Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1742 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Βούλευμα. Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελέας Εφετών Α0ηνών. Παραπέμπεται η υπό0εση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Α0ηνών σε εκείνες του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
Αριθμός 1742/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αιμιλία Λίτινα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως και σύμφωνα με την 101/21-7-2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Νοεμβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου.
Με εγκαλούμενους τους: 1. Χ1, Πρωτοδίκη Αθηνών, 2. Χ2, Δικηγόρο Αθηνών, 3. Χ3, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 4. Χ4, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και 5. Χ5, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
Με εγκαλούντα τον Ψ, κάτοικο ....
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 211/2-6-2010, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 785/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστάσιου Κανελλόπουλου, με αριθμό 292/23-9-2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγοντες, μετά της συνημμένης δικογραφίας, την υπ' αριθμ. πρωτ. 211/2010 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, για τον κανονισμό αρμοδιότητος, κατά παραπομπή της κατωτέρω ποινικής υποθέσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 περιπτ. ε' και 137 παρ. 1γ' του Κ.Π.Δ., εκθέτομεν τα εξής:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περίπτωση ε' του Κ.Π.Δ., όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τ'άρθρα 122 - 125 του Κ.Π.Δ., Δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το αρμόδιο Δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Περίπτωση τέτοιας παραπομπής συντρέχει, όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και της προδικασίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο Εισαγγελεύς Πρωτοδικών Χαλκίδος, με την υπ'αριθμ. 2/2010 διάταξή του, απέρριψε ως αβάσιμη, κατά το άρθρο 47 Κ.Π.Δ., την υπ'αριθμ. ... έγκληση του Ψ, κατά των 1) Χ4, Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, 2) Χ5, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, 3) Χ1, Πρωτοδίκη Αθηνών, 4) Χ3. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και 5) Χ2, Δικηγόρου Αθηνών για εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση καθήκοντος κ.λ.π.
Κατά της διατάξεως αυτής ο εγκαλών άσκησε κατά το άρθρο 48 Κ.Π.Δ., την υπ'αριθμ. 3/12-2-2010 προσφυγή ενώπιον του Γραμματέως του Πταισματοδικείου Καλλιθέας, για την εξέταση της οποίας αρμόδιος είναι ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Στην Εισαγγελία αυτή υπηρετεί ο πρώτος των μηνυομένων Χ4. Επομένως, νόμιμο κατά τις διατάξεις των άρθρων 132, 134, 135, 136 περιπτ. ε' Κ.Π.Δ. είναι, να υπάρξει κανονισμός αρμοδιότητος για όλους τους άνω εγκαλουμένους λόγω συναφείας και να οριστεί ως αρμόδιος να αποφανθεί επί της προμνησθείσης προσφυγής, ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς, καθώς και οι Δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιώς και των αντίστοιχων Εισαγγελιών, αν συντρέχει νόμιμη περίπτωση.
Κατ'ακολουθίαν των ανωτέρω, Π ρ ο τ ε ί ν ο μ ε ν Να οριστούν ως κατά παραπομπή αρμόδιοι α) ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς, δια να αποφανθεί επί της υπ'αριθμ. 3/2010 προσφυγής του Ψ, κατοίκου ..., κατά της υπ'αριθμ. 2/2010 διατάξεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Χαλκίδος, και β) οι Δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιώς και των αντίστοιχων Εισαγγελιών, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση.

Αθήνα Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Αναστ. Κανελλόπουλος
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως, οπότε η παραπομπή νοείται ως παραπομπή όχι σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο, στην κυριολεξία, αλλά στον Εισαγγελέα και τις λοιπές ανακριτικές αρχές που διατελούν σε τέτοιο, δηλαδή ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠΔ.
Εν προκειμένω, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο Ψ κατεμήνυσε με τη με αριθμό ... από 2.12.2008 μηνυτήρια αναφορά του για διάφορες αξιόποινες πράξεις τους 1) Χ4, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 2) Χ5, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, 3) Χ1, Πρωτοδίκη Αθηνών, 4) Χ3 και 5) Χ2, Δικηγόρο Αθηνών. Επί της υποθέσεως διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, μετά το πέρας της οποίας, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας, με την Ζ 09/427/2/2010 διάταξη, απέρριψε, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την έγκληση (βλ. διάταξη). Κατά της απορριπτικής αυτής διατάξεως ασκήθηκε από τον εγκαλούντα η με αριθμό 3/12.2.2010 προσφυγή ενώπιον του Γραμματέως του Πταισματοδικείου Καλλιθέας και η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για να κρίνει επ' αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Π.Δ. Δεδομένου όμως ότι ο παραπάνω πρώτος εγκαλούμενος είναι εισαγγελικός λειτουργός, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, οι τρίτος και τέταρτη είναι δικαστικοί λειτουργοί, που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ο τέταρτος εισαγγελικός λειτουργός που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ανακύπτει ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 εδ. ε' και 137 Κ.Π.Δ. Για τον λόγο αυτό ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 211/2010 αίτησή του, διαβίβασε την υπόθεση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζήτησε να γίνει ο κανονισμός αυτός (βλ. αίτηση). Η αίτηση είναι νόμιμη, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, και κατ' ουσίαν βάσιμη, ενόψει των προεκτεθέντων. Πρέπει, επομένως να γίνει δεκτή και να χωρήσει κανονισμός αρμοδιότητας, προκειμένου να αποκλεισθεί κάθε υπόνοια μεροληψίας. Προς τούτο, πρέπει να ορισθούν ως αρμόδιες οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες για το χειρισμό των προαναφερομένων μηνύσεων, ως προς τους παραπάνω μηνυομένους και ως προς τον πέμπτο, λόγω συναφείας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, κατά παραπομπή ως αρμόδιες τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιώς για τον χειρισμό της υποθέσεως που αφορά την από ... μήνυση του Ψ κατά των 1) Χ4, Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, 2) Χ5, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, 3) Χ1, Πρωτοδίκη Αθηνών, 4) Χ3, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών και 5) Χ2, δικηγόρου Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ