Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2015 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Εκπρόθεσμη άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
Αριθμός 2015/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Mιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη-Εισηγητή και Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 3 Δεκεμβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Δ. Γ. του Ν., κατοίκου ..., που δεν παραστάθηκε στο συμβούλιο περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ.346/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Με συγκατηγορούμενο τον Π. Ψ. του Φ. και πολιτικώς ενάγουσα την Σ. Π. του Κ..
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 5 Μαΐου 2010 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 749/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου με αριθμό 290/23-9-2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγοντες την υπ' αριθμ. 11/2010 αίτηση αναιρέσεως του Δ. Γ. του Ν., κατά του υπ' αριθμ. 346/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, εκθέτομεν τα εξής: Με το προσβαλλόμενο βούλευμα απερρίφθη η υπ' αριθμ. 111/2009 έφεση του αναιρεσείοντος κατά του υπ' αριθμ. 1103/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, διά του οποίου αυτός και ο συγκατηγορούμενός του Π. Ψ. του Φ., παρεπέμφθησαν στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (κακουργημάτων), για να δικαστούν για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, κατά συναυτουργία, το οποίο ήταν εμπιστευμένο σ' αυτούς, ως εντολοδόχων. Κατά το άρθρο 473 παρ.1 Κ.Π.Δ., όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων, είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την επίδοση του βουλεύματος. Στην προκειμένη περίπτωση, όντως προκύπτει από το από 21-4-2010 αποδεικτικό επιδόσεως του αρχιφύλακος Ζ. Δ., το υπ' αριθμ. 346/2010 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, επιδόθηκε στον ίδιο τον αναιρεσείοντα στις 21-4-2010. Κατά του βουλεύματος αυτού ο αναιρεσείων άσκησε αυτοπροσώπως, στις 5-5-2010 την υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως, διά σχετικής δηλώσεως ενώπιον του Γραμματέως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, συνταχθείσης της υπ' αριθμ. 11/2010 εκθέσεως. Τοιουτοτρόπως, το ένδικο αυτό μέσο ασκήθηκε εκπροθέσμως, ήτοι μετά παρέλευση της άνω δεκαημέρου προθεσμίας και, συνεπώς, εν όψει και του ότι ο αναιρεσείων δεν επικαλείται την ύπαρξη ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, η αναίρεση αυτή, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 476 παρ.1 Κ.Π.Δ., πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 Κ.Π.Δ.). ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνομεν α) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ' αριθμ. 11/2010 αίτηση αναιρέσεως του Δ. Γ. του Ν., κατοίκου ..., κατά του υπ' αριθμ. 346/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, και β) Να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 17-9-2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος"

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 εδ.β του Κ.Ποιν.Δ, προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά βουλεύματος είναι 10ήμερη και αρχίζει από της κοινοποιήσεως του βουλεύματος. Στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, και συγκεκριμένα από το με χρονολογία 21 Απριλίου 2010 αποδεικτικό επιδόσεως του αρχιφύλακα του Α.Τ. Καλλικράτειας Δ. Ζ., προκύπτει ότι το προσβαλλόμενο με αριθμό 346/2010 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, κοινοποιήθηκε νομίμως στον ήδη αναιρεσείοντα, την 21 Απριλίου 2010. Κατά του ως άνω βουλεύματος, ο αναιρεσείων, άσκησε ενώπιον του Γραμματέα του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, τη με αριθμό 11/5-5-2010 αίτηση αναιρέσεως, μετά την εκπνοή όμως της δεκαήμερης προθεσμίας από της κοινοποιήσεως του και συγκεκριμένα την 5η Μαίου 2010. Σημειώνεται ότι ο αναιρεσείων με το δικόγραφο της αναιρέσεως, δεν επικαλείται ούτε προβάλλει λόγους ανώτερης βίας, εξαιτίας των οποίων αυτός αναγκάσθηκε να ασκήσει εκπρόθεσμα αυτή. Το πρώτο μόνο με το υπόμνημα του, που υπέβαλε κατά τη συζήτηση της αιτήσεως του, επικαλείται ότι η επίδοση έγινε προς αυτόν την 25-4-2010, και όχι την 21-4-2010 κατά την οποία και υπέγραψε. Το γεγονός όμως, τούτο δεν ασκεί έννομη επιρροή και, επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η κρινόμενη αίτηση με αριθμό 11/5-5-2010, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω της εκπρόθεσμης άσκησης της, μετά και την κλήτευση του αναιρεσείοντος, όπως προκύπτει από το με χρονολογία 4 Νοεμβρίου 2010 αποδεικτικό επιδόσεως του αρχιφύλακα Σ. Δ., του Α.Τ. Καλλικράτειας και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ.1 και 583 παρ.1 του ΚΠΔ).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την με αριθμό 11 από 5 Μαίου 2010 αίτηση του Δ. Γ. του Ν., κατοίκου ..., για αναίρεση του υπ' αριθμό 346/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220.00) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 2010.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ