Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1031 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραίτηση, Επανάληψη διαδικασίας.
Περίληψη:
Παραίτηση από αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας. Κατ' άρθρα 475 παρ. 1, 474, 476 παρ. 1 ΚΠΔ είναι επιτρεπτή. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου η εφαρμογή των και στην αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, όταν έχει υποβληθεί υπό του καταδικασθέντος, οπότε η επανάληψη διεξάγεται προς το συμφέρον του. Η αίτηση υποβάλλεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου άρθρο 527 ΚΠΔ και δεν εγχειρίζεται. Το αυτό και η παραίτηση. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως.
Αριθμός 1031/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 6 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Χ1, κατοίκου..., και ήδη κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης ... ο οποίος δεν παρέστη στο Συμβούλιο, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ' αριθμ. 1520/2003 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αιτών ζητεί τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Δεκεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 101/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή, με αριθμό και ημερομηνία 48/29-1-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 525 παρ. 1 περ. 2, 527 παρ. 1,3 και 528 ΚΠΔ, την από 12/12/2008 αίτηση του Χ1 κατοίκου ... και νυν κρατούμενου Φυλακών ... με την οποία αυτός ζητάει την επανάληψη προς το συμφέρον του, της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της με αριθμό 1520/2003 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκε σε ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή 100.000 € για τις αξιόποινες πράξεις της αγοράς και κατοχής ναρκωτικών ουσιών κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και σε φυλάκιση 4 μηνών και χρηματική ποινή 8.000 € για χρήση ναρκωτικών ουσιών και εκθέτω τα ακόλουθα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 ΚΠΔ, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που περιοριστικά αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο και όταν, μετά την οριστική καταδίκη κάποιου, αποκαλύφθηκαν νέα άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία από μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως, καθιστούν φανερό, ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, νέα γεγονότα ή αποδείξεις, θεωρούνται εκείνες, οι οποίες ασχέτως του αν υπήρχαν και πριν από την καταδίκη, δεν υποβλήθηκαν στη κρίση των δικαστών που δίκασαν και ως εκ τούτου ήσαν άγνωστες σ'αυτούς, την κρίση του δε αυτή το επιλαμβανόμενο της αίτησης επανάληψης της διαδικασίας δικαστήριο σχηματίζει, από την έρευνα των πρακτικών της προηγουμένης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορούν να είναι οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όπως καταθέσεις μαρτύρων ή και νεώτερες των προηγουμένως εξετασθέντων, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές των όσων είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υπόθεσης, με την προϋπόθεση όμως, ότι οι αποδείξεις αυτές εκτιμώμενες μόνες τους ή σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικάσαν δικαστήριο, καθιστούν φανερό, δηλαδή σε σημείο που εγγίζει την βεβαιότητα και όχι απλώς πιθανό, ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για βαρύτερο έγκλημα από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Δεν μπορούν όμως να αποτελέσουν λόγο επανάληψης της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήσαν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλ'αντιθέτως απορρίφθηκαν και εκείνα με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλομένης απόφασης, με βάση το αποδεικτικό υλικό, αφού η επανάληψη της διαδικασίας, ως στρεφόμενη εναντίον αμετάκλητης απόφασης, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία (ΑΠ 1513/07 ΠΧ ΝΗ - 438, ΑΠ 680/07 ΠΧ ΝΗ -219). Στην κρινόμενη υπόθεση, η παραπάνω με αριθμό 1520/2003 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, είναι αμετάκλητη, δεδομένου ότι με την με αριθμό 669/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου, απορρίφθηκε η εναντίον της ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης από τον αιτούντα. Με την απόφαση αυτή ο αιτών την επανάληψη της διαδικασίας, Χ1, καταδικάσθηκε για τις προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις που συνίστανται στο ότι: Α) Από τον Ιανουάριο του 1997 μέχρι τις 30-5-1998 στην ... και στην ... με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, προέβη στην αγορά ναρκωτικών ουσιών και, συγκεκριμένα 1) στην ... από τις αρχές Ιανουαρίου 1997 μέχρι τα μέσα Μαΐου του 1998 αγόρασε διαδοχικώς, μη διακριβωθείσες ποσότητες ηρωΐνης, οπωσδήποτε όμως 150 γραμμάριο, από κάποιον ονόματι ..., αγνώστων λοιπών στοιχείων, αντί μη διακριβωθέντος ποσού και 2) Στις 30-5-1998, στην ... αγόρασε από άγνωστο τρία κιλά και 440 γραμμάρια ηρωΐνης, αντί μη αποκαλυφθέντος τιμήματος. Β) Οι Χ1 και ... στην ... στις 30-5-1998, από κοινού κατείχαν ναρκωτικές ουσίες και, συγκεκριμένα, εντός της επί της οδού ... οικίας του δευτέρου κατείχαν τρία κιλά και 440 γραμμάρια ηρωΐνη, συσκευασμένη σε πέντε δέματα. Τις παραπάνω πράξεις ο Χ1 ετέλεσε κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια, δηλαδή διέπραξε αυτές κατ'επανάληψη και έχοντας διαμορφώσει σχετική υποδομή, καθόσον διέθετε ζυγό ακριβείας μάρκας KERM και διάφορες κρυψώνες, όπως την ανωτέρω οικία, άλλη επί της οδού ... καθώς και άλλες μη διακριβωθείσες. Αποσκοπούσε δε στον πορισμό εισοδήματος, έχοντας ροπή επανειλημμένης τελέσεώς τους. Γ) Στην ... από τα μέσα του 1994 μέχρι τις 30-5-1998 με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ηρωΐνης. Το δικαστήριο στην καταδικαστική για τον αιτούντα κρίση του κατέληξε στηριζόμενο στις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης που εξετάσθηκαν ένορκα στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, στα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά και στην απολογία του κατηγορουμένου. Ως νέο γεγονός και απόδειξη για την ευδοκίμηση της κρινόμενης αίτησής του ο Χ1 επικαλείται την από... βεβαίωση του ΚΕΘΕΑ, την από ... ιατροδικαστική έκθεση και την από 21/3/2005 έγκληση που υπέβαλε σε βάρος του ... Πρωτοδίκη Ανακριτή και των ... και ... αστυνομικών οι οποίοι όταν συνελήφθη και επελήφθησαν της κυρίας ανάκρισης και προανάκρισης αντίστοιχα δεν μερίμνησαν να ζητήσουν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την διαπίστωση του αν αυτός ήταν τοξικομανής. Περαιτέρω επικαλείται την με αριθμό 1520/2003 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και την με αριθμό 669/2005 απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Αυτά τα έγγραφα όμως προδήλως δεν συνιστούν νέα γεγονότα, τα οποία αν γνώριζαν οι εκδώσαντες την προαναφερθείσα απόφαση δικαστές θα αναγνώριζαν το περί τοξικομανίας ισχυρισμό του αιτούντος. Άλλωστε το αίτημα για την αναγνώριση του ισχυρισμού αυτού υπεβλήθη και απορρίφθηκε με πλήρη αιτιολογία. Κατ'ακολουθίαν των ανωτέρω εκτεθέντων πρέπει η υπό κρίση αίτηση επανάληψης της διαδικασίας πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αιτούντος.

Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω: 1) Να απορριφθεί η από 12/12/2008 αίτηση του Χ1 για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την με αριθμό 1520/2003 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
ΙΙ. Να επιβληθούν σε βάρος του ανωτέρω αιτούντος τα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Π. Παντελής

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και στην από 20 Φεβρουαρίου 2009 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του ως άνω αιτούντος, με την οποία αυτός δήλωσε ότι παραιτείται της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατ' άρθρον 475 § 1 ΚΠΔ "κάθε διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που έχει ασκήσει. Η παραίτηση δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 474 § 1' μπορεί να γίνει ακόμα και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης..." και κατ' άρθρον 476 § 1 ιδίου Κώδικος "όταν", εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό "έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο....το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο....". Περαιτέρω η κατά το άρθρο 525 ΚΠΔ αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, η οποία επερατώθη με αμετάκλητη απόφαση, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλ' έκτακτη διαδικασία, η οποία επιδιώκει με την συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου, την ακύρωση της προσβαλλομένης με αυτή αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως. Παρά ταύτα είναι επιτρεπτή, εφ' όσον δεν είναι ασυμβίβαστο προς την αίτηση αυτή και δια την ταυτότητα του νομικού λόγου, η εφαρμογή των άνω διατάξεων (των άρθρων 475, 476 ΚΠΔ), όταν αυτή έχει υποβληθεί υπό του καταδικασθέντος, οπότε η επανάληψη διεξάγεται προς το συμφέρον του.
Συνεπώς ο τελευταίος αυτός, ο οποίος υπέβαλε τοιαύτη αίτηση, επαναλήψεως της διαδικασίας, μπορεί να παραιτηθεί από αυτήν. Έτι περαιτέρω από την διάταξη του άρθρου 527 § 3 ΚΠΔ που ορίζει ότι "η αίτηση....υποβάλλεται στον εισαγγελέα εφετών αν η αμετάκλητη καταδίκη ή αθώωση απαγγέλθηκε από πλημμελειοδικείο και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε κάθε άλλη περίπτωση ....συνδυαζομένη προς τις αναλογικώς εφαρμοζόμενες διατάξεις των άνω άρθρων 475 § 1, 474 § 1 και 476 § 1 ΚΠΔ, συνάγεται ότι και η άσκηση της αιτήσεως περί επαναλήψεως της δι' αμετακλήτου αποφάσεως περατωθείσης ποινικής διαδικασίας και η από ταύτης επιτρεπομένη υπό του αιτούντος παραίτηση, γίνεται δια της υποβολής του σχετικού δι' εκάστην δικογράφου, μη απαιτουμένης εγχειρίσεως τούτου εις τους κατά τ' άνω αρμοδίους κατά περίπτωση εισαγγελείς.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Χ1 με την κρινομένη από 12/12/2008 αίτησή του, υποβληθείσα προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εζήτησε την επανάληψη της διαδικασίας, που επερατώθη με την υπ' αριθμ. 1520/2003 αμετάκλητη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποίαν είχε καταδικασθεί σε ποινή ισοβίου καθείρξεως και χρηματική ποινή 100.000 €, για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κατ' επάγγελμα και συνήθεια και αφού απερρίφθη η κατ' αυτής αναίρεση του αιτούντος, δια της υπ' αριθμ. 669/2005 αποφάσεως του Αρείου Πάγου. Ο αιτών, όμως, με δήλωσή του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οποίαν υπέβαλε (και δεν ενεχείρισε) δια του Διευθυντού της Δ.Φ.Κ. με την από 20/2/2009 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εδήλωσεν ότι παραιτείται της κρινομένης ως άνω αιτήσεώς του περί επαναλήψεως, συζητουμένης κατά την εις την αρχή της παρούσης αναφερομένην δικάσιμο της 6/3/2009, δια την οποίαν και δια της υπ' αριθμ. 101/10-2-2009 κλήσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου εκλήθη ούτος, αιτών, για να παραστεί, όπως προκύπτει από το από .... αποδεικτικό επιδόσεως του Γραμματέως της Δ.Φ.Κ. ... Ενόψει αυτών, δέον, όπως, δεκτής γενομένης της νομοτύπου ως άνω παραιτήσεως από της κρινομένης αιτήσεως, αυτή απορριφθεί ως απαράδεκτος ερήμην του αιτούντος, νομίμως κλητευθέντος, κατά τ' άνω, καταδικασθεί δε ο αιτών στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 § 1, 583 § 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 12/12/2008 αίτηση του Χ1 για επανάληψη της διαδικασίας, που επερατώθη με την υπ' αριθμ. 1520/2003 αμετάκλητη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Μαρτίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή