Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1605 / 2012    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1605/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη-Εισηγήτρια και Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Δεκεμβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντα - κατηγορουμένου Π. Π. του Γ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 206/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

Το Πενταμελές Εφετείο Ιωαννίνων, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Φεβρουαρίου 2012 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 260/2012.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 Κ.Π.Δ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή τον Εισαγγελέα μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, από 13-2-2012, με αριθμό 2/2012, κατά της υπ' αριθμό 206 /2011 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, δεν εμφανίσθηκε ο αναιρεσείων, όπως δε, προκύπτει από το αποδεικτικό επιδόσεως, υπό χρονολογία 8-3-2012, της Επιμελήτριας Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, ..., καθώς και το από 12-3-2012, αποδεικτικό επίδοσης, της αυτής ως άνω επιμελήτριας, ο αναιρεσείων και η αντίκλητος δικηγόρος του, Δήμητρα Τέλιου, αντίστοιχα, κλητεύθηκαν προς τούτο, νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με επίδοση κλήσεως προς αυτούς (άρθρα 513 παρ. 1, 155 παρ. 1, 166 Κ.Π.Δ.) για να εμφανισθούν στη συνεδρίαση της 24-4-2012, της οποίας νόμιμη μετ' αναβολή δικάσιμο αποτελεί η σημερινή, όπως προκύπτει από τη με αριθμό 693/2012 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού. Εμφανίσθηκε, όμως, ως άγγελος, ο δικηγόρος Β. Λ., συνεργάτης της ως άνω πληρεξουσίου και αντικλήτου δικηγόρου του αναιρεσείοντος, Δήμητρας Τέλιου, ο οποίος ζήτησε την αναβολή της συζητήσεως της ένδικης αιτήσεως, γιατί, όπως δήλωσε, η παραπάνω πληρεξούσια δικηγόρος, αδυνατεί να παρασταθεί στη σημερινή συνεδρίαση, καθόσον βρίσκεται στον Ανακριτή Κορίνθου, προκειμένου να παρασταθεί ως συνήγορος, κατά την απολογία άλλου εντολέα της και ειδικότερα, του κατηγορουμένου Κ. Ι.. Το παρόν όμως δικαστήριο, απέρριψε ως αβάσιμο, το περί αναβολής αίτημα, γιατί δεν συντρέχει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση που να δικαιολογεί την αναβολή, ενόψει και του γεγονότος ότι η υπόθεση ήδη έχει αναβληθεί μια φορά με την 693/2012 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, όπως αναφέρθηκε, λόγω κωλύματος της συνηγόρου του αναιρεσείοντος, Μαριάννας Παπαδάκη, και δεν επιτρέπεται κατά νόμο δεύτερη αναβολή, κατά το άρθρο 515 παρ.1 Κ.Π.Δ. Μετά την κατά τα άνω, απόρριψη του αιτήματος αναβολής, κατά την επανεκφώνηση της υπόθεσης, ο παραπάνω συνήγορος, δήλωσε ότι δεν θα παρασταθεί στο δικαστήριο ο ίδιος, ή άλλος δικηγόρος, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον αναιρεσείοντα. Κατόπιν αυτών πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει το αίτημα αναβολής.
Απορρίπτει την από 13-2-2012 με αριθμό 2/2012 αίτηση του Π. Π. του Γ., κατοίκου ..., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 206/2011 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 21 Δεκεμβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή