Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2397 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιες τις δικαστικές αρχές του Εφετείου, του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά.
Αριθμός 2397/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Tσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί Κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου. Με εγκαλούμενους τους 1) Χ1, Πρωτοδίκη Αθηνών, 2) Χ2, Αντεισαγγελέα Εφετών, 3) Χ3, Εφέτη Αθηνών και 4) Χ4, Πρωτοδίκη Αθηνών. Με εγκαλούντα τον Ψ. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1107/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 359/7.7.2008 έγγραφη πρόταση της Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Ο Ψ υπέβαλε σε βάρος των 1) Χ3, Προέδρου Πρωτοδικών, ήδη Εφέτη, που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, 2) Χ2, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, 3) Χ1, Πρωτοδίκη, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και 4) Χ4, Πρωτοδίκη που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών, την από 17-2-2003 έγκλησή του για αρπαγή και παράβαση καθήκοντος. Η έγκληση αυτή απορρίφθηκε με την αριθμ. 58/2008 διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, στον οποίο είχε περιέλθει, κατά παραπομπή, με το αριθμ. 1287/2003 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Κατ'αυτής ο εγκαλών άσκησε, κατ'άρθρο 48 ΚΠΔ, την αριθμ. 48/20-3-2008 προσφυγή του. Με το αριθμ. ..... έγγραφό της η Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών αιτείται τον κανονισμό αρμοδιότητος προκειμένου αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών να κρίνει την προσφυγή.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε του ΚΠοινΔ στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις της αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠοινΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή ο καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας λόγω της συνυπηρέτησης (ΑΠ 440/2006, ΑΠ 311/2001 Π.Δικ. 917, ΑΠ 204/87, ΝοΒ 35-412). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 ΚΠοινΔ την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 ΚΠοινΔ) εξετάζει και κρίνει Εισαγγελέας Εφετών...... Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 περ. γ' του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών. Κατά συνέπεια, επειδή η εγκαλούμενη Εφέτης Χ3 υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών και ο εγκαλούμενος Αντεισαγγελέας Εφετών υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. β' και 137 ΚΠοινΔ), λόγω συμμετοχής δε (άρθρο 130 ΚΠοινΔ) και για την ενότητα της κρίσης και για τις εγκαλούμενες Πρωτοδίκες Χ1 και Χ4, που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή στον πλησιέστερο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές αρχές που θα επιληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 48 ΚΠΔ. Για τους λόγους αυτούς Π ρ ο τ ε ί ν ω το Συμβούλιό Σας να διατάξει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο αριθμ. ..... έγγραφο της Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και αφορά την από 17-2-2003 έγκληση του Ψ κατά των Χ3, Εφέτη Αθηνών, Χ2, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Χ1 και Χ4, Πρωτοδικών, που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της προσφυγής του εγκαλούντος Ψ κατά της αριθμ. 58/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές.Αθήνα 30 Ιουνίου 2008. Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη".

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠοινΔικ, συνάγεται ότι, όταν εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω, ο οποίος υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, δικαστήριο, διατάσσεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα ή του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, από τον Άρε ίο Πάγο σε Συμβούλιο, η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, ομοειδές και ισόβαθμο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 ΚΠοινΔ. Η παραπομπή αυτή νοείται, όχι μόνο κατά την κύρια διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ασκήσεως της ποινικής διώξεως, διότι και κατ' αυτό συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας μεροληψίας αυτού, εξαιτίας της συνυπηρετήσεώς του στο ίδιο δικαστήριο με τον εγκαλούντα, παθόντα ή κατηγορούμενο δικαστικό λειτουργό. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Η από 17-2-2003 έγκληση του Ψ στρεφόμενη κατά της Προέδρου Πρωτοδικών, ήδη Εφέτη, Χ3, που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών, Χ2, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, της Χ1 και της Χ4, Πρωτοδικών, που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών, για τις πράξεις της αρπαγής και της παράβασης καθήκοντος, απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ.58/2008 διάταξη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, στον οποίο είχε περιέλθει με το υπ' αριθμ.1287/2003 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Κατά της διάταξης αυτής ο εγκαλών άσκησε την υπ' αριθμ.48/20-3-2008 προσφυγή, σύμφωνα με το αρ. 48 Κ.Π.Δ., στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ανακύπτει, συνεπώς, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, λόγω του ότι οι ανωτέρω δικαστικοί λειτουργοί, όπως προαναφέρθηκε, υπηρετούν στο Εφετείο, την Εισαγγελία Εφετών και το Πρωτοδικείο Αθηνών. Τον κανονισμό αρμοδιότητας ζητεί από τον Άρειο Πάγο ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με την υπ' αριθ. πρωτ.19855/18-6-2008 αίτηση του, η οποία είναι νόμιμη και, ενόψει των προεκτεθέντων, κατ' ουσία βάσιμη και ως εκ τούτου, κατά παραδοχή αυτής, πρέπει να ορισθεί ως αρμόδιος να αποφανθεί επί της ως άνω προσφυγής ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς και εφόσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση, να ορισθούν, ως αρμόδιες δικαστικές αρχές, το Εφετείο και το Πρωτοδικείο Πειραιώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελικές αρχές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ορίζει, ως κατά παραπομπή αρμόδιο, τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, για να αποφανθεί επί της υπ' αριθμ. 48/20-3-2008 προσφυγής του εγκαλούντος Ψ κατά της υπ' αρ.58/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας και εφόσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση, ορίζει, ως κατά παραπομπή αρμόδιες τις δικαστικές αρχές του Εφετείου, του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2008.

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2008

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ