότητα προς καταλογισμό, ή οδηγούν στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή σε μείωση της ποινής. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός είναι και ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί συνδρομής στο πρόσωπό του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ, αφού η παραδοχή της οδηγεί, κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, στην επιβολή μειωμένης ποινής κατά το άρθρο 83 του ίδιου Κώδικα. Ως ελαφρυντική περίσταση κατά το άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ θεωρείται μεταξύ άλλων (υπό α') ότι ο υπαίτιος έζησε ως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα, έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση των πρακτικών της δίκης, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ο αναιρεσείων, ο οποίος καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης έντεκα (11) ετών και χρηματική ποινή δέκα πέντε χιλιάδων (15000) ευρώ για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κατέθεσε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του εγγράφως τον παρακάτω ισχυρισμό, για την αναγνώριση σ' αυτόν της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2 α του ΠΚ, τον οποίο ανέπτυξε και προφορικώς και ο οποίος, κατά το ουσιώδες για τη θεμελίωσή του περιεχόμενο, έχει ως εξής: "Έχω λευκό ποινικό μητρώο κατά την έννοια του Νόμου, ενώ από το σύνολο της έντιμης, ατομικής, οικογενειακής, επαγγελματικής και γενικά κοινωνικής ζωής που διήγα πριν τον παρόντα εγκλεισμό μου, και η οποία αποδεικνύεται από τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης ενώπιον Σας, προκύπτει, ότι ουδεμία αμφιβολία πρέπει να καταλείπεται αναφορικά με το γεγονός ότι συντρέχει στο πρόσωπό μου η αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του προτέρου εντίμου βίου, κατ' άρθ. 84 παρ. 2 εδ. α. Ειδικότερα δεν έχω διαπράξει άλλες αξιόποινες πράξεις, (καθώς αν και στο παρελθόν είχα κατηγορηθεί, αθωώθηκα κατά την εκδίκαση της εφέσεώς μου), έχω συγκροτημένη οικογένεια, εργαζόμουν απολύτως νόμιμα και έντιμα σε αγροτικές εργασίες και σε ένα ηλεκτρολογείο στην ...κερδίζοντας τα προς το ζήν και πριν τον εγκλεισμό μου συμπεριφερόμουν κατά τον τρόπο που θεωρείται ως ορθός σύμφωνα με τα αξιολογικά κριτήρια του κοινωνικού συνόλου, διότι επιτέλεσα κατά λειτουργικό τρόπο τις κοινωνικές σχέσεις και τους κοινωνικούς ρόλους που αναγνωρίζονται ως λειτουργικά στοιχεία του κοινωνικού συστήματος, μέσω των κοινωνικών μου συναναστροφών και απολαμβάνοντας κοινωνικής αναγνώρισης και σεβασμού". Το εκδόσαν την προσβαλλόμενη απόφαση Εφετείο, απέρριψε τον άνω αυτοτελή ισχυρισμό με την εξής αιτιολογία: "Δεν αποδείχθηκε από όσα στην αιτιολογία του ανέφερε ο κατηγορούμενος και από όσα κατέθεσαν οι εξετασθέντες ως μάρτυρες υπερασπίσεως Πρωτοδίκως ... και ... ότι ο κατηγορούμενος που έχει γεννηθεί το έτος 1978 και είναι στην Ελλάδα από το έτος 2000 διήγε έντιμο βίο από άποψη ατομική επαγγελματική και κοινωνική. Αυτός για το διάστημα από 14/4/2000 έως 11/2/2004 δεν ζούσε ελεύθερος αλλά ήταν στη φυλακή για άλλη παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας μέχρι να κηρυχθεί αθώος με την υπ' αριθμό 293/11-2-2004 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών από ηλικία 22 ετών, ενώ μετά την έξοδό του από τις φυλακές έμεινε για κάποιο διάστημα στην ...και στην ... απασχολούμενος κάποιες ημέρες σε αγροτικές εργασίες, καθώς και στην ...αλλά στη συνέχεια, ενώ είχε κρατηθεί για να απελαθεί διοικητικώς, παρέμεινε λόγω προβλημάτων ψυχικών διαταράξεων που διατεινόταν ότι αντιμετώπιζε στο Ελληνικό έδαφος, μέχρι να αναχωρήσει, αλλά αυτός έκανε χρήση χαπιών και οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και ναρκωτικών ουσιών, συναναστρεφόμενος με άτομα κινούμενα στο χώρο των ναρκωτικών". Με αυτά που δέχθηκε το δικάσαν Δικαστήριο ως προς τον ανωτέρω αυτοτελή ισχυρισμό του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου, διέλαβε την επιβαλλόμενη για την απόρριψή του ειδική αιτιολογία, αφού εκθέτει συγκεκριμένα περιστατικά που θεμελιώνουν την απορριπτική κρίση του, μεταξύ των οποίων και η παραδοχή ότι κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών συναναστρεφόμενος με άτομα κινούμενα στο χώρο των ναρκωτικών, για να στοιχειοθετηθεί δε η ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου, δεν αρκεί μόνο το λευκό ποινικό μητρώο, ούτε η μέχρι τότε συνήθης άσκηση επαγγέλματος προς βιοπορισμό, αλλ' απαιτείται θετική και επωφελής για τη κοινωνία δράση και συμπεριφορά.
Συνεπώς, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ μοναδικός λόγος της αιτήσεως, που πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση για αναιτιολόγητη απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του αναιρεσείοντος περί συνδρομής στο πρόσωπό του της ελαφρυντικής περιστάσεως του προτέρου εντίμου βίου, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, συνακολούθως δε να απορριφθεί κατ' ουσίαν η εν λόγω αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθ. 30/10-4-2009 αίτηση του ... περί αναιρέσεως της υπ' αριθ. 812/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Μαΐου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 8 Ιουνίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ