Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2115 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή από Πρωτοδικείο Πειραιώς στο Πρωτοδικείο Θηβών και Εφετείο Αθηνών για δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και αλλαχού λόγω συνάφειας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2115/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Παναγιώτη Ρουμπή- Εισηγητή, Γεώργιο Μπατζαλέξη και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ και εγκαλούμενους τους: 1. Χ1, 2. Χ2, Προέδρους Πρωτοδικών Πειραιά, 3. Χ3, Πρωτοδίκη Ζακύνθου, 4. Χ4, 5. Χ5, Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών Πειραιά και 6. Χ6, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου.
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 389/23-3-2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 502/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή με αριθμό 183/18-5-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 137 ΚΠΔ το υπ'αριθμ. 389/23-3-2009 έγγραφο του Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά Γεωργίου Κτιστάκη για κανονισμό αρμοδιότητος και εκθέτω τα εξής: Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε Κ.Π.Δ., το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω, κατά την διάταξη του επομένου άρθρου 137 § 1 Κ.Π.Δ., την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, πλην άλλων, και ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου. Κατά την διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο πλημμελειοδικών αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως. β) το Συμβούλιο των Εφετών αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ) ο 'Αρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κυρία διαδικασία αλλά και για την προδικασία συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της ασκήσεως ποινικής διώξεως για την ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρεάστου της κρίσεως των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας λόγω συνυπηρετήσεως.
ΙΙ. Στη προκειμένη περίπτωση ο κρατούμενος της Κλειστής Φυλακής ..., Ψ, με την από 29-10-2007 έγκληση καταμήνυσε κατ'εκτίμηση του περιεχομένου της έγκληση για παράβαση καθήκοντος τους δικαστικούς λειτουργούς: 1) Χ1, 2) Χ2, 3) Χ6, 4) Χ3, 5) Χ5 και 6) Χ4.
Από αυτούς η 1η και η 2η είναι Πρόεδρος Πρωτοδικών Πειραιά και Αθηνών αντίστοιχα, ο 3ος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρεθύμνης, η 4η Πρωτοδίκης Ζακύνθου και οι 5η και 6ος Αντεισαγελείς Πρωτοδικών Πειραιά.
ΙΙΙ. Επειδή στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο, πρέπει η έγκληση αυτή να παραπεμφθεί, τόσον για τους υπηρετούντες στον Πειραιά, όσον και για τους υπολοίπους εγκαλουμένους λόγω συναφείας, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 47, σε συνδ. με το άρθρο 43 παρ. 1 ΚΠΔ και στα αντίστοιχα δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.
Για τους λόγους αυτούς Π ρ ο τ ε ί ν ω
Να διαταχθεί η παραπομπή της από 29-10-2007 εγκλήσεως του Ψ, κρατουμένου Κλειστής Φυλακής ..., κατά των Προέδρων Πρωτοδικών Χ1 και Χ2, του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χ6, της Πρωτοδίκου Χ3 και των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών Χ5 και Χ4, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 47, σε συνδ. με το άρθρο 43 παρ. 1 του ΚΠΔ και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.
Αθήνα 13 Μαΐου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Βασίλειος Μαρκής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 136 στοιχ.ε του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ'εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής δίωξης. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.1 στοιχ.γ' του ίδιου ως άνω Κώδικα, την παραπομπή αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου ο 'Αρειος Πάγος σε Συμβούλιο, και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ.1 του ΚΠΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά υποβλήθηκε η από 29-10-2007 έγκληση του Ψ, κρατουμένου στην κλειστή φυλακή ... κατά των Προέδρων Πρωτοδικών Πειραιώς Χ1 και Χ2, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης Χ6, της Πρωτοδίκη Ζακύνθου Γεωργίας Χ3 και των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών Πειραιώς Χ5 και Χ4, με την οποία ζητεί την ποινική δίωξή τους για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος, φερόμενη ως τελεσθείσα από αυτούς κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Στη συνέχεια ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς με το υπ'αριθμ. 389/23-2-2009 έγγραφό του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί να ορισθεί από τον 'Αρειο Πάγο σε Συμβούλιο άλλο δικαστήριο ισόβαθμο και ομοειδές για την εξέταση της προαναφερόμενης έγκλησης του Ψ σε βάρος των ως άνω δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, επειδή στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς υπάγεται μόνο το Πρωτοδικείο Πειραιώς, στο οποίο υπηρετούν οι δύο πρώτες εγκαλούμενες, ενώ στην Εισαγγελία αυτού υπηρετούν η πέμπτη και ο έκτος των εγκαλουμένων. Ενόψει αυτών, συντρέχει περίπτωση παραπομπής της ανωτέρω έγκλησης από τον κατά τόπο αρμόδιο για τους προμνημονευομένους τέσσερες δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και λόγω συναφείας για τους λοιπούς δύο εγκαλουμένους Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Θηβών και Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό αυτής, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διατάσσει την παραπομπή της από 29 Οκτωβρίου 2007 έγκλησης του Ψ κατά των: 1) Προέδρων Πρωτοδικών Πειραιώς Χ1 και Χ2, 2) Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης Χ6, 3) Πρωτοδίκη Ζακύνθου Χ3 και 4) Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών Πειραιώς Χ5 και Χ4 από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Θηβών και Εφετείου Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή