Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1660 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 1660/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 28 Απριλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλιτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Απόστολο Ανδρεουλάκο, περί αναιρέσεως της 136/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου. Με πολιτικώς ενάγουσα την "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ", που εδρεύει στην Κω και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Κουτσαντώνη.

Το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21 Μαρτίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως και στους από 19 Δεκεμβρίου 2008 πρόσθετους λόγους, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 708/2008.
Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των ως άνω διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης καθώς και οι πρόσθετοι λόγοι.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου η από 21-3-2008 αίτηση αναίρεσης και οι επ' αυτής από 19-12-2008 πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης, κατά της 136/2007 καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Μεταβατικού Εφετείου Δωδεκανήσου στην Κω.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 372 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ιδίου Κώδικα λόγο αναίρεσης, υπάρχει, προκειμένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχτηκαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη, που εφαρμόστηκε. Εξάλλου, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, υπάρχει όχι μόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ως αποδεδειγμένα, στη διάταξη που εφαρμόστηκε αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, όταν δηλαδή το πόρισμα της απόφασης, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Μεταβατικό Εφετείο Δωδεκανήσου στην Κω με την προσβαλλόμενη 136/2007 απόφαση του, μετά από συνεκτίμηση των αποδεικτικών μέσων που κατ' είδος προσδιορίζονται, δέχτηκε ανελέγκτως, ότι "Από την ανώμοτη κατάθεση του εκπροσώπου της πολιτικώς ενάγουσας, από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, από την ανάγνωση των εγγράφων, όπως αναφέρονται στα πρακτικά της παρούσας και από όλη τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα παρακάτω: Περί τα μέσα Ιουνίου 2003 περιήλθε στην ΔΕΥΑΚ η πληροφορία ότι το ξενοδοχείο ..., που ανήκει στον όμιλο των επιχειρήσεων του κατηγορουμένου έκανε παράνομη υδροληψία από παράνομη σύνδεση του δικτύου ύδρευσης. Υπάλληλοι της υπηρεσίας ΔΕΥΑΚ παρακολούθησαν την γεώτρηση του ξενοδοχείου που βρίσκεται έξω από ξενοδοχείο κοντά στο δρόμο επί μια εβδομάδα και διαπίστωσαν ότι δεν λειτουργεί και δεν αντλείται νερό από αυτήν. Ωστόσο το ξενοδοχείο λειτουργούσε πλήρως και μάλιστα ποτιζόταν το χορτάρι με αυτόματο πότισμα (μπεκ). Την Τετάρτη 23.7.2003 συνεργείο με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ μετέβη στο εν λόγω ξενοδοχείο. Με τη βοήθεια εκσκαφέα (τσάπας) διάνοιξαν το σημείο όπου θεωρούσαν ότι υπάρχει η παράνομη υδροληψία και διαπίστωσαν όχι ο κατηγορούμενος είχε παρέμβει στον κεντρικό αγωγό Φ 350 ύδρευσης που περνούσε μέσα από ακάλυπτο χώρο της παραπάνω ξενοδοχειακής μονάδας έχοντας προβεί, σε απόσταση έξι μέτρων πριν από το σημείο που ήταν το υδρόμετρο της πρώην παροχής νερού του εν λόγω ξενοδοχείου, (η οποία είχε διακοπή και το υδρόμετρο ήταν με σφραγισμένο), σε παράνομη σύνδεση επί της εν λόγω παροχής, με την τοποθέτηση εξαρτήματος Τ (ταυ) και βάνας διαμετρήματος 2 ιντσών και σύνδεση σωλήνα δύο ιντσών που τροφοδοτούσε δεξαμενή, την οποία εν συνεχεία χρησιμοποιούσε για την τροφοδοσία του ξενοδοχείου και για το πότισμα των κήπων. Για την υδροληψία από το δίκτυο της ΔΕΥΑΚ κατά την ώρα εκείνη κατέθεσαν με σαφήνεια και απόλυτη κατηγορηματικότητα όλοι οι μάρτυρες που ήταν παρόντες και αποτελούσαν το συνεργείο που είχε επιφορτιστεί για την ανακάλυψη της παράνομης σύνδεσης. Μάλιστα όλοι κατέθεσαν χαρακτηριστικά, ότι την στιγμή που αποκαλύφθηκε η παράνομη κλοπή του νερού ποτιζόταν το χορτάρι (γκαζόν) με τα μπεκ και μόλις έκλεισαν το νερό από το σημείο που είχε συνδεθεί ο παράνομος σωλήνας, σταμάτησαν να δουλεύουν τα μπεκ, τα οποία δουλεύουν με την πίεση του νερού. Για επιβεβαίωση άνοιξαν και έκλεισαν επανειλημμένα το νερό από εκείνο το σημείο με άμεση συνέπεια να ανοιγοκλείσουν αυτόματα και τα μπεκ. Η απόληξη δε του σωλήνα αυτού ήταν σε δεξαμενή, όπου αποθηκευόταν το νερό. Δεν καταλείπεται επομένως αμφιβολία για την παράνομη σύνδεση και υδροληψία, η οποία επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η διοίκηση του ξενοδοχείου ζήτησε από την ΔΕΥΑΚ, να μην διακοπεί άμεσα η παροχή, ώστε να καλυφθούν προσωρινά οι ανάγκες του ξενοδοχείου, πράγμα που έγινε και η παροχή διακόπηκε την επόμενη ημέρα. Το κατατεθέν από τους μάρτυρες ΑΑ και ΒΒ ότι τα μπεκ έπαιρναν νερό από την δεξαμενή, είναι αναληθές. Διαπιστώθηκε επίσης από το εν λόγω συνεργείο ότι η γεώτρηση δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα και επομένως επιβεβαιώνεται ότι από πολλού χρόνου δεν ήταν σε λειτουργία. Αποδεικνύεται επομένως ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος που είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το ξενοδοχείο ... έκανε την παράνομη υδροληψία, με την οποία υδροδοτούσε το ξενοδοχείο του. Το αν, με την παράνομη υδροληψία εξασφάλιζε πλήρως τη λειτουργία του ξενοδοχείου, ή αν παράλληλα με αυτήν έφερνε στο ξενοδοχείο νερό με βυτία ή είχε άλλη γεώτρηση (παράνομη ή νόμιμη), δεν ασκεί επιρροή στην στοιχειοθέτηση της κατηγορίας. Το ύψος της αξία του νερού που υπέκλεψε ο κατηγορούμενος δεν εξακριβώθηκε πλήρως, δοθέντος ότι οι μάρτυρες αναφέρθηκαν σε τεκμαρτή κατανάλωση, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των κλινών του ξενοδοχείου. Σύμφωνα όμως με τα υπό αυτών κατατεθέντα, εκτιμάται, ότι κατά την επίδικη περίοδο η αξία του νερού που αφαίρεσε ανέρχεται σε 8.000 ευρώ περίπου". Ακολούθως κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα της πράξεως της απλής κλοπής και του επέβαλε φυλάκιση πέντε (5) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία. Με αυτά που δέχτηκε το Τριμελές Εφετείο κατά παραδεκτή αλληλοσυμπλήρωση του σκεπτικού και διατακτικού, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, διέλαβε στην απόφαση του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού αναφέρονται σε αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του Δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του προβλεπομένου από την άνω διάταξη εγκλήματος της κλοπής, οι αποδείξεις που το θεμελιώνουν για τις οποίες αρκεί η αναφορά γενικώς κατ' είδος των αποδεικτικών μέσων χωρίς να προσαπαιτείται αναλυτική παράθεση τους και μνεία του τι προέκυψε από το καθένα χωριστά και οι νομικές σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχτηκαν στην άνω ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε, την οποία ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε με ασάφειες, ελλείψεις λογικά κενά ή αντιφατικές παραδοχές. Ειδικότερα αναφέρεται στην απόφαση αυτή με πληρότητα και σαφήνεια ότι ο ίδιος ο αναιρεσείων, κατά το χρονικό διάστημα από 16-10-2001 έως 23-7-2003 αφαίρεσε εξακολουθητικά ξένο κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου και συγκεκριμένα, ότι είχε παρέμβει στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης, που περνούσε μέσα από ακάλυπτο χώρο του ξενοδοχείου ..., που βρίσκεται στο ... της ..., ο οποίος αγωγός ανήκε στη Δημοτική Ύδρευση και Αποχέτευση Κω και από τον κεντρικό αυτό αγωγό παρανόμως υδροδοτούσε το άνω ξενοδοχείο. Συγκεκριμένα, είχε προβεί σε τοποθέτηση σωλήνος από τον κεντρικό αγωγό της Δημοτικής αυτής Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κω και αφαιρούσε νερό, το οποίο έρρεε σε δεξαμενή του ξενοδοχείου και από εκεί υδροδοτείτο το ξενοδοχείο και πότιζε τους κήπους αυτού και έτσι ιδιοποιήθηκε παράνομα ποσότητα νερού αξίας περίπου 8.000 ευρώ κατά το διάστημα αυτό. Οι μερικότερες αιτιάσεις, με τις οποίες αποδίδονται πλημμέλειες στην προσβαλλόμενη απόφαση και δη, ότι δημιουργείται αντίφαση αφού η προσβαλλόμενη απόφαση δέχτηκε ότι "εκτιμάται" η αξία της αφαιρεθείσας παρανόμως ποσότητας κλαπόντος νερού στο ποσό των 8.000 ευρώ, είναι απορριπτέα, αφού η απόφαση σαφώς προσδιόρισε την αξία του νερού στο ποσό αυτό. Εξάλλου, η αιτίαση ότι, ενώ ανεγνώσθησαν α) επτά (7) φωτογραφίες του περιβάλλοντος χώρου του ξενοδοχείου β) τρεις (3) φωτογραφίες του χώρου εκσκαφής, γ) η 282/2003 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου δ) η από 30-8-2004 αίτηση αναίρεσης κατά της άνω απόφασης και ε) η επ' αυτής από 28-9-2006 έκθεση του Εισηγητή Αρειοπαγίτη, η προσβαλλόμενη δεν τις έλαβε υπόψη και δεν εξετίμησε, είναι απορριπτέα διότι ελήφθησαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν με τα άλλα αποδεικτικά μέσα. Απορριπτέα είναι επίσης η αιτίαση ότι ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος της πράξεως αυτής ως νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας του άνω ξενοδοχείου ΑΕ, με την επωνυμία, "Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Κ. Μήτσης ΑΕ", διότι, από την αιτιολογία αυτής προκύπτει ότι αυτός είναι εκείνος που διέπραξε την ανωτέρω κλοπή του νερού και καταδικάστηκε ως αυτουργός. Περαιτέρω, κατά την αιτιολογία έγινε δεκτό ότι, μόλις έκλεισαν το νερό από το σημείο που είχε συνδεθεί ο παράνομος σωλήνας, σταμάτησαν να δουλεύουν τα μπεκ και έπαψε να ποτίζεται το χορτάρι, όταν δε άνοιξαν και έκλεισαν επανειλημμένα το νερό από εκείνο το σημείο, ανοιγόκλειναν αυτόματα και τα μπεκ και έτσι δε δημιουργείται αντίφαση που να έχει σχέση με τυχόν μεταφορά νερού στο ξενοδοχείο με βυτία ή από τη γεώτρηση του ξενοδοχείου, αφού αυτή, κατά την παραδοχή της προσβαλλόμενης, δεν λειτουργούσε. Επομένως, οι λόγοι της κυρίας αναίρεσης και οι πρόσθετοι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ είναι αβάσιμοι, ενώ κατά τα λοιπά οι ισχυρισμοί του αναιρεσείοντος ανάγονται σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και κατά το μέτρο αυτό είναι απαράδεκτος διότι βάλλουν κατά της ανέλεγκτης κρίσης του Δικαστηρίου της ουσίας. Επομένως, η αναίρεση και οι πρόσθετοι λόγοι πρέπει να απορριφθούν και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα της πολιτικώς ενάγουσας, που παρέστη στην παρούσα δίκη, ως και στα έξοδα της δίκης. (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 21-3- 2008 αίτηση και τους από 19-12-2008 προσθέτους λόγους του Χ για αναίρεση της 136/2007 απόφασης του Τριμελούς Μεταβατικού Εφετείου Δωδεκανήσου.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα της πολιτικώς ενάγουσας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Κω, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Και στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 14 Ιουλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή