Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1602 / 2012    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1602/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη-Εισηγήτρια και Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Δεκεμβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Παντιώρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης Γ. Κ. του Ν., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 496/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λαρίσης.

Το Τριμελές Εφετείο Λαρίσης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 2 Απριλίου 2012 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 595/2012.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 Κ.Π.Δ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή τον Εισαγγελέα μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, από 2-4-2012, με αριθμό 7/2012, κατά της υπ' αριθμό 496/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, δεν εμφανίσθηκε η αναιρεσείουσα, όπως δε, προκύπτει από το αποδεικτικό επιδόσεως, υπό χρονολογία 11-9-2012, του Επιμελητή της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, ..., καθώς και το από 25-6-2012, αποδεικτικό επίδοσης, του Αρχιφύλακα του Α' Α.Τ. Λάρισας, ..., η αναιρεσείουσα και η αντίκλητος δικηγόρος της, Ελένη Αξιόγλου, αντίστοιχα, κλητεύθηκαν προς τούτο, νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με επίδοση κλήσεως προς αυτούς (άρθρα 513 παρ.1, 155 παρ.1, 166 Κ.Π.Δ.) για να εμφανισθούν στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής. Εμφανίσθηκε, όμως, ως άγγελος, η δικηγόρος Π. Π., η οποία ζήτησε την αναβολή της συζητήσεως της ένδικης αιτήσεως, γιατί, όπως δήλωσε, η παραπάνω πληρεξούσια δικηγόρος, αδυνατεί να παρασταθεί στη σημερινή συνεδρίαση, καθόσον είναι ασθενής. Το παρόν όμως δικαστήριο, απέρριψε ως αβάσιμο, το περί αναβολής αίτημα, γιατί δεν συντρέχει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση που να δικαιολογεί την αναβολή, ενόψει και του γεγονότος ότι δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση ιατρού περί της ως άνω ασθενείας ή άλλο αποδεικτικό μέσο που να προσεπιβεβαιώνει το γεγονός αυτό, και, ενόψει του ότι η υπόθεση παραγράφεται σε σύντομο, από τη σημερινή δικάσιμο χρόνο (ως χρόνος τέλεσης της πράξης, για την οποία καταδικάσθηκε η αναιρεσείουσα, φέρεται η 24-1-2005 έως 26-1-2005). Μετά την κατά τα άνω, απόρριψη του αιτήματος αναβολής, κατά την επανεκφώνηση της υπόθεσης, η παραπάνω άγγελος, δήλωσε ότι δεν θα παρασταθεί στο δικαστήριο δικηγόρος, προκειμένου να εκπροσωπήσει την αναιρεσείουσα. Κατόπιν αυτών πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει το αίτημα αναβολής.
Απορρίπτει την από 2-4-2012 με αριθμό 7/2012, αίτηση της Γ. Κ. του Ν., κατοίκου ..., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 496/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 21 Δεκεμβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή