Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1150 / 2010    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Πρακτικά απόφασης.
Περίληψη:
Αίτηση συμπληρώσεως πρακτικών συνεδριάσεως. Αρμόδιος για τη συμπλήρωση είναι ο διευθύνων τη συνεδρίαση και σε περίπτωση άρνησή του ή κρίσης του ότι δεν συντρέχει περίπτωση συμπληρώσεως, το Δικαστήριο που δίκασε. Απορρίπτεται η αίτηση συμπληρώσεως ως αβάσιμη κατ' ουσία. Δεν επιβάλλονται έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
Αριθμός 1150/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποιν. Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο-Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο και Βασίλειο Φράγγο, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Μαρτίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να αποφανθεί επί της από 3 Φεβρουαρίου 2010 αναφοράς-αιτήσεως και δήλωσης του αιτούντα ..., που δεν παραστάθηκε, για αυτεπάγγελτη συμπλήρωση των πρακτικών της υπ'αριθ.171/2010 αποφάσεως του Ζ' Ποινικού Τμήματος Αρείου Πάγου.
Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1)... και 2)..., που δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο.

Η Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Θεοδώρα Γκοΐνη ως Πρόεδρος του Ζ'Ποινικού Τμήματος, με την υπ'αριθμ. 36/12-2-2010 διάταξή της διατάσσει την εισαγωγή της ανωτέρω αιτήσεως στο Δικαστήριο, η οποία (αίτηση) καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 216/2010.

Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος πρότεινε όσα αναφέρονται στην ταυτάριθμη με τα πρακτικά αυτά απόφαση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 145 παρ. 1 και 3 του ΚΠΔ, όταν στην απόφαση ή στη διάταξη υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα, ο δικαστής που τις εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους, αν δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο (παρ.1). Μέσα σε είκοσι ημέρες από την κατά το άρθρο 142 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο, καταχώριση στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων πρακτικών είναι δυνατό να ζητηθεί από τους διαδίκους και τον εισαγγελέα ή να προκληθεί αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο η διόρθωση λαθών που υπάρχουν στα πρακτικά ή η συμπλήρωση των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1. Τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση διατάσσει, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που ήταν παρόντες, όποιος διευθύνει τη συνεδρίαση, και σε περίπτωση άρνησής του το δικαστήριο που δίκασε αποτελούμενο από τους ίδιους αν είναι δυνατό δικαστές (παρ. 3). Στην προκειμένη περίπτωση ο δικηγόρος ... με την από 3-2-2010 αν αφορά αίτηση και δήλωση (αριθ. πρωτοκ. 32/5-2-2010 του Αρείου Πάγου), επικαλείται ότι από τα υπ' αριθ. 171/27-1-2010 πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, αφενός παραλείφθηκαν δηλώσεις του ίδιου και του Εισαγγελέα της έδρας που ασκούν επιρροή στη βασιμότητα της από 22-1-2010 αιτήσεως εξαιρέσεως δικαστών που έχει αυτός υποβάλει και αφετέρου παραλείφθηκε η καταχώριση εγγράφου που είχε αυτός υποβάλει και ζητήσεις την καταχώρισή του. Κατόπιν τούτων ο ανωτέρω δικηγόρος ζήτησε να προκληθεί αυτεπαγγέλτως η συμπλήρωση κατά τα άνω των πρακτικών. Η διευθύνουσα τη συνεδρίαση Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως αρμόδια κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις για τη συμπλήρωση των πρακτικών, έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση συμπληρώσεως των πρακτικών με διάταξη της ίδιας και επειδή η ανωτέρω κρίση ισοδυναμεί με άρνηση, διατάχθηκε η εισαγωγή της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο κατά τις ίδιες διατάξεις είναι αρμόδιο να αποφασίσει επί της αιτήσεως συμπληρώσεως.
Από την επισκόπηση των καθαρογραμμένων υπ' αριθ. 171/27-1-2010 πρακτικών συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου προκύπτει ότι καταχωρίστηκαν σ' αυτά όλα όσα συνέβησαν στο ακροατήριο. Συγκεκριμένα καταχωρίστηκε το 27-1-2010 έγγραφο το οποίο επιγράφεται ως "ενστάσεις-δηλώσεις-αιτήματα" και το οποίο υπέβαλε ο αιτών προς καταχώριση, ενώ δεν υποβλήθηκε από μέρους του άλλο έγγραφο προς καταχώριση στα πρακτικά, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται. Επίσης καταχωρίστηκαν όσα διημείφθησαν μεταξύ αυτού και του εισαγγελέα της έδρας, ενώ δεν ελέχθη από τον τελευταίο "κάνε μου μήνυση" και "πρέπει να λάβουμε μέτρα κατά του κατηγορουμένου να τελειώνουμε μ' αυτόν", όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο αιτών. Επομένως η αίτηση είναι κατ' ουσίαν αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί, ενώ δεν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στο άρθρο 583 του ΚΠΔ για επιβολή των εξόδων της ποινικής διαδικασίας.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 3-2-2010(υπ' αριθ. πρωτ. 32/5-2-2010) αίτηση του ... για συμπλήρωση των υπ' αριθ. 171/27-1-2010 πρακτικών συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Απριλίου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4 Ιουνίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ