Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1764 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Αναίρεση κατά δύο αποφάσεων. α) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που έχει εξαφανιστεί κατόπιν εφέσεως. Απαράδεκτη και β) Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που δίκασε κατ' έφεση απουσία αναιρεσείοντος. Ανυποστήρικτη κατά της δεύτερης αποφάσεως.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1764/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Eμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ' αριθμό 42/2009 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γρηγορίου Μάμαλη), Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ περί αναιρέσεως της 241/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Εδεσσας και 644/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο οποίος δεν παραστάθηκε. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Βέττα.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Εδεσσας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15 Ιουλίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1314/2008.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του πολιτικώς ενάγοντα, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος με την από 15-7-2008 και με αριθμ. καταθέσεως 6/08 ενώπιον του γραμματέα Πλημ/κών Έδεσσας αίτησή του, ζήτησε την αναίρεση των αποφάσεων: α) 241/07 του Μονομελούς Πλημ/κείου Έδεσσας και β) 644/08 του Τριμελούς Πλημ/κείου Εδεσσας. Όπως δε προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση των αποφάσεων αυτών, στην οποία το Δικαστήριο αυτό για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου παραδεκτά προβαίνει, το Τριμελές Πλημ/κείο Έδεσσας, κατά παραδοχή της σχετικής κατά της πρώτης από τις άνω αποφάσεις εφέσεως του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Έδεσσας και, μετ' εξαφάνιση της εκκαλούμενης πρώτης των άνω αποφάσεων, καταδίκασε τον ήδη αναιρεσείοντα με τη δεύτερη των άνω αποφάσεων, σε ποινή φυλακίσεως 30 ημερών την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε επί τριετία, για εξύβριση με έργο. Κατόπιν αυτών, η αίτηση αναιρέσεως κατά της πρώτης αποφάσεως, η οποία μετά την εξαφάνισή της, χωρίς να προκύπτει η κατά νόμιμο τρόπο αναβίωσή της, πλέον δεν υπάρχει, πρέπει, αφού, όπως πιο κάτω αναφέρεται, έχει κατ' άρθρο 471 παρ. 1 ΚΠΔ ειδοποιηθεί ο ασκήσας την αναίρεση κατηγορούμενος, να κηρυχθεί απαράδεκτη (ΚΠΔ 476 παρ. 1) και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την παρούσα συζήτηση εμφανίστηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου αυτού ο αναιρεσείων, χωρίς συνήγορο, όπως προς τούτο κατ' άρθρο 513 παρ. 3 ΚΠΔ είχε υποχρέωση, θεωρούμενος έτσι δικονομικώς απών. Προσκόμισε στο Δικαστήριο το, χωρίς ημεροχρονολογία, έγγραφο - αίτηση όπως το χαρακτηρίζει και ζήτησε "να αναβληθεί η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεώς του επειδή επί του παρόντος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει την υπέρογκη δικηγορική αμοιβή", όπως αναφέρει", όπως αναφέρει. Το Δικαστήριο όμως έκρινε ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος και, στη συνέχεια, απέρριψε το αίτημα αναβολής. Τη δυνατότητα δε αυτή είχε ο αναιρεσείων (να ζητήσει διορισμό συνηγόρου) από τον αρμόδιο για το θέμα αυτό να αποφανθεί, Πρόεδρο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, ως "προϊστάμενο των υπηρεσιών του δικαστηρίου", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3226/2004 και να υποστηρίξει ότι είναι "πολίτης χαμηλού εισοδήματος, δικαιούχος νομικής βοήθειας", κατ' άρθρο 1 παρ. 2 του αυτού νόμου. Περαιτέρω, κατά το μέρος που προσβάλλεται με την αίτηση αναιρέσεως, η δεύτερη των άνω αποφάσεων, δηλαδή η 644/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου Έδεσσας, ως προς την οποία θεωρείται ερήμην δικαζόμενος.
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2008 αποδεικτικό επίδοσης του Επιμελητή Δικαστηρίων Εισαγγελίας Έδεσσας, ..., ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα (με επίδοση της κλήσεως στα χέρια του), για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, πλην όμως δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτή και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ) και να επιβληθείς σε βάρος του η δικαστική δαπάνη του παραστάντα πολιτικώς ενάγοντος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 15 Ιουλίου 2008 αίτηση του Χ για αναίρεση: 1) της 241/07 απόφασης του Μονομελούς Πλημ/κείου Έδεσσας και 2) της 644/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Έδεσσας. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται για κάθε αναίρεση σε διακόσια είκοσι (220.00) ευρώ.

Επιβάλλει σε βάρος τη δικαστική δαπάνη του πολιτικώς ενάγοντος την οποία ορίζει σε πεντακόσια (500) ΕΥΡΩ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Ιουλίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Αυγούστου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή