Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1484 / 2013    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών η δικογραφία για να καθοριστεί από τον Άρειο Πάγο η αρμοδιότητα των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών για τον αναφερόμενο Εισαγγελικό Λειτουργό, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς – Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1484/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γρηγόριο Κουτσόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο,-Εισηγητή, Κωνσταντίνο Φράγκο, Μαρία Βασιλάκη και Χρυσούλα Παρασκευά, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιο Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χαράλαμπου Αθανασίου.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Νοεμβρίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενη την Ε. Μ. του Ν.- Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς. Και εγκαλούντα τον Δ. Κ. του Χ..
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 1 Μαΐου 2013, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 784/13.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 186 και ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2013, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω ενώπιον Σας, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.1β ΚΠΔ, την με αριθμό ΕΓ/18-13/156/1.5.2013 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς με την οποία ζητεί την παραπομπή της από 24/12/2012 αναφοράς του Δ. Κ. του Χ., με την οποία εκτός των άλλων καταμηνύεται η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιώς Ε. Μ., από τις αρμόδιες Εισαγγελικές, Ανακριτικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, σε αντίστοιχες Αρχές άλλου Πρωτοδικείου, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πειραιώς δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και εκθέτω τα ακόλουθα: Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ, διατάσσει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, όταν μεταξύ των άλλων λόγων συντρέχει και η περίπτωση του εδαφίου ε', κατά την οποία, ο εγκαλών ή ο ζημιούμενος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ.1 ΚΠΔ, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, ενώ στις περιπτώσεις του άρθρου 136 στοιχ. γ'και δ'ΚΠΔ, μόνο ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου αυτεπαγγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για την παραπομπή αποφασίζει α).... β).... γ).... ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση. II. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις συνάγεται ότι δικαιολογητικοί λόγοι της παραπομπής στην περίπτωση του εδαφίου ε' του άρθρου 136 ΚΠΔ, είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας ή κρίσης του δικαστικού λειτουργού και του αποκλεισμού της υπόνοιας μεροληψίας αυτού λόγω της συνυπηρέτησης του με τα αναφερόμενα στη διάταξη πρόσωπα. Από την εννοιολογική παράθεση του άρθρου 136 εδ'ε' προς τα άρθρα 122/125 ΚΠΔ, στην οποία ρητώς αναφέρεται, συνάγεται ότι ο κανονισμός της αρμοδιότητας κατά παραπομπή δεν περιορίζεται μόνο στην εκδίκαση της υπόθεσης, αλλ'επεκτείνεται και στην άσκηση ποινικής δίωξης αλλά και της προκαταρκτικής ακόμη εξέτασης, αφού και στις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος της εξασφάλισης του ανεπηρέαστου και αδιάβλητου των δικαστικών αποφάσεων. III. Στη προκείμενη περίπτωση η μηνυομένη είναι Εισαγγελική Λειτουργός και υπηρετεί με το βαθμό του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς (βλ. την από 3/6/2013 υπηρεσιακή βεβαίωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς) δηλαδή στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο.
Συνεπώς υφίστανται οι προϋποθέσεις της κατά παραπομπής αρμοδιότητας και ως εκ τούτου πρέπει η από 24/12/2012 αναφορά του Δ. Κ. του Χ., με την οποία εκτός των άλλων καταμηνύεται και η ανωτέρω Εισαγγελική Λειτουργός για παράβαση καθήκοντος να παραπεμφθεί από τις αρμόδιες Εισαγγελικές, Ανακριτικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Αθηνών για την δικαστική της περαίωση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω να παραπεμφθεί η από 24/12/2012 αναφορά του Δ. Κ. του Χ. και η δικογραφία που σχηματίσθηκε κατόπιν αυτής, σε βάρος της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, Ε. Μ. στις αρμόδιες Εισαγγελικές, Ανακριτικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη δικαστική της περαίωση. Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Π .Παντελής".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' Κ.Π.Δ., στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της κρίσεως των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 137 του ίδιου Κ.Π.Δ., την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, μεταξύ άλλων και ο Εισαγγελέας, αρμόδιο δε να αποφασίσει γι' αυτήν είναι το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, που συνέρχεται σε Συμβούλιο, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις, που δεν διαλαμβάνονται στα εδάφια α' και β' της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού (137), συνεπώς και στην περίπτωση, κατά την οποία πρόκειται να κριθεί η τύχη εγκλήσεως κατά δικαστικού λειτουργού της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιώς και στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς στην οποία ανήκει η εν λόγω Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και αντίστοιχα Εισαγγελία Πλημμελειοδικών. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δ. Κ. του Χ., κάτοικος ... με την από 24-12-2012 αναφορά του καταμήνυσε, εκτός άλλων, και την Ε. Μ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, για την διαλαμβανόμενη σ' αυτήν αξιόποινη πράξη της παραβάσεως καθήκοντος (κατ' εκτίμηση). Η εν λόγω εγκαλούμενη εισαγγελική λειτουργός υπηρετεί ως Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς. Όπως όμως προκύπτει από την ανωτέρω υπ' αριθμ. ΕΓ/18-13/156/1-5-2013 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο, εκτός από το Πρωτοδικείο Πειραιώς.
Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως από τις κατά τόπο αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Αθηνών για να επιληφθούν αυτές της σχετικής υποθέσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση, που αφορά τη δικογραφία, επί της οποίας η από 24-12-2012 αίτηση - έγκληση του Δ. Κ. του Χ., κατοίκου ... κατά της Ε. Μ., Αντεισαγγελεα Πρωτοδικών Πειραιώς, από τις κατά τόπο αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου 2013.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ