Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1003 / 2009    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Βούλευμα Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1003/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη Aντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια-Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης ..., η οποία δεν παραστάθηκε στο συμβούλιο περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 99/2003 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας.

Το Τριμελές Εφετείο Κέρκυρας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Μαρτίου 2008 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1057/2008.

Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πρίαμου Λεκκού με αριθμό 416/29-8-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την από 26-5-2008 αίτηση αναιρέσεως της ... κατά της υπ'αριθμ. 99/2003 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κερκύρας, εκθέτω τα εξής: Εκ του συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 507 παρ. 1, 473 παρ. 1 και 3 και 474 ΚΠΔ προκύπτει ότι η προθεσμία προς άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως, διά δηλώσεως στον γραμματέα του δικαστηρίου που την εξέδωσε, είναι δεκαήμερη από της νομίμου επιδόσεώς της στον έχοντας γνωστή διαμονή στην ημεδαπή δικαιούμενο σε αναίρεση, που ήταν απών κατά την απαγγελία της προσβαλλομένης αποφάσεως, χωρίς όμως να αρχίζη η προθεσμία αυτή πριν από την καταχώρηση της τελεσιδίκου αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο καθαρογραφημένων αποφάσεων, που τηρείται από την γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Εξ άλλου, κατά το άρθρ. 476 παρ. 1 ΚΠΔ το ένδικο μέσο που ασκήθηκε εκπροθέσμως απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Τότε μόνο συγχωρείται εκπρόθεσμη άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ συντασσομένη έκθεση ασκήσεώς της γίνεται επίκληση περιστατικών συνιστώντων ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκησή της, καθώς και των αποδεικτικών μέσων που αποδεικνύουν τα περιστατικά αυτά (ΑΠ 836/2005, εις ΠΧ/ΝΣΤ'/36).
Στην προκειμένη περίπτωση, ως προκύπτει εκ της επισκοπήσεως των εγγράφων της δικογραφίας, προς έλεγχο του παραδεκτού της ασκηθείσης αιτήσεως αναιρέσεως, η ως άνω προσβαλλομένη απόφαση, απορρίψασα ως ανυποστήρικτη την έφεση της αναιρεσειούσης κατηγορουμένης κατά της υπ'αριθμ. 444/1999 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας, κατεχωρήθη καθαρογραφημένη στο κατ'άρθρ. 473 παρ. 3 ΚΠΔ ειδικό βιβλίο την 6-3-2003 και επεδόθη νομίμως στην αναιρεσείουσα την 23-4-2003 (βλ. σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως). Όμως, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως ησκήθη, διά δηλώσεως στον αρμόδιο γραμματέα του Εφετείου Κερκύρας, την 26-5-2008. Δηλαδή ησκήθη μετά την παρέλευση της ως άνω δεκαημέρου προθεσμίας, η δε αναιρεσείουσα ουδέν περιστατικό ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση του εν λόγω ενδίκου μέσου, επεκαλέσθη.
Επομένως, πρέπει η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως, εκπροθέσμως ασκηθείσα, να απορριφθή ως απαράδεκτη και να καταδικασθή η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, συμφώνως προς το άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ.

Για τους λόγους αυτούς - Π ρ ο τ ε ί ν ω
Να απορριφθή η από 26-5-2008 αίτηση αναιρέσεως της ..., κατά της υπ'αριθμ. 99/2003 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κερκύρας.
Να καταδικασθή η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα.
Αθήναι 26 Ιουνίου 2008
Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΠΕΙΔΗ, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 507 παρ. 1, 473 παρ. 1 και 3 και 474 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, συνάγεται ότι η προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως με δήλωση στον γραμματέα του δικαστηρίου που την εξέδωσε, είναι δεκαήμερη και αρχίζει από τη δημοσίευση με παρόντα τον δικαιούχο, χωρίς όμως να αρχίζει η προθεσμία αυτή πριν από την καταχώριση της τελεσίδικης αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο καθαρογραφημένων αποφάσεων, που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Τέλος, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη και καταδικάζεται ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Εν προκειμένω, η αναιρεσείουσα ... καταδικάστηκε με την 444/1999 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας σε συνολική ποινή φυλακίσεως δεκαοκτώ μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική ποινή προς 1500 δραχμές ημερησίως, για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών. Κατά ης αποφάσεως αυτής άσκησε την 24/1994 έφεση της. Κατά την εκδίκαση της εφέσεως η εκκαλούσα δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Επί της εφέσεως εκδόθηκε η 99/2003 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση ως ανυποστήρικτη. Η εφετειακή απόφαση καταχωρίστηκε στο ειδικό βιβλίο στις 6 Μαρτίου 2003 (βλ. σχετική βεβαίωση της αρμοδίας Γραμματέως επί της αποφάσεως) και επιδόθηκε νομίμως στην αναιρεσείουσα στις 23 Απριλίου 2003 (βλ. το από ... αποδεικτικό επιδόσεως του αστυφύλακα του Αστυνομικού Τμήματος...). Όμως, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε με δήλωση στον Γραμματέα του Εφετείου Κέρκυρας στις 26 Μαΐου 2008, δηλαδή μετά την παρέλευση της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας, χωρίς η αναιρεσείουσα να επικαλεσθεί λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση του ως άνω ένδικου μέσου. Κατ' ακολουθίαν, πρέπει η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας στην αναιρεσείουσα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την 4/2008 αίτηση αναιρέσεως της κατηγορουμένης ..., κατά της 99/2003 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Κέρκυρας.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220 €).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2009
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 8 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ